สมาคมการตลาดฯเปิดหลักสูตรผู้บริหาร ระดับสูงใหม่ล่าสุด “XYZ” ที่จะพาคุณ ให้ก้าวสู่ Horizon ใหม่ในโลกธุรกิจ ปิดช่องว่างที่เคยเป็น Zero Xperience - Bangkokfocusnews.com : ข่าวประชาสัมพันธ์ออนไลน์

Latest News 📢

Tuesday 13 June 2023

สมาคมการตลาดฯเปิดหลักสูตรผู้บริหาร ระดับสูงใหม่ล่าสุด “XYZ” ที่จะพาคุณ ให้ก้าวสู่ Horizon ใหม่ในโลกธุรกิจ ปิดช่องว่างที่เคยเป็น Zero Xperienceสมาคมการตลาดฯเปิดหลักสูตรผู้บริหาร
ระดับสูงใหม่ล่าสุด “XYZ” ที่จะพาคุณ
ให้ก้าวสู่ Horizon ใหม่ในโลกธุรกิจ 
ปิดช่องว่างที่เคยเป็น Zero Xperience

สมาคมการตลาดฯ เปิดหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงใหม่ล่าสุดของสมาคมการตลาดฯ… ที่จะพาคุณให้ก้าวสู่ Horizon ใหม่ในโลกธุรกิจ … ปิดช่องว่างที่เคยเป็น Zero Xperience

หลักสูตร XYZ มีหัวใจสำคัญ คือการ Upskill, Reskill, Reconnect พี่ๆ ผู้บริหารรุ่นใหญ่ ให้รู้เท่าทันเทคโนโลยี และเข้าใจโลกของคน Gen Z ให้มากขึ้น เพื่อปิด Gap ในสิ่งที่พวกเขาไม่รู้ ไม่คุ้นเคย ไม่เข้าใจ จึงวางกลุ่มเป้าหมายผู้ที่มาเข้าร่วมจะเป็นผู้บริหารระดับสูง และเจ้าของกิจการ ที่มีอายุ 48 ปี ขึ้นไป จนถึงประมาณ 65 ปี (Gen X ปลาย ถึง Babyboomer) โดยจะเป็นท่านที่ยัง Active ในโลกธุรกิจ ไม่ว่าจะในรูปแบบของการที่ยังคงเป็นผู้บริหารปัจจุบัน หรือ Retire แล้วแต่ยังเป็นที่ปรึกษา หรือ board ขององค์กรใหญ่ หรือ เจ้าของกิจการที่ยังต้องคุมธุรกิจ และกำลังส่งไม้ต่อให้ Gen ต่อไป

หลักสูตร “XYZ : Xperience Your Zero” จะมาสร้างความท้าทายใหม่ๆให้กับคุณ

Speed Up โลกการตลาดของคน Gen X ++
ผ่าน Story Telling จากประสบการณ์ของคน Gen Y
ให้เข้าใจ Strategic Focus ของโลกการตลาดยุค Gen Z

ในหลักสูตรนี้ คุณจะได้มา Refresh, Reconnect และ Reskill ผ่านประสบการณ์จริงของวิทยากรหลากวัยที่จะมาเชื่อมโลกแบบ Cross Generation ไปด้วยกัน พบกับ…

2 Headmasters
20 Speakers
8 Youth Ambassadors
9 Sessions
5 Workshops
2 Company Visits
1 Retreat Outing

ดูข้อมูลเพิ่มเติม และลงทะเบียนได้ที่: https://www.marketingthai.or.th/event/xyz-xperience-your-zero/สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ คุณประภาพรรณ (ใบเตย) โทร 081 456 6663สมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย 02-679-7360-3 หรือ ID Line Official: @matsociety

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad


Bangkokfocusnews.com ข่าวออนไลน์