วิศวะมหิดล ผนึกความร่วมมือ 5 มหาวิทยาลัยชั้นนำในประเทศออสเตรเลีย - Bangkokfocusnews.com : ข่าวประชาสัมพันธ์ออนไลน์

Latest News 📢

Tuesday 27 June 2023

วิศวะมหิดล ผนึกความร่วมมือ 5 มหาวิทยาลัยชั้นนำในประเทศออสเตรเลียวิศวะมหิดล ผนึกความร่วมมือ 
5 มหาวิทยาลัยชั้นนำในประเทศออสเตรเลีย

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาลัยมหิดล นำโดย รศ.ดร.จักรกฤษณ์ ศุทธากรณ์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล และ รศ.ดร.ธนภัทร์ วานิชานนท์ รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และการจัดการทุนมนุษย์ พร้อมทีมคณาจารย์ นักวิจัย เดินทางไปออสเตรเลีย เพื่อขับเคลื่อนภารกิจและโอกาสทางการศึกษาเพื่อผนึกความร่วมมือทางวิชาการและวิจัยนวัตกรรม กับ 5 มหาวิทยาลัยชั้นนำ ณ ประเทศออสเตรเลีย

รศ.ดร.จักรกฤษณ์ ศุทธากรณ์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวว่า ด้วยวิสัยทัศน์และเป้าหมายในการเป็น World-Class Engineering เราไม่หยุดนิ่งที่จะเสริมสร้างการพัฒนาการศึกษาและวิจัยที่ยั่งยืน เครือข่ายความร่วมมือระหว่างประเทศ เพื่อมุ่งสู่การเรียนการสอนและการวิจัยที่ก้าวทันเทคโนโลยีและวิถีโลก โดยได้นำทีมงานคณะอาจารย์และนักวิจัยจากภาควิศวกรรมเครื่องกล ภาควิศวกรรมชีวการแพทย์ ภาควิศวกรรมโยธา ภาควิศวกรรมคอมพิวเตอร์ และภาควิชาวิศวกรรมเคมี กระชับความร่วมมือ ศึกษาดูงานการเรียนการสอน นวัตกรรม และห้องปฏิบัติการของ 5 มหาวิทยาลัยชั้นนำในประเทศออสเตรเลีย ดังนี้มหาวิทยาลัยวูลลองกอง (University of Wollongong) เป็นมหาวิทยาลัยที่มีความเป็นเลิศและชื่อเสียงทางด้านการวิจัยและการเรียนการสอนในระดับสูง ตั้งอยู่ในเมืองวูลลองกอง รัฐนิวเซาท์เวลส์ ในโอกาสนี้ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล นำโดย รศ.ดร.จักรกฤษณ์ ศุทธากรณ์ คณบดี พร้อมทีมผู้บริหาร เข้าร่วมลงนาม MOA บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ กับ ศาสตราจารย์ Gursel Alici คณบดี และ ศาสตราจารย์ Philip Ogunbona รองคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยวูลลองกอง โดยการผนึกความร่วมมือในครั้งนี้ จะเป็นการทำงานวิจัยร่วมกันระหว่าง 2 มหาวิทยาลัย ไทย - ออสเตรเลีย

มหาวิทยาลัยเซาท์เทิร์นควีนส์แลนด์ (University of Southern Queensland) จัดเป็นมหาวิทยาลัยที่บัณฑิตจบใหม่ได้รับการจ้างทำงาน สูงสุดในรัฐควีนสแลนด์ และรับเงินเดือนเริ่มต้นสูงที่สุดในประเทศออสเตรเลีย โดยมี Ms. Guie Hartney กรรมการบริหาร พร้อมด้วยคณาจารย์ ให้การต้อนรับ พร้อมนำคณะวิศวะมหิดลจากประเทศไทย เข้าชมห้องปฏิบัติการภาควิศวกรรมเครื่องกล ภาควิศวกรรมอุตสาหการ ภาควิศวกรรมเคมี ภาควิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ภาควิศวกรรมชีวการแพทย์ และหารือกิจกรรมความร่วมมือในอนาคต

มหาวิทยาลัยนิวเซาท์เวลส์ (University of New South Wales) ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงในด้านการยอมรับจากองค์กรชั้นนำในระดับโลก นำโดย ศาสตราจารย์ Maurice Pagnucco รองคณบดีและคณาจารย์ ให้การต้อนรับ ทีมคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และนำเยี่ยมชมงานวิจัยและห้องปฏิบัติการภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ วิศวกรรมเครื่องกลและการผลิต วิศวกรรมเคมี วิศวกรรมโยธา และ วิทยาการคอมพิวเตอร์

มหาวิทยาลัยแมคควอรี่ (Macquarie University) นับเป็นมหาวิทยาลัยที่โดดเด่น มีชื่อเสียงด้านธุรกิจ ตั้งอยู่ใจกลางย่านธุรกิจที่เติบโตเร็วที่สุดของซิดนีย์ โดยมี ศาสตราจารย์ Lucy Marshall คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ พร้อมด้วย ศาสตราจารย์ Aman Maung Than Oo คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ให้การต้อนรับ และร่วมหารือความร่วมมือทางการศึกษาและวิจัย ทั้งได้นำเข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการของคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยควีนส์แลนด์ (University of Queensland) โดยมี ศาสตราจารย์ Aleksandar D. Rakic รักษาการคณบดีฝ่ายบริหาร และคณาจารย์ ให้การต้อนรับ พร้อมนำทีมคณะวิศวะมหิดล เข้าพบปะทีมผู้บริหารมหาวิทยาลัยควีนส์แลนด์ ในการหารือความร่วมมือทางวิชาการ และนำชมงานสถาปัตยกรรมที่โดดเด่น อาคาร Andrew N. Liveris วิทยาเขต St Lucia มหาวิทยาลัยควีนส์แลนด์No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad


Bangkokfocusnews.com ข่าวออนไลน์