มูลนิธิกรุงศรีสนับสนุนมูลนิธิสร้างรอยยิ้ม เพื่อช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาสที่มี ภาวะปากแหว่งเพดานโหว่ - Bangkokfocusnews.com : ข่าวประชาสัมพันธ์ออนไลน์

Latest News 📢

Monday 26 June 2023

มูลนิธิกรุงศรีสนับสนุนมูลนิธิสร้างรอยยิ้ม เพื่อช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาสที่มี ภาวะปากแหว่งเพดานโหว่มูลนิธิกรุงศรีสนับสนุนมูลนิธิสร้างรอยยิ้ม 
เพื่อช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาสที่มี
ภาวะปากแหว่งเพดานโหว่

นายไพโรจน์ ชื่นครุฑ (ที่ 2 จากซ้าย) ประธานคณะเจ้าหน้าที่ด้านกลยุทธ์และวางแผนธุรกิจองค์กร ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้แทนมูลนิธิกรุงศรี มอบเงินสนับสนุนแก่มูลนิธิสร้างรอยยิ้ม จำนวน 200,000 บาท เพื่อสนับสนุนโครงการผ่าตัดแบบต่อเนื่อง สำหรับเด็กด้อยโอกาสที่มีภาวะปากแหว่งเพดานโหว่ ณ โรงพยาบาลชลบุรี จังหวัดชลบุรี โดยมี ทันตแพทย์หญิงยุพเรศ นิมกาญจน์ (ที่ 2 จากขวา) ประธานกรรมการมูลนิธิสร้างรอยยิ้ม เป็นผู้รับมอบ โดยตลอดระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา มูลนิธิกรุงศรีได้ให้การช่วยเหลือแก่เยาวชนที่มีภาวะปากแหว่งเพดานโหว่ รวมจำนวนทั้งสิ้น 20 คน

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad


Bangkokfocusnews.com ข่าวออนไลน์