OMRON เผยผลการศึกษาล่าสุดพบว่า การตรวจวัดความดันโลหิตที่บ้านเป็นประจำจะ ช่วยลดความเสี่ยงจากโรคหลอดเลือดสมอง ได้อย่างมีประสิทธิภาพ - Bangkokfocusnews.com : ข่าวประชาสัมพันธ์ออนไลน์

Latest News 📢

Thursday 18 May 2023

OMRON เผยผลการศึกษาล่าสุดพบว่า การตรวจวัดความดันโลหิตที่บ้านเป็นประจำจะ ช่วยลดความเสี่ยงจากโรคหลอดเลือดสมอง ได้อย่างมีประสิทธิภาพOMRON เผยผลการศึกษาล่าสุดพบว่า
การตรวจวัดความดันโลหิตที่บ้านเป็นประจำจะ
ช่วยลดความเสี่ยงจากโรคหลอดเลือดสมอง
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

กรุงเทพมหานคร, วันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 – จากการศึกษาข้อมูลล่าสุดที่จัดทำโดย OMRON Healthcare Singapore เปิดเผยว่า การหมั่นตรวจวัดความดันโลหิตที่บ้านเป็นประจำจะสามารถช่วยลดโอกาสการเกิดโรคหลอดเลือดสมองได้ โดยพบว่าผู้ที่หมั่นตรวจวัดความดันโลหิตของตนที่บ้านมีแนวโน้มที่จะตรวจพบและจัดการดูแลอาการความดันโลหิตสูงของตน ซึ่งเป็นสาเหตุหลักของโรคหลอดเลือดสมอง

การศึกษานี้อ้างอิงจากฐานผู้ใช้งานเครื่องวัดความดันที่บ้านที่ใช้งานอยู่ประจำราว 340 คน และการอ่านค่าความดันโลหิตมากกว่า 43,000 รายการในประเทศสิงคโปร์ อินโดนีเซีย ไทย ฟิลิปปินส์ และเวียดนาม ในระหว่างเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2564 ถึงตุลาคม พ.ศ.2565 ฐานข้อมูลนี้ประกอบด้วยผู้ใช้ที่ใช้งานเครื่องวัดความดันของ OMRON ที่มีความสามารถเชื่อมต่อแบบดิจิทัลด้วยบลูทูธ และติดตามความดันโลหิตด้วยแอพ OMRON connect รวมถึงโปรแกรม Health Gift ของ OMRON ที่ติดตั้งอยู่ภายในแอพนี้

จากการติดตามตรวจวัดและวิเคราะห์ค่าที่อ่านได้ในช่วงก่อนและหลังการลงทะเบียน (3 เดือนก่อนลงทะเบียน,หลังการลงทะเบียนในเดือนที่ 1, 3, 6 และ 12) เผยให้เห็นว่าค่าความดันโลหิตซิสโตลิก (Systolic Blood Pressure – SBP) โดยเฉลี่ยลดลง 10 มิลลิเมตรปรอทในกลุ่มผู้ที่มีความดันโลหิตสูงที่มีความดันโลหิตซิสโตลิกพื้นฐานตั้งแต่ 135 มิลลิเมตรปรอทขึ้นไป ภายใน 12 เดือน การศึกษายังแสดงให้เห็นว่า 80% ของผู้ใช้กลุ่มนี้มีการปรับปรุงค่าความดันโลหิตที่ดีขึ้น โดยพบว่า 55% มีความดันโลหิตซิสโตลิกลดลงสู่ระดับปกติภายในเดือนที่ 12 หลังจากการติดตามตรวจวัด

จากรายงานการศึกษาระหว่างประเทศเกี่ยวกับการลดค่าความดันโลหิตและการป้องกันโรคหลอดเลือดสมองระบุว่าทุก ๆ 5 มิลลิเมตรปรอทที่ลดลงของความดันโลหิตซิสโตลิก (SBP) จะลดความเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดของโรคหลอดเลือดสมองและโรคหัวใจวายและการเสียชีวิตลง 18% (ด้วยช่วงความเชื่อมั่นที่ 95% [CI] 12 -24%) ในกลุ่มผู้ที่มีอายุน้อยกว่า 55 ปี, ลดลง 9% (5-12%) ในกลุ่มผู้ที่มีอายุ 55-74 ปี,ลดลงได้ 9% (4-13%) ในกลุ่มผู้ที่มีอายุ 75-84 ปี และลดลง 1% (-13 ; +12) ในกลุ่มผู้ที่มีอายุ 85 ปีขึ้นไป1ดังนั้นจากการผลการศึกษาข้อมูลนี้จึงเน้นย้ำให้เห็นว่าการตรวจวัดและติดตามค่าความดันโลหิตที่บ้านด้วยความช่วยเหลือของแอพอยู่เสมอจะทำให้เราสามารถระบุค่าความดันโลหิตที่เปลี่ยนแปลงไปจนผิดปกติได้ หากการเปลี่ยนแปลงนี้ได้รับการแก้ไขและจัดการด้วยความช่วยเหลือจากแพทย์ ก่อนที่จะมีอาการรุนแรงจะเป็นแนวทางที่มีประสิทธิภาพในการป้องกันโรคหลอดเลือดสมอง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มผู้ที่มีประวัติครอบครัวเป็นโรคความดันโลหิตสูงหรือโรคหลอดเลือดสมอง

“ผมเชื่อว่าการตรวจวัดความดันโลหิตที่บ้านมีความสำคัญอย่างยิ่งในการควบคุมโรคความดันโลหิตสูงและการจัดการโรคร่วมอื่นๆ ที่ตามมา เช่น โรคหลอดเลือดสมอง หัวใจวาย และภาวะสมองเสื่อม การตรวจวัดอย่างสม่ำเสมอซึ่งได้รับความช่วยเหลือจากอุปกรณ์ดิจิทัลที่แม่นยำช่วยให้สามารถตรวจพบปัญหาสุขภาพที่อาจเกิดขึ้นได้ตั้งแต่เนิ่นๆ และทำให้ผู้ป่วยมีความสามารถในการควบคุมดูแลสุขภาพของตนเองด้วยการตัดสินใจอย่างรอบครอบภายใต้คำแนะนำของแพทย์ การมั่นตรวจวัดค่าความดันโลหิตเป็นสิ่งสำคัญที่คุณควรทำเป็นประจำทุกวันในฐานะเป็นส่วนหนึ่งของมาตรการดูแลสุขภาพของคุณเพื่อให้มีสุขภาพที่ดีและป้องกันโรคแทรกซ้อนอื่นๆ ที่อาจเกิดขึ้นในระยะยาว" คุณวาเลอรี ไฟกิน (Valery Feigin) ศาสตราจารย์ด้านประสาทวิทยาและระบาดวิทยาและผู้อำนวยการ NISAN กล่าว


ออมรอน เฮลธ์แคร์ (OMRON Healthcare) หนึ่งในผู้นำด้านการตรวจสุขภาพที่บ้าน เป็นผลิตภัณฑ์แนวหน้าในการส่งเสริมความสำคัญของการตรวจวัดความดันโลหิตที่บ้าน บริษัทได้พัฒนาอุปกรณ์ตรวจวัดความดันโลหิตแบบดิจิทัลซึ่งเป็นนวัตกรรมใหม่ สามารถเชื่อมต่อได้ และมีราคาย่อมเยาสำหรับผู้คนทั่วภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกใช้เพื่อตรวจสอบความดันโลหิตที่บ้าน ในปีนี้บริษัทได้ฉลองครบรอบ 50 ปีของการเปิดตัวเครื่องวัดความดันโลหิต และจะยังคงทำงานตามวิสัยทัศน์ของบริษัทในการทำให้ "โรคหลอดเลือดสมองและหัวใจลดลงจนเหลือศูนย์ (จำนวนผู้มีอาการป่วยเป็นศูนย์)" ทั่วโลก

"การตรวจวัดความดันโลหิตแบบดิจิทัลที่บ้านเป็นตัวเปลี่ยนเกมในการต่อสู้กับโรคหลอดเลือดสมอง โดยเริ่มจากการจัดการความดันโลหิตสูง ซึ่งเป็นปัจจัยเสี่ยงที่มีผลมากที่สุดต่อโรคหลอดเลือดสมอง" กล่าวโดย คุณฟรานส์ เวลเกอร์ส (Frans Velkers), กรรมการผู้จัดการของ OMRON Healthcare Singapore และเสริมว่า "อุปกรณ์ของเรามีการเชื่อมต่อ ความแม่นยำ และใช้งานง่าย ทำให้ผู้คนตรวจวัดความดันโลหิตเป็นประจำได้ง่าย และยังแจ้งให้แพทย์และผู้ดูแลทราบได้อย่างง่ายดายด้วยความช่วยเหลือของแอพ OMRON Connect ซึ่งช่วยให้พวกเขาสามารถตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพและทันท่วงที ทำให้สามารถจัดการสถานการณ์ด้านสุขภาพได้ดีขึ้น นำไปสู่อาการด้านสุขภาพที่เลวร้ายน้อยลง และด้วยเหตุนี้จึงช่วยให้เราสามารถขับเคลื่อนวิสัยทัศน์ของเราที่มุ่งมั่น “Going for Zero” เพื่อลดอาการที่เลวร้ายทางสุขภาพของผู้คนให้เหลือแป็นศูนย์”
OMRON ยังมีการให้รางวัลแก่ผู้ใช้ผ่านโปรแกรม OMRON Health Gift ที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพในการกระตุ้นให้ผู้ใช้สร้างและรักษาอุปนิสัยที่ดีต่อสุขภาพในการตรวจวัดความดันโลหิตเป็นประจำอีกด้วย

มีผลการศึกษาหลายฉบับเน้นย้ำว่าความดันโลหิตสูงเป็นปัจจัยเสี่ยงที่สามารถปรับเปลี่ยนได้ที่มีประสิทธิภาพที่สุดสำหรับป้องกันโรคหลอดเลือดสมอง หัวใจวาย และภาวะสมองเสื่อม การลดความดันโลหิตช่วยลดความเสี่ยงของการเจ็บป่วยและเสียชีวิตได้อย่างมาก อย่างไรก็ตาม ความดันสูงยังคงเป็นภาระปัญหาทางสุขภาพที่สำคัญในภูมิภาคเอเชีย โดยมีรายงานการรับรู้ที่ต่ำและการปฏิบัติที่น้อยเกินไปในหลายๆ ประเทศในภูมิภาคเอเชีย มีการประมาณว่าทำให้มีผู้เสียชีวิตเกือบ 3.7 ล้านคนในแต่ละปีในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เอเชียตะวันออก และโอเชียเนีย2 เมื่อพิจารณาถึงลักษณะที่ไม่แสดงอาการของโรคความดันโลหิตสูงและภาระโรคที่ชัดเจน การวัดความดันโลหิตเป็นประจำจึงเป็นสิ่งสำคัญ เครื่องวัดความดันโลหิตที่บ้าน (HBPM) ได้รับการยอมรับว่าเป็นเครื่องมือที่มีคุณค่าในการตรวจสอบความดันโลหิตและอำนวยความสะดวกในการตรวจหาโรคความดันโลหิตสูงอย่างมีประสิทธิภาพ เมื่อรวมกับการรักษาด้วยยาที่เหมาะสมแล้วเครื่องวัดความดันโลหิตที่บ้านจะมีบทบาทที่สำคัญในการป้องกันโรคหลอดเลือดสมอง หัวใจวาย และภาวะสมองเสื่อมได้3

เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ตามวิสัยทัศน์ OMRON จึงได้เข้าร่วมภารกิจเพื่อส่งเสริมการคัดกรองโรคความดันโลหิตโดยการบริจาคอุปกรณ์ผ่าน May Measurement Month program ตั้งแต่ปี 2560 เป็นต้นมา OMRON ได้บริจาคเครื่องวัดความดันโลหิตจำนวน 23,249 เครื่องให้กับสมาคมทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้องกับโรคความดันโลหิตสูงหลายแห่งทั่วโลก เพื่อสนับสนุนการตรวจคัดกรองและวินิจฉัยโรค

เกี่ยวกับ OMRON Healthcare

OMRON Healthcare เป็นผู้นำระดับโลกในด้านอุปกรณ์ทางการแพทย์ซึ่งเป็นนวัตกรรมสำหรับการตรวจสุขภาพและการบำบัดซึ่งได้รับการพิสูจน์ทางการแพทย์แล้ว โดยมีความมุ่งมั่นที่จะช่วยให้ผู้คนใช้ชีวิตอย่างกระฉับกระเฉงและเติมเต็มชีวิต ตลอดประวัติศาสตร์ของ OMRON Healthcare ทุ่มเทความพยายามที่จะปรับปรุงชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนและช่วยเหลือสังคมให้ดีขึ้นด้วยการพัฒนานวัตกรรมที่ช่วยป้องกัน รักษา และจัดการกับสภาวะทางสุขภาพของตนเอง ทั้งที่บ้านและในสถานพยาบาลในกว่า 110 ประเทศ

OMRON Healthcare Group มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ในนครเกียวโต ประเทศญี่ปุ่น เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายเครื่องวัดความดันโลหิตอันดับ 1 ของโลก (การสำรวจตลาดเครื่องใช้ในบ้านทั่วโลกปี 2020 โดย Fuji Keizai Co., Ltd. (2019)) หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์หลักเพิ่มเติมของบริษัท ได้แก่ การดูแลระบบทางเดินหายใจ อุปกรณ์จัดการความเจ็บปวด และผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ นอกจากนี้ยังพัฒนาและให้บริการติดตามตรวจดูอาการผู้ป่วยจากทางไกลในด้านการจัดการภาวะหัวใจและหลอดเลือดอีกด้วย

Website: https://www.omronhealthcare-ap.com/sg

Facebook: https://www.facebook.com/omronhealthcare.sg/

1. Rahimi K, Bidel Z, Nazarzadeh M, Copland E, Canoy D, Wamil M, Majert J, McManus R, Adler A, Agodoa L, et al. Age-stratified and blood-pressure-stratified effects of blood-pressure-lowering pharmacotherapy for the prevention of cardiovascular disease and death: an individual participant-level data meta-analysis. The Lancet. 2021;398:1053-1064. doi: 10.1016/S0140-6736(21)01921-8

2. Institute for Health Metrics and Evaluation (IHME). GBD Compare Data Visualization. Seattle, WA: IHME, University of Washington, 2023. Available from https://vizhub.healthdata.org/gbd-results/ Accessed 4 May 2023.

3. Wang J-G, Bunyi ML, Chia YC, Kario K, Ohkubo T, Park S, Sukonthasarn A, Tay JC, Turana Y, Verma N, et al. Insights on home blood pressure monitoring in Asia: Expert perspectives from 10 countries/regions. The Journal of Clinical Hypertension. 2021;23:3-11. doi: https://doi.org/10.1111/jch.14074OMRON’s Latest Data Review Shows
 the Efficacy of Home Blood Pressure 
Monitoring for Reducing Risk of Stroke

Thailand, May 18, 2023: A new data review, conducted by OMRON Healthcare Singapore, has revealed that monitoring blood pressure at home can help in reducing risk of brain stroke. According to the review, people who monitor their blood pressure at home are more likely to detect and manage hypertension — one of the leading causes of stroke.

The review is based on an active user base of around 340 people, and more than 43,000 blood pressure readings across Singapore, Indonesia, Thailand, Philippines and Vietnam over the period from November 2021 to October 2022. This base consists of users who are regularly using OMRON Bluetooth-connected digital BP monitoring device and tracking their blood pressure with the OMRON connect app, as well as OMRON’s Health Gift program within the app.

The monitoring and analysis of their readings over the pre- and post-registration period (3 months before, and the 1st, 3rd, 6th, and 12th month) reveals average Systolic Blood Pressure (SBP) improvement of 10mmHg among hypertensive people with a baseline SBP of 135mmHg and above, within 12 months. The study also shows that 80% of this group of users were able to control their blood pressure, with 55% achieving normal SBP by the 12th month of tracking.

Various international trials on blood pressure lowering and stroke prevention state that for every 5 mm Hg decrease in SBP, the expected risk reduction of stroke and heart attack incidence and mortality was 18% (95% confidence interval [CI], 12-24%) in individuals younger than 55 years, 9% (5-12%) in those aged 55-74 years, 9% (4-13%) in those aged 75-84 years, and 1% (-13; +12) in those aged 85 years and older.1

Thus, the data review reiterates that home blood pressure monitoring and tracking with the help of an app help in identifying abnormal changes in blood pressure. If the changes are addressed and managed with the help of physicians, before they become severe, it can be an effective support for stroke prevention, especially among people who have a family history of hypertension or stroke.

“I believe that monitoring of blood pressure at home is an essential aspect of controlling hypertension and managing co-morbidities like stroke, heart attack, and dementia. Regular monitoring aided by accurate digital devices allows for early detection of potential health issues and empowers patients to take control of their own health by making informed decisions under the guidance of their physicians. It's important to incorporate monitoring in your daily regime to achieve optimal health and prevent potential complications in the long run," said Valery Feigin, Professor of Neurology & Epidemiology and Director of NISAN.

OMRON Healthcare, one of the leading players in home healthcare monitoring, has been at the forefront of promoting the importance of home blood pressure monitoring. The company has been developing innovative, connected, and affordable digital blood pressure monitoring devices that are being used by people across Asia Pacific to monitor their blood pressure at home. This year, the company celebrated the 50th anniversary of the launch of blood pressure monitors, and will continue to work towards its vision of contributing towards “zero cerebrovascular and cardiovascular disease (zero events)” around the world.

"Digital home blood pressure monitoring is a game-changer in the fight against stroke. It starts with managing hypertension — stroke’s biggest risk factor," says Frans Velkers, Managing Director, OMRON Healthcare Singapore. "Our devices are connected, accurate, and user-friendly, making it easy for people to monitor their blood pressure regularly and also keep their physicians and caregivers easily informed with the help of the OMRON connect app. This enables them to take more effective and timely decisions, rendering better management of their health and leading to fewer unexpected health events. Thus, helping us to drive our vision of “Going for Zero” events,” he added.

The added rewards to users via OMRON Health Gift program are recognized by the company as an effective tool to motivate users in building and keeping up a healthy habit of regular blood pressure monitoring.

Reports highlight that hypertension is the most powerful modifiable risk factors for stroke, heart attack, and dementia; lowering blood pressure substantially reduces the risk of morbidity and mortality. However, it continues to pose a significant burden in Asia, with poor awareness and undertreatment reported in many Asian countries and regions. It is estimated to cause nearly 3.7 million deaths each year in Southeast Asia, East Asia, and Oceania.2 Considering the asymptomatic nature of hypertension and the significant disease burden, it is essential to measure blood pressure regularly. Home blood pressure monitoring (HBPM) is recognized as a valuable tool to monitor blood pressure and facilitate effective detection of hypertension. Combined with the right drugs treatment, it can play a significant role in preventing stroke, heart attacks, and dementia.3

To this end, OMRON has joined the mission to promote blood pressure screening through device donations via the May Measurement Month program. Since 2017, OMRON has donated approximately 23,000 units of blood pressure monitors to various medical associations of hypertension globally, to support screening and diagnosis.

About OMRON Healthcare

Committed to helping people live more active and fulfilling lives, OMRON Healthcare is a global leader in the field of clinically proven, innovative medical equipment for health monitoring and therapy. Throughout its history, OMRON Healthcare has been striving to improve lives and contribute to a better society by developing innovations that help people prevent, treat and manage their medical conditions, both at home and in clinical practice in over 110 countries.

The OMRON Healthcare Group, headquartered in Kyoto, Japan, provides World’s No.1 blood pressure monitors (Global Home Appliance Market Comprehensive Survey 2023 by Fuji Keizai Co., Ltd.(2019)). The company’s additional core product categories are respiratory care, pain management devices, and wellness products. It also develops and activates remote patient monitoring service in the field of cardiovascular condition management.

Website: https://www.omronhealthcare-ap.com/sg
Facebook: https://www.facebook.com/omronhealthcare.sg/

1. Rahimi K, Bidel Z, Nazarzadeh M, Copland E, Canoy D, Wamil M, Majert J, McManus R, Adler A, Agodoa L, et al. Age-stratified and blood-pressure-stratified effects of blood-pressure-lowering pharmacotherapy for the prevention of cardiovascular disease and death: an individual participant-level data meta-analysis. The Lancet. 2021;398:1053-1064. doi: 10.1016/S0140-6736(21)01921-8

2. Institute for Health Metrics and Evaluation (IHME). GBD Compare Data Visualization. Seattle, WA: IHME, University of Washington, 2023. Available from https://vizhub.healthdata.org/gbd-results/ Accessed 4 May 2023.

3. Wang J-G, Bunyi ML, Chia YC, Kario K, Ohkubo T, Park S, Sukonthasarn A, Tay JC, Turana Y, Verma N, et al. Insights on home blood pressure monitoring in Asia: Expert perspectives from 10 countries/regions. The Journal of Clinical Hypertension. 2021;23:3-11. doi: https://doi.org/10.1111/jch.14074

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad


Bangkokfocusnews.com ข่าวออนไลน์