โออาร์ ร่วมส่งเสริม ‘การแข่งขันตีก๋องปู่จานคร ลำปางชิงถ้วยพระราชทานฯ ครั้งที่ 19 ประจำปี 2566’ - Bangkokfocusnews.com : ข่าวประชาสัมพันธ์ออนไลน์

Latest News 📢

Wednesday 12 April 2023

โออาร์ ร่วมส่งเสริม ‘การแข่งขันตีก๋องปู่จานคร ลำปางชิงถ้วยพระราชทานฯ ครั้งที่ 19 ประจำปี 2566’โออาร์ ร่วมส่งเสริม ‘การแข่งขันตีก๋องปู่จานคร
ลำปางชิงถ้วยพระราชทานฯ ครั้งที่ 19 
ประจำปี 2566’ อนุรักษ์สืบสานประเพณี
อันล้ำค่าของจังหวัดลำปาง

โออาร์ ร่วมสืบสานประเพณีการตีก๋องปู่จา ครั้งที่ 19 ประจำปี 2566 อันเป็นประเพณีท้องถิ่นของชาวลำปางมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ ปี 2545 ถึงปัจจุบัน รวม 21 ปี สะท้อนความเป็นพลเมืองดีรักษาวัฒนธรรมที่มีมาอย่างยาวนาน ณ วัดปงสนุก อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

วันที่ 9 เมษายน 2566 นายชัชวาลย์ ฉายะบุตร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง พร้อมกับ นายสุนทร เชื้อสุข รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านปฏิบัติการคลังปิโตรเลียม บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ โออาร์ ร่วมพิธีเปิดการแสดง ‘การแข่งขันตีก๋องปู่จานครลำปางชิงถ้วยพระราชทานฯ ครั้งที่ 19 ประจำปี 2566’ จัดขึ้นโดยความร่วมมือของสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำปาง สภาวัฒนธรรมจังหวัดลำปาง สมาคมก๋องปู่จาและศิลปะการแสดงพื้นบ้านนครลำปาง โดย โออาร์ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการอนุรักษ์ฟื้นฟูประเพณีก๋องปู่จาอันเป็นประเพณีท้องถิ่นอันทรงคุณค่าของชาวจังหวัดลำปาง ให้เป็นไปตามแบบแผนโบราณ และยังคงไว้ถึงความน่าสนใจตามแบบสากล ส่งต่อความเป็นพลเมืองที่ดีในด้านอนุรักษ์สะท้อนถึงสังคม ชุมชนและสิ่งแวดล้อม โดย โออาร์ ได้จัดทำกลองจากไม้ประกบถังน้ำมัน โดยใช้ถังน้ำมันทดแทนการใช้ไม้จริง ช่วยลดการตัดไม้ใหญ่ แต่ยังคงสามารถใช้งานได้จริง เป็นการช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม ซึ่งในอดีตกาล “ก๋องปูจา” หรือ “กลองปูจา” (กลองบูชา) ถือเป็นเครื่องสูง มีบทบาทในการสื่อสารกับผู้คนในชุมชน ทั้งกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา ในวันโกน วันพระ ตลอดจนถึงการตีเพื่อแจ้งข่าวบอกเหตุสำคัญต่าง ๆ


โออาร์ พร้อม “เติมเต็มโอกาส เพื่อทุกการเติบโต ร่วมกัน” หรือ “Empowering All toward Inclusive Growth” ไปพร้อมกับชุมชนสังคม โดยเฉพาะชุมชนทั้งในพื้นที่ที่ โออาร์ ดำเนินธุรกิจและชุมชนรอบพื้นที่ธุรกิจ พร้อมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงานในพื้นที่ที่มีสถานประกอบการของ โออาร์ ตั้งอยู่ นอกจากนี้ โออาร์ยังสนับสนุนกิจกรรมที่เป็นประโยชน์กับชุมชนในจังหวัดลำปางอย่างต่อเนื่อง อาทิ การมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนในพื้นที่รอบคลังปิโตรเลียมลำปาง การจัดโครงการ โออาร์ อาสาสานสุข และโครงการตรวจสอบความปลอดภัยถังก๊าซหุงต้ม เป็นต้น เพื่อสร้างความเติบโตร่วมกับผู้คนในสังคม ยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนร่วมกันอย่างยั่งยืน


No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad


Bangkokfocusnews.com ข่าวออนไลน์