TGE โชว์ศักยภาพธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานสะอาด ทำกำไรสุทธิปี 65 ที่ 216.43 ล้านบาท พุ่งขึ้น 7.1% - Bangkokfocusnews.com : ข่าวประชาสัมพันธ์ออนไลน์

Latest News 📢

Wednesday 1 March 2023

TGE โชว์ศักยภาพธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานสะอาด ทำกำไรสุทธิปี 65 ที่ 216.43 ล้านบาท พุ่งขึ้น 7.1%TGE โชว์ศักยภาพธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานสะอาด 
ทำกำไรสุทธิปี 65 ที่ 216.43 ล้านบาท พุ่งขึ้น 7.1%

รับปัจจัยเดินเครื่องโรงไฟฟ้าชีวมวล TBP เต็มปี และ
ค่า Ft เพิ่มขึ้น รอประเมินความเหมาะสมขายคาร์บอน
เครดิตและแผนขยายลงทุน ดันการเติบโตต่อเนื่องในปีนี้

'บมจ.ท่าฉาง กรีน เอ็นเนอร์ยี่' หรือ TGE ผู้พัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานสะอาด โชว์ศักยภาพธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานสะอาดปี 65 ทำกำไรสุทธิ 216.43 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 7.1% และรายได้จากการดำเนินงานรวม 938.10 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 20.10% จากการเดินเครื่องผลิตไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าชีวมวล TBP เต็มปี รายได้การขายน้ำและไอน้ำที่เพิ่มขึ้นก้าวกระโดด ประสิทธิภาพการบริหารต้นทุนและประโยชน์จากค่า Ft ที่เพิ่มขึ้น ด้านบอร์ดเคาะจ่ายเงินปันผลอัตรา 0.0025 บาทต่อหุ้น ย้ำเดินหน้าตามแผนยุทธศาสตร์เพิ่มกำลังการผลิตติดตั้งเป็น 200 MW ภายในปี 2575

นายสุเมธ ลักษิตานนท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ท่าฉาง กรีน เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) หรือ TGE เปิดเผยถึงภาพรวมผลการดำเนินงานปี 2565 เติบโตอย่างแข็งแกร่งทั้งรายได้และกำไร โดยมีกำไรสุทธิทั้งสิ้น 216.43 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 7.1% จากปีก่อน ที่มีกำไรสุทธิ 202.1 ล้านบาท และมีรายได้จากการดำเนินงานรวม 938.10 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 20.10% จากปีก่อนอยู่ที่ 781.20 ล้านบาท โดยปัจจัยเติบโตมาจากการที่เดินเครื่องผลิตไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าชีวมวล TBP จังหวัดสุราษฎร์ธานีเต็มปี และผลิตพลังงานไฟฟ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงรายได้จากการจำหน่ายน้ำและไอน้ำของโรงไฟฟ้าดังกล่าวเพิ่มขึ้นก้าวกระโดดเกือบเท่าตัว เมื่อเทียบกับปีก่อนรวมถึงเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารต้นทุนให้ดียิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังได้รับผลดีจากการปรับขึ้นอัตราค่าไฟฟ้าผันแปร (ค่า Ft) ส่งผลให้ราคาขายไฟฟ้าแก่ลูกค้าในภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้น

ส่วนผลการดำเนินงานไตรมาส 4/2565 (ตุลาคม-ธันวาคม) เติบโตในทิศทางเดียวกัน โดยมีกำไรสุทธิ 59.90 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 26.10% จากช่วงเดียวกันของปีก่อนที่มีกำไรสุทธิ 47.50 ล้านบาท และมีรายได้จากการดำเนินงานรวม 242.00 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 10.60% จากช่วงเดียวกันของปีก่อนที่ทำได้ 218.90 ล้านบาท เนื่องจากการมุ่งเน้นประสิทธิภาพเดินเครื่องผลิตไฟฟ้าและค่า Ft ที่เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน

ดังนั้น ที่ประชุมคณะกรรมการ (บอร์ด) มีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2565 ในอัตรา 0.0025 บาทต่อหุ้น รวมเป็นเงิน 5.50 ล้านบาท หรือร้อยละ 30 ของกำไรสะสมตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ โดยกำหนดขึ้นเครื่องหมาย XD ในวันที่ 14 มีนาคมนี้ และจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นภายในวันที่ 19 พฤษภาคม 2566 หลังจากได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร TGE กล่าวต่อว่า บริษัทฯ มุ่งขยายธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานสะอาดเพื่อเพิ่มกำลังการผลิตติดตั้งรวมเป็น 200 เมกะวัตต์ (MW) ภายในปี 2575 ตามแผนยุทธศาสตร์ที่ประกาศไว้ โดยความคืบหน้าทางธุรกิจล่าสุดเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2565 บริษัทฯ ชนะการประมูลและทำสัญญารับบริหารจัดการโครงการโรงไฟฟ้าขยะชุมชน TES-TCN ในพื้นที่ตำบลท่าจีน จังหวัดสมุทรสาคร กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) กำลังการผลิตติดตั้ง 9.9 MW และปริมาณไฟฟ้าที่จะเสนอขายตามสัญญา (PPA) 8 MW ซึ่งคาดว่าจะผลิตไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ (COD) และเริ่มรับรู้รายได้ตั้งแต่ปี 2568 และเมื่อเดือนมกราคม 2566 บริษัทฯ ชนะประมูลโครงการโรงไฟฟ้าขยะชุมชน TES-CNT ในพื้นที่ตำบลหนองมะโมง จังหวัดชัยนาท จากเทศบาลตำบลหนองมะโมง โดยมีกำลังการผลิตติดตั้ง 8 MW และปริมาณไฟฟ้าที่จะเสนอขายตามสัญญา (PPA) 6 MW ซึ่งคาดว่าจะ COD และเริ่มรับรู้รายได้ตั้งแต่ปี 2568 เป็นต้นไป

จากความคืบหน้าทางธุรกิจดังกล่าว ส่งผลให้ภาพรวมการดำเนินธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานสะอาดของบริษัทฯ ในปัจจุบัน มีกำลังการผลิตติดตั้งรวมทั้งสิ้น 69.6 MW ประกอบด้วย กลุ่มธุรกิจโรงไฟฟ้าชีวมวล ที่ COD แล้ว 3 โครงการ ตั้งอยู่ในพื้นที่อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานีทั้งหมด กำลังการผลิตติดตั้งรวม 29.7 MW และ กลุ่มธุรกิจโรงไฟฟ้าขยะชุมชน ที่อยู่ระหว่างพัฒนา 5 โครงการ กำลังการผลิตติดตั้งรวม 39.9 MW (รอลงนามซื้อขายไฟฟ้า หรือ PPA) ได้แก่ โครงการ TES-SKW จังหวัดสระแก้ว โครงการ TES-RBR จังหวัดราชบุรี โครงการ TES-CPN จังหวัดชุมพร โครงการ TES-TCN จังหวัดสมุทรสาคร และโครงการล่าสุด TES-CNT จังหวัดชัยนาท นอกจากนี้ปี 2566 บริษัทฯ เตรียมเข้าประมูลโครงการโรงไฟฟ้าขยะชุมชนจาก อปท. เพิ่มอีก 2 โครงการ

ขณะที่การเติบโตในปี 2566 มาจากปัจจัยต่างๆ ได้แก่ 1) มุ่งเพิ่มประสิทธิภาพเดินเครื่องผลิตไฟฟ้าอย่างต่อเนื่อง 2) ค่า Ft ที่เพิ่มขึ้น 3) แหล่งรายได้ใหม่จากการขายคาร์บอนเครดิต โดยอยู่ระหว่างพิจารณาความเหมาะสมของช่วงเวลาและราคาขายคาร์บอนเครดิตจากโรงไฟฟ้าชีวมวล TPG จังหวัดสุราษฎร์ธานี ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นที่เรียบร้อย และโรงไฟฟ้าชีวมวล TBP ที่กำลังรอขึ้นทะเบียน และ 3) การพิจารณาขยายการลงทุนด้วยวิธี M&A และการเข้ารับบริหารโครงการโรงไฟฟ้าแก่ผู้ประกอบการรายอื่น ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างการเจรจา

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad


Bangkokfocusnews.com ข่าวออนไลน์