วิศวะมหิดล จัดอบรมทักษะพัฒนาแอปพลิเคชัน เพื่อการศึกษา แก่น้องเยาวชนประถมปลาย - Bangkokfocusnews.com : ข่าวประชาสัมพันธ์ออนไลน์

Latest News 📢

Tuesday, 14 March 2023

วิศวะมหิดล จัดอบรมทักษะพัฒนาแอปพลิเคชัน เพื่อการศึกษา แก่น้องเยาวชนประถมปลาย


วิศวะมหิดล จัดอบรมทักษะพัฒนาแอปพลิเคชัน
เพื่อการศึกษา แก่น้องเยาวชนประถมปลาย

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล นำโดย ผศ.ดร.กฤษฎา อัศวสกุลเกียรติ รองคณบดีฝ่ายเสริมสร้างความร่วมมือและกิจกรรมเพื่อสังคม พร้อมด้วย ดร.สุพรรณ ทิพย์ทิพากร หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า สร้างสรรค์กิจกรรมวิศวะมหิดลเพื่อสังคม (ESR) เปิดโครงการ “อบรมฝึกทักษะพัฒนาแอปพลิเคชันเพื่อการศึกษาระดับประถมศึกษาปลาย” ร่วมกับ ดร.เจน เกิดโพชา ผู้อำนวยการโรงเรียนคลองบางกระทึก จ.นครปฐม วัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดความรู้พื้นฐานวิศวกรรมและเพิ่มพูนทักษะแก่เยาวชนคนรุ่นใหม่ให้มีความรู้ในการใช้ไอทียิ่งขึ้น ณ โรงเรียนคลองบางกระทึก จ.นครปฐม

ผศ.ดร.กฤษฎา อัศวสกุลเกียรติ รองคณบดีฝ่ายเสริมสร้างความร่วมมือและกิจกรรมเพื่อสังคม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวว่า โครงการอบรมฝึกทักษะพัฒนาแอปพลิเคชันเพื่อการศึกษาระดับประถมศึกษาปลาย ช่วยยกระดับพัฒนาการเรียนการสอน พร้อมไปกับสร้างเสริมประสบการณ์ในทักษะการเรียนรู้ของนักเรียนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น รวมทั้งเป็นการเปิดโลกทัศน์ให้เยาวชนนักเรียนได้มีโอกาสศึกษาจากผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์จริง เพื่อนำองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยโปรแกรมที่นำมาอบรมนักเรียนในครั้งนี้ คือ โปรแกรม Python เป็นโปรแกรมสำหรับสร้างแอปพลิเคชันเบื้องต้น ใช้งานง่าย ไม่ซับซ้อน โดยได้รับเกียรติจากผู้เชี่ยวชาญจิตอาสา อาทิ อาจารย์วรวิทย์ อิศรางกูร ณ อยุธยา อาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ดร.สุปรีย์ บูรณะกนิษฐ และอาจารย์ชัยชนัตถ์ ชาญศิลปกุล ผู้เชี่ยวชาญมาร่วมถ่ายทอดความรู้ การพัฒนาแอปพลิเคชันการเขียนโปรแกรม Python


ในกิจกรรมครั้งนี้ ยังเน้นภาคปฏิบัติลงมือทำและบรรยากาศที่สนุกสนานเพลิดเพลิน ด้วยการแข่งขันนำเสนอผลงานจากนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เชิงบรรยายในรูปแบบเล่านิทานสัตว์ประยุกต์ด้วยนวัตกรรม Microbit โดยรางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ทีมแมวเป้า ผลงานนิทาน เรื่อง “เพนกวิน & ม้า รักความสามัคคี” และรางวัลรองชนะเลิศ ได้แก่ ทีมวัยรุ่น Y2K ผลงานนิทาน เรื่อง “สุนัข & เพนกวิน มุ่งมั่นสู่เส้นชัย”

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad


Bangkokfocusnews.com ข่าวออนไลน์