วิศวะมหิดล จัดเวิร์คชอปวาดโมเดล CAD...ออกแบบสิ่งประดิษฐ์ "Computer - Aided Design for Beginners" - Bangkokfocusnews.com : ข่าวประชาสัมพันธ์ออนไลน์

Latest News 📢

Friday 24 March 2023

วิศวะมหิดล จัดเวิร์คชอปวาดโมเดล CAD...ออกแบบสิ่งประดิษฐ์ "Computer - Aided Design for Beginners"วิศวะมหิดล จัดเวิร์คชอปวาดโมเดล 
CAD...ออกแบบสิ่งประดิษฐ์
"Computer - Aided Design for Beginners" 
สมัครฟรี วันนี้ - 31 มี.ค.66

เพื่อเสริมทักษะและศักยภาพของคนไทยและคนรุ่นใหม่ในการออกแบบสิ่งประดิษฐ์ในยุคเศรษฐกิจสร้างสรรค์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ผู้นำวิศวกรรมศาสตร์ซึ่งได้รับการรับรองหลักสูตรมาตรฐานโลก ABET สหรัฐอเมริกา กำหนดจัดอบรมเชิงปฏิบัติการออกแบบสิ่งประดิษฐ์ด้วยตนเอง เรื่อง "Computer - Aided Design for Beginners" เรียนรู้พื้นฐานการวาดโมเดล CAD เปลี่ยนจากไอเดียจินตนาการมาเป็นภาพจริงบนจอได้อย่างสร้างสรรค์ พร้อมฝึกฝนการใช้งานโปรแกรม Onshape และการใช้งาน ซึ่งเป็นความรู้เบื้องต้นในการออกแบบชิ้นงาน ภายใต้โครงการ Reinventing University: Mahidol Medical Robotics Platform ในวันที่ 2 เมษายน 2566 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ห้อง 203 ตึกศรีสวริน ชั้น 2 โรงพยาบาลศิริราช

ในเวิร์คชอปนี้ พบกับวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ คุณพิทวัส ทิวทิพยสกุล วิศวกรด้านหุ่นยนต์ทางการแพทย์ จากศูนย์เครือข่ายวิจัยประยุกต์ทางเทคโนโลยีหุ่นยนต์และชีวการแพทย์ (BART LAB) คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ผู้สนใจเข้าร่วมอบรมฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย ขอเชิญชวนนักศึกษาสาขาวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หรือสาขาแพทยศาสตร์ วิทยาศาสตร์การแพทย์ และบุคลากรทางการแพทย์ วิศวกรรมชีวการแพทย์ สมัครด่วน วันนี้ - 31 มี.ค. 2566 รับจำนวนจำกัด ลงทะเบียนล่วงหน้าได้ที่ https://shorturl.asia/WhozG สอบถามเพิ่มเติม โทร. 094-064-5715 คุณสิริกร ศรีม่วง และ 087-337-9608 คุณยศธร ตั้งธนะวัฒน์

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad


Bangkokfocusnews.com ข่าวออนไลน์