อูก้า (Ooca) ปิดดีลลงทุน Serie A จาก BDMS - Bangkokfocusnews.com : ข่าวประชาสัมพันธ์ออนไลน์

Latest News 📢

Wednesday 8 February 2023

อูก้า (Ooca) ปิดดีลลงทุน Serie A จาก BDMSอูก้า (Ooca) ปิดดีลลงทุน Serie A จาก BDMS

อูก้า (ooca) แอปพลิเคชันปรึกษาจิตแพทย์และนักจิตวิทยาออนไลน์ ปิดดีลลงทุน Series A ซึ่งเป็นการระดมทุนก้าวสำคัญสำหรับสตาร์ทอัพ บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) หรือ BDMS ร่วมกับอูก้าเพื่อเป้าหมายในการสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการทางด้านสุขภาพจิต เปลี่ยนแปลงมุมมองของผู้คนที่มีต่อจิตเวชและจิตวิทยา พร้อมทั้งยกระดับมาตรฐานด้านสาธารณสุขไทย เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศต่อไป

ทพญ.กัญจน์ภัสสร สุริยาแสงเพ็ชร์ (หมออิ๊ก) ผู้ก่อตั้ง อูก้า (ooca) กล่าวว่า "อูก้า แพลตฟอร์มปรึกษาจิตแพทย์ออนไลน์ เป็นนวัตกรรมการแพทย์และสุขภาพ (Health Tech) แห่งแรกในประเทศไทย ที่ริเริ่มการใช้ Telemedicine เข้ามาช่วยในการปรึกษาจิตแพทย์ และนักจิตวิทยาผ่านทางแอปพลิเคชั่น ที่มีผู้ใช้บริการมากกว่า 180,000 คนทั่วประเทศ ด้วยความมุ่งมั่นจะสร้างนวัตกรรม และความเข้าใจใหม่ ๆ ในเรื่องสุขภาพจิต เปลี่ยนมุมมองของผู้คนที่มองมาที่เรื่องจิตวิทยา จากเมื่อ 5 ปีก่อนที่ผู้คนยังไม่เข้าใจเรื่องสุขภาพจิต รวมไปถึงยังไม่เข้าใจถึง Telemedicine ว่าจะเข้ามาช่วยเหลือสุขภาพจิตของผู้คนได้อย่างไร จนมาถึงทุกวันนี้ การวีดีโอคอล (Video Call) กับจิตแพทย์และนักจิตวิทยากลายเป็นเรื่องที่ได้รับความนิยม นับเป็นความสำเร็จของอูก้า ที่เป็นผู้นำในการนำนวัตกรรมเข้ามาใช้พัฒนารูปแบบการให้บริการ และการสื่อสาร เปลี่ยนแปลงให้เกิดการขยับมาตรฐานการให้บริการของจิตวิทยาให้เกิดขึ้นได้จริง
ต้องขอขอบคุณ BDMS ที่เข้ามาร่วมมือ กับอูก้า โดยความร่วมมือในครั้งนี้จะทำให้อูก้าสามารถเป็นผู้ให้บริการด้านสุขภาพจิตอันดับหนึ่งของประเทศ ที่ให้บริการครอบคลุมการดูแลสุขภาพจิตทุกรูปแบบทั้งออนไลน์ และออฟไลน์ ขยายการดูแลลูกค้าในมิติที่หลากหลาย ผ่านการสร้างนวัตกรรมทางด้านจิตวิทยาเพื่อสังคมในสเกลที่ใหญ่กว่าเดิม นับเป็นความสำเร็จของการพยายามขับเคลื่อนจิตวิทยาในประเทศไทยที่สำคัญมาก โดยอูก้าตั้งเป้าหมายหลักเพื่อทำให้จิตวิทยาเป็นเรื่องง่าย สร้างโอกาสการเข้าถึงบริการทางด้านสุขภาพจิตและเปลี่ยนแปลงมุมมองของผู้คนที่มีต่อจิตเวชและจิตวิทยา ซึ่งจากนี้ อูก้า และ BDMS จะเร่งพัฒนา และสร้างโปรเจกต์ใหม่ ๆ ร่วมกัน เพราะเรื่องสุขภาพจิตนั้นต้องเป็นเรื่องที่ทุก ๆ คนเข้าถึงได้ และเป็นเรื่องสำคัญของทุกคนไม่น้อยกว่าสุขภาพกาย" 

ดร.พัชรินทร์ บุญยะรังสรรค์ ผู้ช่วยประธานฝ่ายปฏิบัติการความยั่งยืนองค์กร คุณภาพการรักษาพยาบาล และการจัดการนวัตกรรม บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า "บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการจำกัด (มหาชน) มีเป้าหมายสำคัญในการพัฒนาประสิทธิภาพการรักษาพยาบาลเพื่อความเป็นเลิศในระดับสากล ด้วยเล็งเห็นว่า การพัฒนา Health Tech Innovation เป็นกลไกสำคัญที่จะทำให้เกิดการพัฒนาประสิทธิภาพของการรักษาพยาบาลได้อย่างก้าวกระโดด จึงเฟ้นหาเทคโนโลยีที่มีศักยภาพ จากบริษัท Startup ทั่วโลก ซึ่งสิ่งสำคัญอย่างยิ่งในการคัดเลือกเทคโนโลยี สำหรับ BDMS คือ ความมั่นใจว่าเทคโนโลยีที่คัดเลือกมีศักยภาพที่นำมาใช้ในระบบการบริการทางการแพทย์ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งเราพบว่า เทคโนโลยีด้านการแพทย์ของประเทศไทยมีศักยภาพเทียบเคียงกับบริษัทจากต่างชาติได้เป็นอย่างดี BDMS จึงมุ่งหวังที่จะสนับสนุนการพัฒนา Health tech ของประเทศไทย สร้างโดยคนไทย เพื่อคนไทย เพราะการพัฒนานวัตกรรมไม่สามารถสำเร็จด้วยการทำงานเพียงลำพังได้ โดยBDMS ได้รับความร่วมมือทั้งจาก องค์กรภาครัฐ มหาวิทยาลัยทางการแพทย์ และสตาร์ทอัพ เพื่อยกระดับบริการทางการแพทย์ ทั้งด้านสุขภาพกาย รวมถึงด้านสุขภาพจิต ซึ่งถือเป็นประเด็นสำคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน เพราะ BDMS มีความมุ่งหวังเป็นอย่างยิ่งว่า จะเป็นหนึ่งในฟันเฟืองที่ช่วยในการยกระดับมาตรฐานด้านสาธารณสุขไทย และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศต่อไป"

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

· LINE : @ooca

· https://www.facebook.com/oocaok/

· Youtube : ooca

· download app IOS/Andriod : ooca

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ อูก้า (ooca)

อูก้า (ooca) เป็นนวัตกรรมการแพทย์และสุขภาพ (Health Tech) แห่งแรกในประเทศไทย ที่ริเริ่มการใช้โทรเวชกรรม (Telemedicine) เข้ามาช่วยในการปรึกษาจิตแพทย์ และนักจิตวิทยาผ่านทางแอปพลิเคชั่น โดยผู้ใช้งานสามารถวิดีโอคอลกับผู้เชี่ยวชาญได้ทุกที่ ทุกเวลา ตอบโจทย์กับไลฟ์สไตล์ของผู้คนในปัจจุบันที่ใส่ใจการดูแลสุขภาพจิตของตัวเองมากขึ้น และต้องการความสะดวกสบาย ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2561 ปัจจุบัน อูก้า ได้รับรางวัลทาง Social Impact มากมาย เช่น รางวัล Impact Citypreneur Award จาก UNDP and World Federation United Nation Association ในปี 2564 เป็นต้น ทพญ.กัญจน์ภัสสร สุริยาแสงเพ็ชร์ (หมออิ๊ก) ผู้หญิงไทยคนแรกที่ได้รับเลือกให้เป็น 1 ใน 100 สตรีผู้เป็นแรงบันดาลใจและทรงอิทธิพลจากทั่วโลก จาก BBC (ปี 2561) ด้วยเป้าหมายที่จะทำการดูแลจิตใจเป็นเรื่องง่าย ๆ ที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้ และเปลี่ยนมุมมองของผู้คนให้สุขภาพจิตเป็นเรื่องธรรมดา เพราะเชื่อมั่นว่าการมีสุขภาวะทางจิตที่ดีได้ เกิดจากการสร้างอีโคซิสเต็ม (Ecosystem) ที่เหมาะสม โดยปัจจุบันมีผู้ใช้บริการอูก้ามากกว่า 180,000 คนทั่วประเทศ รวมถึงพนักงานจากภาคองค์กรเอกชน และในภาครัฐกว่า 60,000 คน เช่น มหาวิทยาลัยมหิดล, ธนาคารแห่งประเทศไทย, ธนาคารกสิกรไทย เป็นต้น ถือเป็นเครื่องมือที่ช่วยดูแลสุขภาวะทางจิตของพนักงาน เพื่อที่องค์กรนั้น ๆ จะได้พัฒนาทรัพยากรที่มีคุณค่าที่สุดอย่าง "พนักงาน" ได้ต่อไป นอกจากนี้ อูก้า ได้แยกตัวจดจัดตั้ง "มูลนิธิกำแพงพักใจ" หรือ "Wall of Sharing" ร่วมกับสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์ กรมสุขภาพจิต โดยอูก้าเป็นผู้สนับสนุนเทคโนโลยีโครงสร้างพื้นฐานการให้บริการสุขภาพจิตทาง Telemedicine เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาที่ขาดทุนทรัพย์ สามารถเข้าถึงบริการได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

#OocaItsOkay #สุขภาพจิตดีที่อูก้า

 

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad


Bangkokfocusnews.com ข่าวออนไลน์