DRT ลงนามสัญญาสนับสนุนทางการเงินโดย EXIM BANK เพื่อขยายกำลังการ ผลิตกระเบื้องคอนกรีต - Bangkokfocusnews.com : ข่าวประชาสัมพันธ์ออนไลน์

Latest News 📢

Saturday 4 February 2023

DRT ลงนามสัญญาสนับสนุนทางการเงินโดย EXIM BANK เพื่อขยายกำลังการ ผลิตกระเบื้องคอนกรีตDRT ลงนามสัญญาสนับสนุนทางการเงินโดย 
EXIM BANK เพื่อขยายกำลังการ
ผลิตกระเบื้องคอนกรีต

นายสาธิต สุดบรรทัด (ที่ 5 จากซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และคณะผู้บริหาร บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน) หรือ DRT ร่วมพิธีลงนามในสัญญาสนับสนุนทางการเงินร่วมกับ ดร.รักษ์ วรกิจโภคาทร (ที่ 4 จากซ้าย) กรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) ในโอกาสที่ DRT ได้รับการสนับสนุนสินเชื่อโครงการจาก EXIM BANK วงเงินรวม 400 ล้านบาท เพื่อนำไปใช้ขยายการลงทุนสายการผลิตกระเบื้องคอนกรีต (CT-6) ที่โรงงานจังหวัดสระบุรี ซึ่งจะมีกำลังการผลิตเพิ่มขึ้นอีก 100,000 ตันต่อปี คาดว่าจะแล้วเสร็จสามารถเดินเครื่องจักรเชิงพาณิชย์ได้ภายในครึ่งปีแรกของปี 2567 เพื่อสนับสนุนการเติบโต ณ สำนักงาน EXIM BANK

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad


Bangkokfocusnews.com ข่าวออนไลน์