เอบีม คอนซัลติ้ง เตรียมพร้อมก้าวสู่โลก แห่งความยั่งยืนในปี 2566 - Bangkokfocusnews.com : ข่าวประชาสัมพันธ์ออนไลน์

Latest News 📢

Thursday 2 February 2023

เอบีม คอนซัลติ้ง เตรียมพร้อมก้าวสู่โลก แห่งความยั่งยืนในปี 2566


เอบีม คอนซัลติ้ง เตรียมพร้อมก้าวสู่โลก
แห่งความยั่งยืนในปี 2566

เอบีม คอนซัลติ้ง มุ่งมั่นที่จะสร้างการเติบโตทั้งด้านสังคมและเศรษฐกิจด้วยเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนและช่วยให้บริษัทต่าง ๆ ประสบความสำเร็จในดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชันด้านอีเอสจี

(กรุงเทพฯ ประเทศไทย) ตลอดทศวรรษที่ผ่านมาได้เกิดความเปลี่ยนแปลงที่สำคัญมากมายในด้านความสัมพันธ์ระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง และการเร่งไปสู่การบรรลุเป้าหมายในการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero) ในขณะที่ “ความยั่งยืน” กลายมาเป็นอีกส่วนหนึ่งที่สำคัญขององค์กรทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ที่ผสานอยู่ในกับการบริหารจัดการธุรกิจทุกด้าน ประเทศไทยก็เป็นอีกประเทศหนึ่งที่เริ่มดำเนินการตามแผนการที่ชัดเจนเพื่อไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งในที่นี้ก็รวมไปถึงนโยบายของรัฐที่จะมุ่งสู่การเป็นประเทศที่มีค่าความเป็นกลางทางคาร์บอน ภายในปีพ.ศ.2593 และการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ภายในปีพ.ศ 2608ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้จัดทำข้อกำหนดให้บริษัทและองค์กรต่าง ๆ เปิดเผยข้อมูลด้านความยั่งยืน รวมไปถึงการเริ่มใช้คาร์บอนเครดิตเป็นครั้งแรกเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก มากไปกว่านั้นยังมีกฎที่ระบุให้บริษัทจดทะเบียนทุกแห่งต้องเปิดเผยข้อมูลด้านความยั่งยืนอีกด้วย

เอบีม คอนซัลติ้ง จำกัด หนึ่งในบริษัทที่ปรึกษาด้านธุรกิจและดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชันชั้นนำของโลกที่มีสำนักงานใหญ่ในกรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น และมีความชำนาญด้านดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชันและโซลูชันที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล ตั้งเป้าหมายในปี 2566 เพื่อก้าวเข้าสู่โลกแห่งความยั่งยืนด้วยการสร้างความเข้าใจที่ลึกซึ้งในเรื่องปัญหาสังคมและสิ่งแวดล้อม พิจารณาถึงผลกระทบที่มีต่อสังคมโดยรวม และริเริ่มแนวทางการแก้ปัญหาที่เป็นรูปธรรม

“บริษัทที่ปรึกษาที่ยังดำเนินธุรกิจในรูปแบบเดิมจะสูญเสียความได้เปรียบในการแข่งขันในฐานะผู้เชี่ยวชาญในตลาดของตนเองไป” นายทัตสึยะ คาโมอิ ประธานและซีอีโอของ เอบีม คอนซัลติ้ง จำกัด กล่าว และยังระบุว่า เอบีม คอนซัลติ้ง ไม่เพียงให้ความสำคัญกับเทคโนโลยีดิจิทัลและความรู้ความชำนาญในบริษัทเท่านั้น แต่บริษัทยังคำนึงถึงการลงทุนในทรัพยากรบุคคลที่จะช่วยสร้างการแข่งขันในระดับที่สูงขึ้น สำนักงานทุกที่ของ เอบีม คอนซัลติ้ง ถูกออกแบบให้เอื้อต่อการเกิดการสนทนาแบบตัวต่อตัว การเคลื่อนไหวที่คล่องตัว และการพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดที่ก่อให้เกิดพัฒนาการและความก้าวหน้า

“พนักงานคือทรัพยากรที่สำคัญที่สุดของบริษัทที่ปรึกษาทุกแห่ง” นายทัตสึยะ คาโมอิ กล่าว “เรามีพนักงานทั้งในญี่ปุ่นและประเทศอื่น ๆ ราว 6,800 คน ที่ทำงานอย่างต่อเนื่องในการตั้งเป้าหมายการพัฒนาด้านความยั่งยืนของเราเอง เพื่อส่งมอบคำแนะนำและผลลัพธ์ที่มีคุณค่าแก่ลูกค้าของเรา เราเชื่อว่าเป้าหมายเหล่านี้เป็นส่วนสำคัญที่เชื่อมโยงไปถึงค่านิยม ขีดความสามารถในการดำเนินธุรกิจ และเอกลักษณ์องค์กรของเรา”

โดยเป้าหมายด้านความยั่งยืนของ เอบีม คอนซัลติ้งนั้นคือการดำเนินการที่สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ (UN Sustainable Development Goal: UNSDGs) ซึ่งมีด้วยกันทั้งหมด 17 ข้อ โดยแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนดังกล่าวที่เอบีม คอนซัลติ้ง ได้นำมาปรับใช้ วางแผน และดำเนินกิจกรรมให้สอดคล้องกับนโยบายดังกล่าวได้แก่ เป้าหมายที่ 8 ที่แสดงถึงการบริหารจัดการธุรกิจที่ดีและความเติบโตด้านเศรษฐกิจ โดยบริษัทเชื่อมั่นว่าธุรกิจจะเติบโตได้ดีถ้าพนักงานมีความสุขและสนุกกับงานที่ทำ ถัดมาคือเป้าหมายที่ 9 เป็นเรื่องของการส่งเสริมพัฒนาอุตสาหกรรม นวัตกรรม และสาธารณูปโภค ที่การนำเทคโนโลยีดิจิทัลไปใช้อย่างถูกต้องเหมาะสมจะช่วยสร้างเสริมความยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจและบริษัท และสุดท้ายคือ เป้าหมายที่17 ที่เป็นเรื่องของการทำงานร่วมกัน เสริมความเข็มแข็งให้แก่กลไกการทำงานเพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยแง่มุมนี้ ซีอีโอของ เอบีม คอนซัลติ้ง กล่าวว่าบริษัทที่ปรึกษาจำเป็นต้องได้รับการสนับสนุนจากภายนอกเพื่อไปให้ถึงเป้าหมายและสร้างเสริมคุณค่าของบริษัท

อีกปัจจัยหนึ่งที่ช่วยให้ เอบีม คอนซัลติ้ง บรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนคือการมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับองค์กรไม่แสวงหากำไร (เอ็นจีโอ) และองค์กรนอกสังกัดรัฐ “นับตั้งแต่ปี 2556 เป็นต้นมา เราได้ให้ความสนับสนุน WaterAid Japan ซึ่งเป็นองค์กรไม่แสวงหากำไรที่จัดหาน้ำสะอาด ห้องน้ำ และการสุขาภิบาลให้แก่ผู้คนทั่วโลก ในการร่วมมือกับบริษัทด้านไอที บริษัทที่สนับสนุนการจ้างงานสตรี และบริษัทอื่น ๆ เรายังมีส่วนร่วมในการผลักดันและส่งเสริมบทบาทของผู้หญิงในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีดิจิทัล ควบคู่ไปกับการจัดโปรแกรมฝึกหัดเพื่อความคืบหน้าต่อยอดในด้านนี้ขึ้นไปอีก” นายทัตสึยะ คาโมอิ อธิบาย

ในส่วนของ เอบีม คอนซัลติ้ง (ประเทศไทย) ก็ได้มีการติดตามการใช้พลังงานมาตั้งแต่ปี 2564 เพื่อไปสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอนในปีพ.ศ. 2573 มากไปกว่านั้นยังมีการริเริ่มโครงการฝึกอบรม Graduate Analyst Program (GAP) ที่จัดต่อเนื่องมาแล้ว 11 ปีเพื่อมอบความรู้ความชำนาญของบริษัทให้นักวิเคราะห์รุ่นใหม่ที่มีความสามารถ ทั้งยังเป็นการสร้างเสริมอุดมคติและแนวคิดด้านการทำงานที่ดีตามวัฒนธรรมองค์กรที่มีเอกลักษณ์ของเอบีม คอนซัลติ้ง เพื่อสร้างบุคลากรที่มีคุณภาพให้แก่ตลาดแรงงานของโลกและสร้างโลกที่มีความยั่งยืนต่อไปในอนาคต

ในฐานะบริษัทที่มีความรู้ความชำนาญที่โดดเด่นในด้านดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชัน รวมไปถึงจรรยาบรรณในการทำงานที่แข็งแกร่งและมีรากฐานมาจากความยั่งยืน เอบีม คอนซัลติ้ง ยังมอบโซลูชันแพลตฟอร์มด้าน ESG ที่ช่วยเก็บ รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูลด้าน ESG ที่กระจัดกระจายอยู่ทั้งภายนอกและภายในบริษัทด้วยเทคโนโลยีล่าสุด เพื่อช่วยแก้ปัญหาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องและเพิ่มความสามารถในการแข่งขันให้กับบริษัทลูกค้า

“ในปัจจุบันมีบริษัทมากมายที่กำลังผลักดันกิจกรรมอีเอสจีในองค์กรของตน แต่ส่วนใหญ่แล้วยังไปไม่ถึงขั้นที่จะสามารถนำผลลัพธ์ไปใช้ในการบริหารจัดการโดยรวมได้อย่างมีประสิทธิภาพ” นายอิชิโร ฮาระ กรรมการผู้จัดการและผู้นำประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ของเอบีม คอนซัลติ้ง (ประเทศไทย) กล่าว “ในฐานะบริษัทชั้นนำที่มีความเชี่ยวชาญด้าน Digital ESG เอบีม คอนซัลติ้ง ทำมากกว่าแค่ระบุความสัมพันธ์ระหว่างกิจกรรม ESG และคุณค่าขององค์กรในเชิงวิทยาศาสตร์ แต่ยังช่วยให้กิจกรรม ESG เหล่านั้นหยั่งรากลงในกระบวนการบริหารจัดการของบริษัท และเรายังตั้งใจที่จะมอบความช่วยเหลือที่จำเป็นต่อไปเรื่อย ๆ จนกว่าองค์กรจะบรรลุเป้าหมายที่ตั้งเอาไว้ ในกรณีนี้ ผมไม่อยากให้เราลืมความสำคัญของการยึดถือหลักการของบริษัทที่มีความสำคัญต่อลูกค้าอย่างมาก ขณะที่เรานำเสนอแผนการที่เหมาะสมกับแนวทางของบริษัทที่ล้ำหน้าอยู่ก้าวหนึ่งเสมอ”

“ที่ เอบีม คอนซัลติ้ง เรานำเสนอแนวทางการแก้ปัญหาด้าน ESG ให้กับบริษัทเอกชนและรัฐวิสาหกิจมากมายจากมุมมองของทั้งผู้บริหารและพนักงาน ตั้งแต่การกำหนดกลยุทธ์ไปถึงการนำไปใช้และการวัดผล เราสร้างโมเดลการบริหารจัดการที่ใช้ข้อมูล ESG เพื่อปรับปรุงการตอบรับจากนักลงทุนสัมพันธ์และผลการทำธุรกิจ วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างเคพีไอของกิจกรรม ESG และคุณค่าขององค์กร ตลอดจนให้ความช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพเพื่อเชื่อมโยงมาตรการด้าน ESG เข้ากับกลยุทธ์ด้านการบริหารจัดการของบริษัท”

เอบีม คอนซัลติ้ง มุ่งมั่นที่จะสร้างสังคมที่ยั่งยืนให้เกิดขึ้นในฐานะผู้ผลักดันสู่การเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่สนับสนุนการทรานส์ฟอร์เมชั่นภายในองค์กรโดยใช้ข้อมูลเป็นตัวนำ และเร่งให้เกิดความเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่สำคัญด้วยการให้ความช่วยเหลือด้าน ESG แก่บริษัทต่าง ๆเกี่ยวกับบริษัท เอบีม คอนซัลติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด

บริษัท เอบีม คอนซัลติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด เป็นบริษัทในเครือบริษัท เอบีม คอนซัลติ้ง จำกัด โดยมีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น มีทีมงานกว่า 6,600 คน ที่ให้บริการลูกค้าทั่วภูมิภาคเอเชีย อเมริกา และยุโรป เปิดให้บริการที่ปรึกษาในประเทศไทยเมื่อปี 2548 บริษัท เอบีม คอนซัลติ้ง (ประเทศไทย) มีทีมงานผู้เชี่ยวชาญกว่า 400 คน ที่ให้บริการลูกค้าด้วยความเชี่ยวชาญด้าน Business และ Digital Transformation เพื่อช่วยให้บริษัทและองค์กรต่าง ๆ บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ในฐานะพันธมิตรที่สร้างสรรค์ เพื่อช่วยขับเคลื่อนธุรกิจ อุตสาหกรรมและสังคมให้ก้าวสู่การเปลี่ยน

ข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อทางอีเมลที่ contactthailand@abeam.com หรือเข้าชมเว็บไซต์ของเราเพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.abeam.com/th/enNo comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad


Bangkokfocusnews.com ข่าวออนไลน์