NITMX เผยยอดใช้ "พร้อมเพย์" ปี 2565 พุ่งสูง กว่า 13,705 ล้านรายการ ทำสถิติสูงสุด ตั้งแต่เปิดให้บริการ - Bangkokfocusnews.com : ข่าวประชาสัมพันธ์ออนไลน์

Latest News 📢

Saturday 21 January 2023

NITMX เผยยอดใช้ "พร้อมเพย์" ปี 2565 พุ่งสูง กว่า 13,705 ล้านรายการ ทำสถิติสูงสุด ตั้งแต่เปิดให้บริการNITMX เผยยอดใช้ "พร้อมเพย์" ปี 2565 พุ่งสูง
กว่า 13,705 ล้านรายการ ทำสถิติสูงสุด
ตั้งแต่เปิดให้บริการ

บริษัท เนชั่นแนล ไอทีเอ็มเอ๊กซ์ จำกัด หรือ NITMX ผู้พัฒนาและให้บริการระบบการชำระเงิน และการโอนเงินระหว่างธนาคารของประเทศไทย เชื่อมโยงระบบการชำระเงินกับต่างประเทศ เดินหน้าก้าวสู่ปีที่ 19 พร้อมมุ่งมั่นพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและมาตรฐานระบบการชำระเงินที่สำคัญของไทย ได้เปิดเผยภาพรวมของการใช้งานระบบพร้อมเพย์ (PromptPay) ที่เปิดใช้บริการมา 5 ปี (เริ่มเปิดใช้บริการพร้อมเพย์ปี 2560) ถือเป็นนวัตกรรมที่ทำให้การชำระเงินและโอนเงินสะดวกรวดเร็วมากขึ้น ถึงมือผู้รับโดยตรง โปร่งใส และไม่มีค่าธรรมเนียม

จากสถิติล่าสุด ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2565 มีจำนวนบุคคลธรรมดาผู้ลงทะเบียนพร้อมเพย์อยู่ที่ 66.94 ล้านเลขหมาย แบ่งเป็นการลงทะเบียนด้วยหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน 39.47 ล้านเลขหมาย และลงทะเบียนด้วยหมายเลขโทรศัพทร์ 27.47 ล้านเลขหมาย นอกจากบุคคลธรรมดาแล้ว ยังมีนิติบุคคลที่ลงทะเบียนพร้อมเพย์จำนวน 2.43 แสนราย โดยพบว่าในเดือนธันวาคม 2565 มีปริมาณการทำธุรกรรมชำระเงินระหว่างธนาคารผ่านระบบพร้อมเพย์ทั้งสิ้น 1,475.9 ล้านรายการ ภาพรวมเพิ่มขึ้น 34.66% เมื่อเทียบกับเดือนธันวาคมของปีที่ผ่านมา โดยในวันพฤหัสบดีที่ 1 ธันวาคม 2565 เป็นวันที่มีการทำธุรกรรมสูงถึง 58.08 ล้านรายการ เป็นสถิติสูงที่สุดตั้งแต่เปิดให้บริการมา สรุปยอดการทำธุรกรรมโอนเงินและชำระเงินผ่านพร้อมเพย์ตลอดทั้งปี 2565 รวมทั้งสิ้น 13,705 ล้านรายการ

ผู้บริโภคใช้พร้อมเพย์ทำธุรกรรมต่างๆ ได้แก่ อันดับ 1 โอนเงินด้วยหมายเลขบัญชีธนาคาร จำนวน 68.8% อันดับ 2 โอนเงินด้วยหมายเลขอ้างอิง จำนวน 16.3% อันดับ 3 การชำระสินค้าด้วย QR Code และใบแจ้งหนี้ จำนวน 9.3% และอันดับ 4 การเติมเงิน e-Wallet 5.7% โดยช่วงเวลาที่ประชาชนนิยมโอนเงินมากที่สุด คือ ช่วงเวลาพักเที่ยงและหลังเลิกงาน และวันทำงานจะมีการใช้งานมากกว่าวันหยุดและวันหยุดนักขัตฤกษ์ อีกทั้งในช่วงสิ้นเดือนจะมีการทำธุรกรรมมากกว่าปกติ

ทั้งนี้ จากสถิติจะเห็นได้ว่าปริมาณการใช้งานพร้อมเพย์ยังคงมีอัตราการเติบโตและทำสถิติใหม่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ปัจจัยสำคัญที่ทำให้พร้อมเพย์ก้าวไปสู่ความสำเร็จ ได้แก่ 1.การกำหนดให้เป็นโครงการระดับประเทศที่ภาครัฐ และภาคเอกชนร่วมมือกันผลักดันและกระตุ้นให้เกิดการใช้ digital payments อย่างรวดเร็วและแพร่หลาย 2. การวางโครงสร้างพื้นฐานของระบบที่เปิดกว้างและสามารถเชื่อมโยงกับระบบต่างๆ ได้ 3. ความร่วมมือของผู้ให้บริการระบบและบริการชำระเงินในการพัฒนาระบบพร้อมเพย์ 4. การออกแบบบริการและนวัตกรรมต่อยอดต่างๆ ที่คำนึงถึงความต้องการของผู้ใช้งาน 5. โครงสร้างค่าธรรมเนียมที่เหมาะสมทำให้ผู้ใช้งานสามารถเข้าถึงบริการทางการเงินได้สะดวก และ 6. การให้ความสำคัญกับการบริหารความเสี่ยงและคุ้มครองผู้บริโภคของผู้ให้บริการ และอีกหนึ่งความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ของพร้อมเพย์ คือ การส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีให้กับคนไทย ตอบรับพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป หลังการแพร่ระบาดของโควิด 19 ผู้บริโภคสามารถเข้าถึงบริการทางการเงินได้อย่างสะดวก ปลอดภัย โอนเงิน ชำระเงิน จ่ายบิลต่างๆ ได้ทุกที่ทุกเวลา

ในอนาตต NITMX ยังคงมุ่งมั่น พัฒนา ต่อยอดเพื่อเชื่อมโยงระบบการชำระเงินต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศให้ครบวงจรมากยิ่งขึ้น เพื่อให้การโอนเงิน จ่ายเงิน เป็นเรื่องง่าย รวดเร็ว ปลอดภัย ด้วยต้นทุนที่เหมาะสม เพื่อส่งเสริมให้มีการใช้ digital payments อย่างแพร่หลายและต่อเนื่องรองรับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ผ่านทาง https://www.itmx.co.th

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad


Bangkokfocusnews.com ข่าวออนไลน์