เต๋าอิ่นเพื่อการฟื้นฟู : การฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วย โรคหลอดเลือดสมองด้วยการเคลื่อนไหว นวัตกรรมเฉพาะของแพทย์แผนจีนหัวเฉียว - Bangkokfocusnews.com : ข่าวประชาสัมพันธ์ออนไลน์

Latest News 📢

Saturday 7 January 2023

เต๋าอิ่นเพื่อการฟื้นฟู : การฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วย โรคหลอดเลือดสมองด้วยการเคลื่อนไหว นวัตกรรมเฉพาะของแพทย์แผนจีนหัวเฉียวเต๋าอิ่นเพื่อการฟื้นฟู : การฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วย
โรคหลอดเลือดสมองด้วยการเคลื่อนไหว 
นวัตกรรมเฉพาะของแพทย์แผนจีนหัวเฉียว

การฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง เป็นการช่วยฟื้นฟู/พัฒนาสมรรถภาพของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง ให้สามารถช่วยเหลือตนเองให้ได้มากที่สุดตามความสามารถที่เหลืออยู่ ภายหลังการเกิดโรคหลอดเลือดสมอง และกลับคืนสู่สภาวะปกติหรือใกล้เคียงปกติมากที่สุด

การเคลื่อนไหวเต๋าอิ่น เป็นวิธีการดูแลฟื้นฟูสุขภาพเฉพาะทางแขนงหนึ่ง ใช้ท่วงท่าการเคลื่อนไหวร่างกายไม่ว่าจะเป็น แขน ขา ลำตัว ให้สัมพันธ์กับการหายใจ

เต๋าอิ่นเพื่อการฟื้นฟู 导引康复ในทางการแพทย์แผนจีนประกอบ 3 ส่วนสำคัญ ได้แก่

1. ร่างกาย (形)
2. พลังชี่ (气)
3. พลังเสิน (神)

ซึ่งในคัมภีร์โบราณสมัยราชวงศ์ฮั่นตะวันตกได้กล่าวว่า “夫形者,生之舍也 ; 气者,生之充也 ; 神者,生之制也” แปลว่า การหายใจทำให้เกิดพลังชี่ การเคลื่อนไหวร่างกายทำให้เกิดการแปรเปลี่ยน เกิดพลังที่เต็มเปี่ยม และการควบคุมจิตใจอารมณ์ที่ดีทำให้เก็บพลังเสิน (神) ได้ดี

เต๋าอิ่นเพื่อการฟื้นฟู 导引康复 เหมาะสมกับใคร?

เต๋าอิ่นเป็นวิธีการรักษาโรคอย่างหนึ่ง ส่วนมากนิยมใช้กับ

-กลุ่มผู้ป่วยที่มีภาวะตึงเกร็งของกล้ามเนื้อ ไม่ว่าจะเป็น แขน ขา ข้อต่อเกิดการเคลื่อนไหวติดขัด ขยับได้ไม่สะดวก
-ภาวะกล้ามเนื้ออ่อนแรงขาดการบำรุงหล่อเลี้ยงที่ต้องการรักษาฟื้นฟูอย่างเร่งด่วน เช่น อัมพฤกษ์ อัมพาต โรคหลอดเลือดสมอง หรือโรคที่เกี่ยวข้องกับระบบประสาท

ซึ่งการเต๋าอิ่นเป็นอีกวิธีที่ช่วยบำบัดและฟื้นฟู สามารถทำร่วมกับการฝังเข็ม นวดทุยหนา ครอบแก้วได้

ในการฝังเข็ม ผู้ป่วยจ้งเฟิง 中风 หรือโรคหลอดเลือดสมอง นั้น นอกจากช่วยไหลเวียน กระตุ้นการทำงานของสมอง เพื่อฟื้นฟูการทำงานของร่างกายและแขนที่บกพร่องจากการเสียหายของสมองส่วนต่างๆ เมื่อนำเต๋าอิ่นมาใช้ร่วมกันจะสามารถเพิ่มการชักนำพลังชี่และเลือดให้ไหลเวียนถึงกล้ามเนื้อ เส้นเอ็น และข้อต่อมากขึ้น เกิดการเคลื่อนไหว ซึ่งเกิดผลที่สำคัญช่วยให้การทำงานของสมองส่วนควบคุมการเคลื่อนไหวมีประสิทธิผลดีขึ้น

ประโยชน์ของเต๋าอิ่นเพื่อการฟื้นฟู 导引康复

-ร่างกายเกิดการเคลื่อนไหว เช่น กล้ามเนื้อ เส้นเอ็น ข้อต่อ
-ช่วยนำพาระบบการไหลเวียนของชี่
-ทะลวงเส้นลมปราณไม่ให้ติดขัด
-ปรับประสานการทำงานของอวัยวะสำคัญทั้งตันและกลวง

การรักษาโรคหลอดเลือดสมองซึ่งเป็นเหตุทำให้เกิดอัมพฤกษ์ อัมพาตนั้น การฝังเข็มเป็นแนวทางการรักษาลำดับแรกที่ถูกนำมาใช้หลังผ่านพ้นช่วงวิกฤต โบราณมายังมีอีกวิธีที่เรียกว่า การเคลื่อนไหวแบบเต๋าอิ่น จากประสบการณ์ของแพทย์จีนในคลินิกการแพทย์แผนจีนหัวเฉียว ได้ค้นพบว่าเมื่อมีการฝังเข็มร่วมกับเต๋าอิ่นจะเสริมประสิทธิภาพได้ผลดีมากขึ้น ซึ่งวิธีการนี้ได้ใช้การฝังเข็มที่เป็นเอกลักษณ์และมีความพิเศษร่วมกับเต๋าอิ่นด้วย

??พบกับโฉมใหม่ คลินิกฟื้นฟูอัมพฤกษ์อัมพาตและโรคทางระบบประสาท ชั้น 8 พร้อมเปิดให้บริการเร็ว ๆ นี้ ??

สอบถามข้อมูล หรือปรึกษาเรื่องสุขภาพได้ที่ “ทีมหมอจีน” คลินิกการแพทย์แผนจีนหัวเฉียว โทร 02 223 1111 ต่อ 114, 115
เปิดทำการทุกวัน (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) ตั้งแต่เวลา 08:00 – 16:00 น.
LINE OA: @huachiewtcm
Facebook: หัวเฉียวแพทย์แผนจีนกรุงเทพ Huachiew TCM Clinic


No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad


Bangkokfocusnews.com ข่าวออนไลน์