วิศวะมหิดล ลงพื้นที่ภาคอุตสาหกรรมเพื่อ แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับ บริษัท ซีพีแรม จำกัด - Bangkokfocusnews.com : ข่าวประชาสัมพันธ์ออนไลน์

Latest News 📢

Tuesday 10 January 2023

วิศวะมหิดล ลงพื้นที่ภาคอุตสาหกรรมเพื่อ แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับ บริษัท ซีพีแรม จำกัด
วิศวะมหิดล ลงพื้นที่ภาคอุตสาหกรรมเพื่อ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับ บริษัท ซีพีแรม จำกัด

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (Mahidol Engineering) ซึ่งเป็นผู้นำวิศวกรรมศาสตร์ที่ได้รับรองหลักสูตรมาตรฐานโลกจาก ABET สหรัฐอเมริกา นำโดย รศ.ดร.จักรกฤษณ์ ศุทธากรณ์ คณบดี นำทีมผู้บริหาร อาจารย์และเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่เยี่ยมชม บริษัท ซีพีแรม จำกัด และ CPram Innovation Center โดยได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับภาคอุตสาหกรรม เกี่ยวกับเทคโนโลยีและนวัตกรรมในด้าน Robot and Automation ระบบการผลิตแบบอัตโนมัติในอุตสาหกรรมอาหาร และเทคโนโลยีอื่นๆ นำมาประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนวิศวกรรมศาสตร์ การอบรม การวิจัย บริการวิชาการ และการดำเนินงานของคณะฯ อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถสร้างสรรค์นวัตกรรมการศึกษาที่มีความทันสมัย มีคุณภาพ และเป็นประโยชน์ต่อผู้เรียน สังคม และการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ

สำหรับ บริษัท ซีพีแรม จำกัด เป็นบริษัทหนึ่งในเครือเจริญโภคภัณฑ์ ซึ่งดำเนินการผลิตและจัดจำหน่ายอาหารพร้อมรับประทาน และเบเกอรี่อบสด ซีพีแรมมุ่งมั่นในปณิธานที่จะส่งมอบอาหารรสชาติดี มีรสนิยม และให้คุณค่าทางโภชนาการ โดยสร้างสรรค์คุณภาพและก้าวล้ำด้วยการผลิตมาตรฐานโลก และมีหน่วยงานวิจัยพัฒนาที่ไม่หยุดนิ่ง

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad


Bangkokfocusnews.com ข่าวออนไลน์