CMMU ชี้ทางอนาคตเพื่อคนรักความก้าวหน้ากับ "เทรนด์ปอโทเรียนแล้วรุ่ง" ใบเบิกทางสู่โลกการทำงานยุคใหม่ที่ทุกองค์กรพร้อมคว้าตัว - Bangkokfocusnews.com : ข่าวประชาสัมพันธ์ออนไลน์

Latest News 📢

Thursday 19 January 2023

CMMU ชี้ทางอนาคตเพื่อคนรักความก้าวหน้ากับ "เทรนด์ปอโทเรียนแล้วรุ่ง" ใบเบิกทางสู่โลกการทำงานยุคใหม่ที่ทุกองค์กรพร้อมคว้าตัว

CMMU ชี้ทางอนาคตเพื่อคนรักความก้าวหน้ากับ 
"เทรนด์ปอโทเรียนแล้วรุ่ง" ใบเบิกทางสู่โลกการทำงานยุคใหม่ที่ทุกองค์กรพร้อมคว้าตัว

· ค้นหาตัวตนกับสาขาที่ใช่ หลักสูตรที่ชอบในงานเปิดบ้าน CMMU Open House ลงทะเบียนได้แล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

การเรียนปริญญาโทเป็นอีกหนึ่งใบเบิกทางในการทำงานที่ดีไม่แพ้ประสบการณ์ในการทำงาน นอกจากนี้การเรียนปริญญาโทยังช่วยให้มีความรู้ในด้านที่สนใจลึกขึ้นกว่าเดิม เพื่อพัฒนาตนเองให้กลายเป็นผู้เชี่ยวชาญในตำแหน่งงาน อีกทั้งยังช่วยสร้างคอนเน็กชันในกลุ่มคนทำงานที่มีความสนใจที่เหมือนหรือใกล้เคียงกันเพื่อต่อยอดในวงการการทำงานให้ไปได้ไกลยิ่งกว่าเดิม ยิ่งยุคปัจจุบันโลกยุคใหม่ยิ่งต้องการผู้ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง แต่ในขณะเดียวกันก็มีความสามารถในการบริหารจัดการ เพื่อบริหารธุรกิจเฉพาะทางให้ประสบความสำเร็จท่ามกลางโลกการแข่งขันทางธุรกิจที่มีความผันผวน ความไม่แน่นอน ความซับซ้อน และความคลุมเครือ การเรียนปริญญาโทจึงเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างมากเพื่อก้าวไปสู่การเป็นนักจัดการมืออาชีพ

· มีธุรกิจอยู่แล้วเติมไฟอย่างไรให้ปังยิ่งกว่าเดิม

เริ่มที่หลักสูตรยอดฮิตที่ตอบโจทย์ทุกเทรนด์การบริหารธุรกิจอย่าง สาขาการจัดการธุรกิจ ที่มุ่งเน้นการพัฒนาผู้บริหารรุ่นใหม่ให้มีความรู้ทั้งทางทฤษฎีและการปฏิบัติ นอกจากนี้ยังช่วยพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการประกอบธุรกิจได้จริง สาขาการตลาด พัฒนากระบวนการคิด สร้างทักษะการวิเคราะห์ วิจัย และพัฒนา รวมถึงแสวงหาช่องทางการทำการตลาดใหม่ๆ ให้แบรนด์ นอกจากนี้ยังศึกษาเรื่องการสื่อสารเพื่อให้เข้าถึงตลาดและผู้บริโภคอย่างไม่ตกยุค สาขาการจัดการและกลยุทธ์ เป็นหลักสูตรที่วางรากฐานให้แก่ผู้ศึกษา ในการกำหนดเป้าหมายและทิศทางการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน เข้าใจและสามารถวิเคราะห์ ผลกระทบจากปัจจัยด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น การเมือง เศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยี สิ่งแวดล้อม และกระแสโลกาภิวัตน์ เพื่อนำไปสู่การต่อยอดพัฒนากลยุทธ์องค์กรต่อไป และสาขาทุนมนุษย์และการจัดการองค์กร มุ่งเน้นการพัฒนานักทรัพยากรมนุษย์ที่มีความสามารถเชิงลึกในการจัดการทรัพยากรมนุษย์ทั้งในองค์กรภาคเอกชน และภาครัฐ รวมถึงส่งเสริมทักษะในการพัฒนาองค์กร

· 3 เทรนด์ดาวรุ่ง พัฒนาอาวุธทักษะเฉพาะทาง ติดสกิลการบริหารแบบครบเครื่อง

ยุคนี้การมีสกิลแบบมัลติทาส์กกิ้ง ทำได้หลายอย่างหรือมีความสามารถที่หลากหลายใน 1 คน เป็นเทรนด์ที่องค์กรกำลังมองหาไม่ว่าองค์กรใหญ่หรือองค์กรเล็กก็ตาม โดยยิ่งถ้ามีทั้งทักษะทางด้านการบริหารจัดการ และทักษะเฉพาะทางอยู่ในคนๆ เดียว ยิ่งกลายเป็นเพชรเม็ดงามที่หลายองค์กรตามหา โดย CMMU ก็มีหลักสูตรเพื่อปั้นนักธุรกิจที่มีสกิลเฉพาะด้านทั้ง สาขาการจัดการธุรกิจสุขภาพ เป็นหลักสูตรที่ได้รับการออกแบบมาเป็นพิเศษ เพื่อพัฒนาผู้ประกอบการและยกระดับผู้บริหารในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับสุขภาพทั้งหมดในประเทศไทยให้มีมาตรฐาน และพร้อมในการทำธุรกิจในยุคดิจิทัล และสาขาการเงิน มุ่งเน้นการเรียนแบบเจาะลึกด้านทฤษฎีทางการเงิน เพื่อนำไปประยุกต์ใช้งานทางธุรกิจในด้านต่างๆ เช่น การบริหารทางการเงิน การลงทุน หรือการบริหารความเสี่ยง เป็นต้น

· เมื่อคนยุคใหม่อยากเป็นผู้ประกอบการ CMMU ก็พร้อมซัพพอร์ต

สำหรับใครที่อยากเป็นเจ้าของกิจการห้ามพลาด CMMU ก็มีหลักสูตรที่จะปั้นผู้ประกอบการพร้อมทั้งพัฒนานวัตกรรม อย่างสาขาภาวะผู้ประกอบการและนวัตกรรม ที่มุ่งเน้นการเรียนรู้ของผู้ประกอบการเพื่อก้าวสู่การสร้างธุรกิจใหม่อย่างสร้างสรรค์ พร้อมทั้งสร้างมุมมองใหม่ให้การทำธุรกิจโดยอาศัยนวัตกรรมเข้ามาเป็นเครื่องมือ เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการสร้างกิจการใหม่ หรืออยากสืบทอดกิจการของครอบครัวด้วยมุมมองที่แตกต่างออกไปจากเดิม และการต่อยอดกลยุทธ์โมเดลธุรกิจที่หลากหลายสไตล์ ที่จะทำให้ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ไม่ตกเทรนด์ นอกจากนี้ยังสามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์ของตนเองได้ พร้อมทั้งยังสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนจากเครือข่ายของ CMMU ที่จะช่วยทำให้ธุรกิจประสบความสำเร็จ

· 6 ความต่างที่ทุกคนจะได้รับเมื่อเรียนที่ CMMU

CMMU สอนโดยใช้การเรียนรู้เชิงปฏิบัติ ร่วมกับการเรียนรู้ในภาคทฤษฎีและเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ลงมือฝึก ปฏิบัติจริงเพื่อนำไปใช้ในการทำงาน พร้อมทั้งมีการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน ช่วยให้ผู้เรียนนำมาซึ่งทางออกที่เป็นคำตอบที่สร้างสรรค์ นำไปสู่ความรู้ใหม่ และต่อยอดสู่การสร้างสรรค์ธุรกิจ และยังได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นผ่านการพูดคุย เพื่อแชร์ประสบการณ์ไปกับเหล่าโปรเฟสชันนอลตัวจริง

นอกจากนี้ ยังมีการเรียนรู้ที่ยืดหยุ่น รูปแบบของการเรียนรู้ไม่ได้จำกัดอยู่ในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งเท่านั้น ยังมีความหลากหลายมากกว่าแค่เข้าฟังบรรยายในชั้นเรียน แต่เป็นการผสานการเรียนรู้ผ่านการทำกิจกรรม การร่วมกันสร้างสรรค์ และการทำงานเป็นกลุ่ม โดยมีอาจารย์คอยให้คำปรึกษา โดยคณาจารย์ที่คอยชี้แนะเป็นคณาจารย์ตัวจริงที่อยู่ในวงการจริง เพื่อร่วมกันค้นหาและต่อยอดความรู้ใหม่เพื่อนำองค์ความรู้เหล่านั้นไปต่อยอดทำธุรกิจได้ ทั้งหมดนี้อยู่ภายใต้ หลักสูตรที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อตอบสนองของการทำงานได้อย่างแท้จริง และยังเป็นหลักสูตรที่พัฒนาตลอดเวลาเพื่อให้ตอบสนองต่อตลาดแรงงานในปัจจุบันมากที่สุด

· ค้นหาตัวตนให้เจอแบบ "ไม่ต้องเปิดไพ่ ไม่ต้องเดา" แค่มาพบกับผู้เชี่ยวชาญระดับโลกที่งาน CMMU Open House

วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล หรือ CMMU เดินหน้าปั้นผู้บริหารยุคใหม่ลงสนามธุรกิจอย่างต่อเนื่องผ่านทุกสาขาของหลักสูตรไทย ที่สอนโดยอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ เพื่อทำให้ผู้เรียนเป็นผู้เล่น MVP ในสนามธุรกิจที่กำลังฟื้นตัวหลังจากสถานการณ์โควิด-19 และวิกฤตเศรษฐกิจที่มีความผันผวนอยู่ทุกวัน นอกจากนี้ยังมีหลักสูตรนานาชาติ ที่ล้อมรอบไปด้วยบรรยากาศของการเรียนรู้ และการฝึกฝนจริงภายในคลาสเรียนที่มีขนาดพอเหมาะ ทำให้ผู้สอนสามารถอธิบายเนื้อหาการเรียนได้อย่างทั่วถึง มาพร้อมกับบรรยากาศความเป็นนานาชาติในคลาสเรียน แลกเปลี่ยนประสบการณ์จากผู้เรียน และอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญจากทั่วโลก ทุกหลักสูตรมีการปรับให้เข้ากับโลกปัจจุบันอยู่ตลอด และมีการอัปเดทความรู้ใหม่ๆ ผ่านคอนเน็กชันของคณาจารย์และนักศึกษาใน CMMU อยู่ตลอด ทุกหลักสูตรของ CMMU เมื่อได้เรียนแล้วจะได้รับความรู้ทางธุรกิจอย่างอัดแน่น พร้อมรับมือและจัดการกับการเปลี่ยนแปลงที่จะเข้ามาสู่แต่ละภาคอุตสาหกรรมอย่างไม่ทันตั้งตัว โดย CMMU จะไม่ทิ้งให้ผู้เรียนตกขบวนธุรกิจอย่างแน่นอน

วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดบ้านชวนผู้สนใจค้นหาหลักสูตรปริญญาโทที่ใช่ สาขาที่ชอบ ในงาน CMMU Open House ซึ่งจัดในรูปแบบ Onsite สัมผัสบรรยากาศการเรียนการสอนจริง เยี่ยมชมสถานที่ รับคำแนะนำการวางแผนการศึกษาต่อในแต่ละสาขา และรับคำปรึกษาเรื่องทุน พร้อมไขทุกข้อสงสัยด้านการเรียนต่อปริญญาโท ที่ อาคารมิว วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล ย่านวิภาวดี-ดินแดง ในวันเสาร์ที่ 28 มกราคม 2566 หลักสูตรนานาชาติ บรรยายเวลา 10.00 น. เป็นต้นไป และหลักสูตรไทย บรรยายเวลา 13.30 น. เป็นต้นไป ลงทะเบียนได้ที่ https://admission.cm.mahidol.ac.th/onlineadmission/link/op/

ทั้งนี้ ผู้ที่สมัครผู้สนใจเข้าศึกษาต่อปริญญาโท-ปริญญาเอก วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึง 13 กุมภาพันธ์ 2566 ที่ https://apply.cm.mahidol.ac.th/web/ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เพจเฟซบุ๊ก CMMU Mahidol ( https://www.facebook.com/CMMUMAHIDOL) หรือโทรศัพท์ 02-206-2000

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad


Bangkokfocusnews.com ข่าวออนไลน์