ตลาดยิ่งเจริญ เดินเครื่องพัฒนา “ยิ่งเจริญ สแควร์” แลนด์มาร์คใหม่ใจกลาง สะพานใหม่ - Bangkok Focus : ข่าวประชาสัมพันธ์ออนไลน์

Latest News 📢

Tuesday, 20 December 2022

ตลาดยิ่งเจริญ เดินเครื่องพัฒนา “ยิ่งเจริญ สแควร์” แลนด์มาร์คใหม่ใจกลาง สะพานใหม่ตลาดยิ่งเจริญ เดินเครื่องพัฒนา
 “ยิ่งเจริญ สแควร์” แลนด์มาร์คใหม่ใจกลาง
สะพานใหม่ เพิ่มพื้นที่พาณิชย์และพักผ่อนกว่า 
16,000 ตารางเมตร เชื่อมรถไฟฟ้า BTS

ตลาดยิ่งเจริญ เดินเครื่องพัฒนา “ยิ่งเจริญ สแควร์” แลนด์มาร์คใหม่ใจกลางสะพานใหม่ เพิ่มพื้นที่พาณิชย์และพักผ่อนกว่า 16,000 ตารางเมตร เชื่อมรถไฟฟ้า BTS สถานีสะพานใหม่ พร้อมเปิดให้บริการปลายปี 2566 นี้

ตลาดยิ่งเจริญ เตรียมคิกออฟ “ยิ่งเจริญ สแควร์” สะพานใหม่-ดอนเมือง ภายใต้แนวคิด ความอร่อยแห่งใหม่ ใกล้บ้านคุณ เป็นอาคารสูง 4 ชั้น มีรูปแบบผสมผสานร่วมสมัย และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพิ่มพื้นที่เชิงพาณิชย์และพื้นที่พักผ่อนหย่อนใจ รวมกว่า 16,000 ตารางเมตร รองรับผู้ประกอบการ และร้านค้าอาหารที่หลากหลาย ท่ามกลางชุมชนขนาดใหญ่ที่ขยายตัวอย่างต่อเนื่องของกรุงเทพมหานครตอนเหนือ บนพื้นที่ติดถนนพหลโยธิน และรถไฟฟ้าสายสีเขียว เชื่อมสถานีสะพานใหม่ N20 ปักหมุดเป็น “แลนด์มาร์คแหล่งใหม่” ใจกลางชุมชนสะพานใหม่-ดอนเมือง สานต่อนโยบาย Yingcharoen Together ยิ่งเจริญไปด้วยกัน ศูนย์กลางชุมชนที่เชื่อมโยง เศรษฐกิจ สังคม การศึกษา และสิ่งแวดล้อม ตอบโจทย์ความต้องการผู้บริโภคที่หลากหลาย เปิดจองพื้นที่แล้ววันนี้

ดร. ณฤมล ธรรมวัฒนะ ประธานกรรมการบริหารตลาดยิ่งเจริญ กล่าวว่า “ยิ่งเจริญ สแควร์” เป็นอาคารผสมผสาน ร่วมสมัย เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีความสูงรวม 4 ชั้น และมีพื้นที่กว่า 16,000 ตารางเมตร รองรับผู้ประกอบการ และร้านอาหารนานาชาติ โด่ดเด่นด้วยความอร่อย และครบครัน พร้อมพื้นที่รองรับการใช้บริการของประชาชนทุกกลุ่มทุกวัย ที่มีความสะอาด สะดวกสบาย ปลอดภัย และที่สำคัญสามารถมาพักผ่อนหย่อนใจ ทำกิจกรรมกับครอบครัว เพื่อนฝูงอย่างลงตัว ด้วยอาคารนี้จะแวดล้อมด้วยธรรมชาติ และโครงการ “คิดจากคลอง” ที่ฟื้นฟูสภาพคลองลำผักชี

คาดว่าจะสามารถเปิดให้บริการได้ในช่วงปลายปี 2566 โดยอาคารนี้ มุ่งพัฒนาจากรากฐานตลาดคือศูนย์กลางชุมชน ดังนั้นจึงตั้งเป้าหมายเป็น “สะพานใหม่ แลนด์มาร์ค” เพื่อให้สอดรับกับพัฒนาองค์กรอย่างมีส่วนร่วม รับผิดชอบ และยั่งยืน ด้วยการเชื่อมโยงเศรษฐกิจ สังคม-ชุมชน และสิ่งแวดล้อม พร้อมเป็นแหล่งการเรียนรู้ของชุมชนชาวสะพานใหม่-กรุงเทพ ฯ ตอนเหนือ ตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคที่หลากหลายของชุมชนในย่านนี้ อาทิ การจัดการพื้นที่ส่วนกลาง และบริการร้านค้าอย่างมีประสิทธิภาพ เหมาะแก่การพักผ่อน (Common Area) การจัดการพื้นที่กิจกรรมเชิงสร้างสรรค์

นอกจากนี้ความโดดเด่นของอาคารคือ สถานที่ตั้ง ที่การเดินทางสะดวก ด้วยติดกับถนนพหลโยธิน และเชื่อมกับสถานีสะพานใหม่ (N20) รถไฟฟ้า BTS สายสีเขียว และใกล้เคียงกับสถานที่สำคัญต่าง ๆ อาทิ สนามบินนานาชาติและฐานทัพอากาศดอนเมือง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศรีปทุม ราชภัฎพระนคร เป็นจุดเชื่อมต่อการเดินรถโดยสารสาธารณะในถนนสายหลัก และสายรอง แวดล้อมด้วยชุมชนขนาดใหญ่ และชุมชนขยาย คอนโดกว่า 3,500 ยูนิต ซึ่งปัจจุบันตลาดยิ่งเจริญมีผู้ใช้บริการหมุนเวียนเฉลี่ยต่อวัน อย่างน้อยกว่า 25,000 คน

นายอริย ธรรมวัฒนะ กรรมการบริหารตลาดยิ่งเจริญ กล่าวเพิ่มเติมว่าอย่างไรก็ตามการพัฒนาตลาดยิ่งเจริญ ยังคงยึดหลักและขับเคลื่อนตามนโยบาย “Y Together” ยิ่งเจริญไปด้วยกันอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นจึงมีพันธกิจมากกว่า ตลาดสด หากแต่มุ่งหวังตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ที่หลากหลาย เปลี่ยนแปลง และเพิ่มขึ้น ของลูกค้าทุกกลุ่มทุกวัย โดยเพิ่มพื้นที่กิจกรรม พักผ่อน ส่งเสริม และพัฒนาตลาดให้มีคุณภาพควบคู่กับการพัฒนาหรือขยายตัวของชุมชน พร้อมทั้งยังอนุรักษ์ตลาดให้อยู่คู่สังคมไทย ถือเป็นวิถีไทย วิถีโลก ควบคู่กับการสร้างงานสร้างอาชีพ และสร้างประโยชน์ต่อชุมชน ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม สานต่อโครงการ “คิดจากคลอง” โครงการต้นแบบของชาวบางเขน เพื่อฟื้นฟูสภาพคลองลำผักชี (ตลาดยิ่งเจริญ) ด้วยนวัตกรรมอ็อกซิเดชั่นชีวภาพ อันเป็นการการพัฒนาสิ่งแวดล้อม คลองสวย น้ำใส สังคมน่าอยู่ มุ่งสู่สถานที่ท่องเที่ยวของชุมชน รวมทั้งแนวคิดการพัฒนาศูนย์จัดการขยะเหลือศูนย์ร่วมกับเขตบางเขน กทม. จัดการขยะอย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้แนวคิดขยะคือทอง เพื่อการเรียนรู้ชุมชนที่สร้างสรรค์ และยั่งยืน

นอกจากนี้ต่อยอดการแบ่งปันร่วมกับสังคม เพื่อสนับสนุนทุนทรัพย์แด่โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ ผ่านมูลนิธิโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช ในการจัดโครงการ “ยิ่งส่ง ยิ่งสุข เพื่อโรงพยาบาลพ่อ” ผ่าน #ส่งสดดอทคอม https://www.songsod.com/

เนื่องจากพบว่าโรงพยาบาล ฯ มีภาระหน้าที่ในการช่วยเหลือ ดูแลผู้ป่วยจำนวนมาก หากแต่ยังขาดแคลนทรัพยากรที่เอื้ออำนวยต่อการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย์จำนวนมาก ดังนั้นโครงการ ฯ จึงได้ดำเนินการ 4 แนวทาง ได้แก่

สื่อสารการทำอาหารสุขภาพด้วยคริป VDO ผ่านโซเชียลเน็ตเวิร์ต โดยทุกเมนูได้รับการออกแบบจากนักโภชนาการอาหาร โรงพยาบาลภูมิพล ฯ โดยสามารถสั่งอาหารมาทานได้เองผ่าน “ส่งสด”

ส่งสุขภาพพร้อมทานร้านที่เข้าร่วมโครงการสามารถใส่เมนูสุขภาพสามารถเชิญชวนหน้าร้านหรือผ่านเดลิเวอร์รี่ต่างๆ ทุกยอดการสั่งซื้อสามารถเข้าร่วมทำบุญได้ตลอดระยะเวลาดำเนินโครงการตั้งแต่วันนี้ – 27 มี.ค. 66

ส่งสุขให้กับเพื่อนมนุษย์โดยผ่านการบริจาคได้ทุกช่องทางผ่านพันธมิตรที่เข้าร่วมโครงการ

ส่งสุขให้เต็มอิ่ม จัดงานยิ่งส่ง ยิ่งสุข รวมร้านค้ามากกว่าร้อยบูธ เพื่อรับบริจาคและรับของที่ระลึก

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad


bangkokfocusnews.com ข่าวออนไลน์