วิศวะมหิดล ผนึกความร่วมมือ บีทีเอส พัฒนาการ ศึกษาวิจัยนวัตกรรมระบบราง…เสริมศักยภาพ บุคลากรไทยสมรรถนะสูง - Bangkokfocusnews.com : ข่าวประชาสัมพันธ์ออนไลน์

Latest News 📢

Saturday 24 December 2022

วิศวะมหิดล ผนึกความร่วมมือ บีทีเอส พัฒนาการ ศึกษาวิจัยนวัตกรรมระบบราง…เสริมศักยภาพ บุคลากรไทยสมรรถนะสูงวิศวะมหิดล ผนึกความร่วมมือ บีทีเอส พัฒนาการ
ศึกษาวิจัยนวัตกรรมระบบราง…เสริมศักยภาพ
บุคลากรไทยสมรรถนะสูง

ไม่มียุคใดที่ประเทศไทยมีการพัฒนาปฏิรูประบบคมนาคมขนส่งได้ก้าวหน้ารวดเร็วเท่ายุคนี้ ทั้งรถไฟฟ้าในเมือง รถไฟรางคู่ระหว่างเมือง รถไฟทางไกล และรถไฟความเร็วสูง ทำให้ความต้องการวิศวกรผู้เชี่ยวชาญและบุคลากรมีจำนวนสูงมาก ความร่วมมือระหว่างภาควิชาการและภาคอุตสาหกรรมระบบรางจึงเป็นสิ่งสำคัญในการวิจัยนวัตกรรมใหม่ๆ และบ่มเพาะบุคคลากรเพื่อรองรับความต้องการและการพัฒนาประเทศไทย

เมื่อเร็วๆนี้ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (Mahidol Engineering) โดย รศ. ดร. จักรกฤษณ์ ศุทธากรณ์ คณบดี ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับ บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) โดย นายสุรพงษ์ เลาหะอัญญา กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ วัตถุประสงค์เพื่อร่วมกันบูรณาการความร่วมมือครอบคลุมด้านการศึกษา ด้านการวิจัยพัฒนา ด้านการฝึกงานของนักศึกษา เพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพการให้บริการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนของประเทศไทย และสร้างความยั่งยืนให้ระบบรางของประเทศต่อไป โดยมี นายสุมิตร ศรีสันติธรรม ผู้อำนวยการใหญ่สายปฏิบัติการ รศ. ดร. ธนภัทร์ วานิชานนท์ รองคณบดีฝ่ายการจัดการทุนมนุษย์ และองค์กรสัมพันธ์ และพร้อมคณะอาจารย์ และผู้บริหารบริษัทฯ ร่วมเป็นสักขีพยาน ณ โรงจอดและซ่อมบำรุงรถไฟฟ้าบีทีเอส คูคต

รศ. ดร.จักรกฤษณ์ ศุทธากรณ์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (Mahidol Engineering) กล่าวว่า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดหลักสูตร ป.โท วิศวกรรมระบบขนส่งทางราง สร้างวิศวกรและผู้เชี่ยวชาญด้านระบบรางมาตั้งแต่ปี 2560 ซึ่งเราเป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยที่เป็นที่รู้จักและยอมรับในระดับสากล มีวิสัยทัศน์ก้าวสู่การเป็น World-Class Engineering และปัจจุบันได้รับการรับรองคุณภาพ 6 หลักสูตรการศึกษามาตรฐานโลกจากคณะกรรมการ Accreditation Board for Engineering and Technology หรือ ABET แห่งสหรัฐอเมริกา ในโอกาสความร่วมมือของสององค์กร ระหว่างคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และ บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ BTSC ในครั้งนี้ มีระยะเวลา 5 ปี เพื่อประโยชน์ต่อการพัฒนางานวิจัยและบุคลากรสมรรถนะสูง สร้างเสริมเทคโนโลยีวิศวกรรมและอุตสาหกรรมระบบขนส่งทางราง การพัฒนาสังคม สิ่งแวดล้อม และเศรษฐกิจของไทย โดยมีขอบเขตความร่วมมือกิจกรรมที่จะทำร่วมกัน ดังนี้

1. การสนับสนุนวิชาการ BTSC และคณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.มหิดล แลกเปลี่ยนแบ่งปันข้อมูลและองค์ความรู้ เทคโนโลยี เพื่อเป็นข้อมูลการสอนและการวิจัยพัฒนา

2. การวิจัยและห้องปฏิบัติการ วิศวะมหิดล และ BTSC ยินดีที่จะทำวิจัยด้านนวัตกรรมระบบขนส่งทางรางร่วมกัน พัฒนากรณีศึกษาและแบ่งปันสิ่งอำนวยความสะดวกในห้องปฏิบัติการร่วมกัน

3. โครงการฝึกงานและฝึกภาคปฏิบัติ BTSC จะจัดกิจกรรมฝึกงานและฝึกปฏิบัติสำหรับนักศึกษาวิศวะมหิดล เพื่อสนับสนุนการพัฒนาระบบขนส่งทางรางของไทยให้ก้าวหน้า

4. กิจกรรมอื่นๆ วิศวะมหิดล และ BTSC จะสร้างสรรค์กำหนดกิจกรรมที่เป็นประโยชนร่วมกันอื่นๆ เพื่อพัฒนาวิศวกรคนรุ่นใหม่และอุตสาหกรรมขนส่งระบบราง

นายสุรพงษ์ เลาหะอัญญา กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ตลอดระยะเวลากว่า 23 ปีที่ผ่านมา รถไฟฟ้าบีทีเอสนับเป็นระบบขนส่งมวลชนที่นอกจากให้บริการที่สะดวกสบาย และมีคุณภาพด้วยมาตรฐานสากล เป็นผู้นำในการให้บริการระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนที่ทันสมัย รวดเร็ว ปลอดภัย มีประสิทธิภาพ และเชื่อถือได้ ด้วยความเป็นเลิศในการให้บริการแล้ว เรายังให้ความสำคัญต่อการมีส่วนร่วมพัฒนาความก้าวหน้าทางวิศวกรรมขนส่งระบบราง และศักยภาพของบุคลากรคนรุ่นใหม่ เพื่อพัฒนาระบบขนส่งทางรางให้ก้าวหน้าอย่างไม่หยุดนิ่ง โดยสอดคล้องกับแนวนโยบายพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งทางราง และ Smart City ในประเทศไทยNo comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad


Bangkokfocusnews.com ข่าวออนไลน์