มูลนิธิซิตี้ มอบ 1.6 แสนเหรียญ พัฒนาคุณภาพ ชีวิตเยาวชนผู้พิการในประเทศไทย - Bangkokfocusnews.com : ข่าวประชาสัมพันธ์ออนไลน์

Latest News 📢

Wednesday 28 December 2022

มูลนิธิซิตี้ มอบ 1.6 แสนเหรียญ พัฒนาคุณภาพ ชีวิตเยาวชนผู้พิการในประเทศไทยมูลนิธิซิตี้ มอบ 1.6 แสนเหรียญ พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตเยาวชนผู้พิการในประเทศไทย

กรุงเทพฯ 27 ธันวาคม 2565 – มร. ทีบอร์ พานดิ กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารซิตี้แบงก์ ประเทศไทย และตัวแทนมูลนิธิซิตี้ (คนที่ 4 จากซ้าย) มอบเงิน 160,000 เหรียญดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 5.6 ล้านบาท ให้กับโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP) ประจำประเทศไทย เพื่อสนับสนุนโครงการ "We are Able" พัฒนาทักษะที่จำเป็นในการทำงานของเยาวชนพิการ พร้อมสนับสนุนการสร้างความตระหนักรู้ถึงศักยภาพของคนพิการ รวมถึงความสำคัญของการให้โอกาสคนพิการเข้าทำงานอย่างเสมอภาคในองค์กรและหน่วยงานต่าง ๆ โดยมีนายเรอโนด์ เมแยร์ ผู้แทนโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ ประจำประเทศไทย (คนที่ 3 จากซ้าย) เป็นผู้รับมอบ โดยกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเมื่อเร็ว ๆ นี้ ณ ธนาคารซิตี้แบงก์ (สำนักงานใหญ่) อาคารอินเตอร์เชนจ์ 21 กรุงเทพฯ

รายนามบุคคลในภาพเรียงจากซ้ายไปขวา

1.นายณัฐพล ราธี หัวหน้าฝ่ายทดลองนวัตกรรม (Head of Experimentation) Accelerator Lab โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติประจำประเทศไทย

2.นางสาววันวิสาข์ โคมินทร์ ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายสื่อสารองค์กร ธนาคารซิตี้แบงก์ ประเทศไทย

3. นายเรอโนด์ เมแยร์ ผู้แทนโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ ประจำประเทศไทย

4.มร. ทีบอร์ พานดิ กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารซิตี้แบงก์ ประเทศไทย และตัวแทนมูลนิธิซิตี้

5.นางสาวณิชกานต์ กวีวรญาณ ผู้ประสานงานด้านคนพิการ โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติประจำประเทศไทย

6.นางสาวนีรนุช คุณากร ที่ปรึกษาด้านคนพิการ โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติประจำประเทศไทย

เกี่ยวกับ มูลนิธิซิตี้

มูลนิธิซิตี้ มีบทบาทในการทำงานที่ส่งเสริมความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจ เพื่อพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ ของผู้มีรายได้น้อยในชุมชนทั่วโลกให้ดีขึ้น ด้วยการเพิ่มโอกาสการเข้าถึงแหล่งเงินอย่างทั่วถึง การสร้างอาชีพสำหรับเยาวชน รวมถึงสร้างสภาพเศรษฐกิจของชุมชนที่ดีขึ้น นอกจากการให้ความช่วยเหลือแล้ว มูลนิธิซิตี้ ยังได้ใช้ความเชี่ยวชาญในฐานะสถาบันการเงินชั้นนำ และความพร้อมของพนักงาน ที่สนับสนุนให้พันธกิจของบริษัทประสบความสำเร็จ และขับเคลื่อนแนวคิดความเป็นผู้นำ และนวัตกรรม ดูข้อมูลเพิ่มเติมของมูลนิธิฯ ที่ www.citifoundation.com

เกี่ยวกับ ซิตี้ ประเทศไทย

ซิตี้ ก่อตั้งธุรกิจในประเทศไทยในปี พ.ศ. 2510 และได้เติบโตขึ้นจนกลายเป็นหนึ่งในสถาบันการเงินชั้นนำของประเทศ ลูกค้าของซิตี้ ประเทศไทย ได้แก่ รัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง บริษัทข้ามชาติระดับโลก บริษัทชั้นนำในท้องถิ่น และสถาบันการเงิน โดย ซิตี้ ประเทศไทย ให้บริการโซลูชั่นการธนาคารสำหรับองค์กรอย่างเต็มรูปแบบ ซึ่งรวมถึงองค์กรและวาณิชธนกิจ การแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ นายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ และบริการธุรกรรมต่าง ๆ ทั้งนี้ ซิตี้ ประเทศไทย เป็นหนึ่งในบริษัทเครือ Citigroup หรือ Citibank ซึ่งเป็นธนาคารชั้นนำระดับโลก โดยซิตี้มีบัญชีลูกค้าประมาณ 200 ล้านบัญชี และดำเนินธุรกิจในกว่า 160 ประเทศและเขตปกครองทั่วโลก โดยซิตี้เริ่มธุรกิจในนิวยอร์กในปี พ.ศ. 2355 ฉลองครบรอบ 200 ปี ในปี 2555 และฉลองครบรอบ 120 ปีในหลายประเทศภูมิภาคเอเชียในปี 2565

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad


Bangkokfocusnews.com ข่าวออนไลน์