ไทยพาณิชย์ – VISTEC เดินหน้าโครงการ Mission X รุ่นที่ 5 จุดพลังเทคโนโลยีสร้างมิติใหม่ - Bangkokfocusnews.com : ข่าวประชาสัมพันธ์ออนไลน์

Latest News 📢

Sunday 6 November 2022

ไทยพาณิชย์ – VISTEC เดินหน้าโครงการ Mission X รุ่นที่ 5 จุดพลังเทคโนโลยีสร้างมิติใหม่ไทยพาณิชย์ – VISTEC เดินหน้าโครงการ 
Mission X รุ่นที่ 5 จุดพลังเทคโนโลยีสร้างมิติใหม่
ให้อุตสาหกรรมก่อสร้างไทยยุคดิจิทัล

ธนาคารไทยพาณิชย์ เดินหน้าปลุกวิสัยทัศน์ด้าน Digital Transformation แก่ผู้นำองค์กรขนาดใหญ่ในอุตสาหกรรมสำคัญของไทยอย่างต่อเนื่อง จับมือ สถาบันวิทยสิริเมธี หรือ VISTEC เปิดการอบรมหลักสูตร “MISSION X” The Boot Camp of Advanced Corporate Transformation รุ่นที่ 5 เจาะกลุ่มอุตสาหกรรมรับเหมาและวัสดุก่อสร้าง มุ่งเน้นการบ่มเพาะวิสัยทัศน์สำหรับผู้นำองค์กรธุรกิจขนาดใหญ่เร่งยกระดับศักยภาพของภาคอุตสาหกรรมไทยด้วยการเปลี่ยนผ่านทางด้านดิจิทัล สร้างการเติบโตแบบก้าวกระโดดฝ่าวิกฤติและความท้าทายรอบด้าน อัดแน่นด้วยเนื้อหาจากวิทยากรชั้นนำทางด้านเทคโนโลยีที่สำคัญต่อการเปลี่ยนผ่านอุตสาหกรรมก่อสร้างไทย พร้อมด้วยกรณีศึกษาจากซีอีโอต้นแบบระดับประเทศ และการให้คำปรึกษาพิเศษจากผู้เชี่ยวชาญแบบตัวต่อตัวสำหรับการพัฒนาแผนยุทธศาสตร์ดิจิทัลขององค์กรเพื่อการใช้งานจริง โดยมี ดร. ไพรินทร์ ชูโชติถาวร นายกสภาสถาบันวิทยสิริเมธี นางสาวจรีพร จารุกรสกุล ประธานคณะกรรมการบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ในฐานะประธานหลักสูตร Mission X นายกฤษณ์ จันทโนทก ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารไทยพาณิชย์ ดร. ยรรยง ไทยเจริญ รองผู้จัดการใหญ่อาวุโส ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มธุรกิจ Wholesale และ รองผู้จัดการใหญ่อาวุโส ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มธุรกิจ Wealth ธนาคารไทยพาณิชย์ และ ศ.ดร.จำรัส ลิ้มตระกูล อธิการบดี สถาบันวิทยสิริเมธี ร่วมพิธีเปิดหลักสูตร เมื่อเร็วๆ นี้ ณ ธนาคารไทยพาณิชย์สำนักงานใหญ่

ดร. ไพรินทร์ ชูโชติถาวร นายกสภาสถาบันวิทยสิริเมธี กล่าวว่า “ในยุคที่เทคโนโลยีมีบทบาทในการดำเนินชีวิต ธุรกิจ และการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ Digital Transformation เป็นทางเลือกสำคัญที่องค์กรขนาดใหญ่จะต้องให้ความสำคัญ การพัฒนา Digital Transformation ในทุกวันนี้เป็นไปอย่างรวดเร็วแบบก้าวกระโดด และผลของการพัฒนาดังกล่าวทำให้ต้นทุนทางเทคโนโลยีถูกลง ดังนั้นคนที่ทำธุรกิจที่ผนวกเทคโนโลยีได้ก่อนจึงมีความได้เปรียบ องค์กรยุคใหม่จึงต้องมีความพร้อมในการใช้เทคโนโลยีต่างๆ รวมถึงการให้ความสำคัญในการเป็นเจ้าของข้อมูล (Data) และรู้จักการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อนำมาใช้ตอบความต้องการของลูกค้าอันจะมีผลต่อการแข่งขันและสร้างโอกาสการเติบโตได้ต่อเนื่องในยุคดิจิทัล สำหรับอุตสาหกรรมการก่อสร้างนั้น ปัจจุบันเราเห็นความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นแล้วในโลก เช่น การสร้างบ้านด้วยเทคโนโลยี 3D Printing หรือการใช้ Drone Survey สำรวจไซต์งานจากนอกสถานที่ ลดต้นทุน ลดแรงงานได้อย่างมหาศาล ด้วยเหตุนี้ ผู้ที่ทำธุรกิจนี้จึงต้องตื่นตัวเปิดรับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและปรับความคิดให้เท่าทันกับอนาคตที่กำลังจะมาถึง ต่อยอดการพัฒนาขีดความสามารถให้กับทุกกระบวนการทำงานในโครงการ สร้างการเติบโตให้องค์กร ผลลัพธ์ที่ดีต่อลูกค้า รวมไปถึงคู่ค้าและซัพพลายเชนทั้งระบบ โดยเชื่อมั่นว่าหลักสูตร Mission X จะนำพาทุกท่านสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ดีให้เกิดขึ้นกับธุรกิจ และเสริมศักยภาพในการสร้างความยืดหยุ่นให้ธุรกิจเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ได้อย่างยั่งยืน”

นางสาวจรีพร จารุกรสกุล ประธานคณะกรรมการบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และประธานหลักสูตร “Mission X” The Boot Camp of Advanced Corporate Transformation กล่าวว่า “การวางกลยุทธ์ธุรกิจระยะยาวนั้นผู้ประกอบองค์กรควรมุ่งให้ความสำคัญกับเรื่องเมกะเทรนด์ที่กำลังสร้างการเปลี่ยนแปลงในเชิงโครงสร้างให้แก่เศรษฐกิจโลกอย่างมาก โดยเฉพาะเรื่องการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero) ซึ่งจะเป็นตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจใหม่ หากประเทศไทยสามารถสร้างโอกาสขึ้นมาได้ จะนำมาซึ่งการเปลี่ยนแปลงได้ หรือแม้กระทั่งสงครามทางการค้าที่เกิดขึ้นส่งผลให้เกิดการย้ายฐานการผลิตออกจากประเทศจีนมาสู่ประเทศไทยมากขึ้น ส่งผลที่เป็นบวกให้แก่เศรษฐกิจของประเทศ โครงการ Mission X รุ่นที่ 5 นี้ ต้องการเน้นย้ำให้ผู้ประกอบธุรกิจในอุตสาหกรรมก่อสร้างไทยได้จับตาเกี่ยวกับเทรนด์ต่างๆ และผลกระทบที่จะเกิดขึ้น เพื่อสามารถวางโรดแมปการทำ Digital Transformation ให้องค์กรได้อย่างครอบคลุม รวมถึงนำเทคโนโลยีดิจิทัลที่สำคัญเข้ามาพัฒนาเพื่อดึงศักยภาพองค์กร โดยเฉพาะการบริหารจัดการต้นทุนทางด้านโลจิสติกส์ ซึ่งเป็นอีกเรื่องที่จะสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันในระดับสากลได้”

นายกฤษณ์ จันทโนทก ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารไทยพาณิชย์ “เป้าหมายสำคัญของการปรับองค์กรขนาดใหญ่ในยุคปัจจุบัน คือ ทำอย่างไรองค์กรจะยังยืนหยัดอยู่ได้ในโลกที่เต็มไปด้วยธุรกิจ Startup ซึ่งเป็นต้นเหตุแห่ง Digital Disruption ที่สร้างความกังวลต่อผู้ประกอบการ แต่หากมองอีกนัยหนึ่ง นี่คือโอกาสผลักดันการเติบโตอย่างก้าวกระโดดให้กับธุรกิจ และองค์กรขนาดใหญ่สามารถปรับตัวเองได้เพียงเข้าใจในแนวคิดการปรับใช้เทคโนโลยีให้เป็นประโยชน์สูงสุด แต่การทำ Digital Transformation ในองค์กรขนาดใหญ่นั้นไม่ใช่เพียงแต่การนำเทคโนโลยีเข้ามาปรับใช้ในกระบวนการดำเนินงานแต่เพียงเท่านั้น แต่รวมถึงการสร้าง Digital Mindset ให้เป็นวัฒนธรรมองค์กรให้เกิดขึ้นในทุกระดับ ธนาคารไทยพาณิชย์ และ สถาบันวิทยสิริเมธี (VISTEC) มีความเชื่อมั่นร่วมกันในพลังแห่งเทคโนโลยีที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อระบบเศรษฐกิจและสังคมในระยะยาว ได้ร่วมดำเนินโครงการ “MISSION X” หลักสูตรลับคมวิสัยทัศน์ทางด้านดิจิทัลสำหรับผู้นำองค์กรธุรกิจแถวหน้าของประเทศ ได้ดำเนินการต่อเนื่องเป็นรุ่นที่ 5 มีผู้เข้าร่วมหลักสูตรรวมแล้วกว่า 120 บริษัท และมีเม็ดเงินลงทุนเพื่อ Digital Transformation ตลอดโครงการแล้วกว่า 1,800 ล้านบาท ในครั้งนี้มุ่งเน้นการปลูกวิสัยทัศน์ทางดิจิทัลให้แก่กลุ่มผู้นำองค์กรขนาดใหญ่ในอุตสาหกรรมผู้รับเหมาและวัสดุก่อสร้างชั้นนำของประเทศ ซึ่งเป็นอีกกลุ่มหนึ่งที่ได้รับผลกระทบจาก Digital Disruption แม้ในเมืองไทยอาจจะยังไม่ได้รับผลกระทบมากนัก แต่ในระยะยาวเรามองเห็นแนวโน้มของผลกระทบที่รวดเร็วและรุนแรง จากปัจจัยต่างๆ ทั้งทางด้านโครงสร้างประชากรที่อาจทำให้เกิดการขาดแคลนแรงงานในอนาคต ค่าแรงที่เพิ่มสูงขึ้น จึงมีความจำเป็นที่ผู้เล่นในอุตสาหกรรมนี้ต้องรีบปรับตัวให้พร้อมรับมือกับความท้าทายนี้แต่เนิ่นๆ เพื่อรักษาความแข็งแกร่งให้องค์กรและสร้างการเติบโตที่ต่อเนื่องและยั่งยืนในยุคแห่งความผันผวน”


No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad


Bangkokfocusnews.com ข่าวออนไลน์