นีเวีย ชวนร่วมโครงการ "เพราะแคร์จึงชวนแชร์ ปรับปรุงห้องสมุดยุคใหม่ เพิ่มศักยภาพการเรียนรู้" - Bangkokfocusnews.com : ข่าวประชาสัมพันธ์ออนไลน์

Latest News 📢

Tuesday 22 November 2022

นีเวีย ชวนร่วมโครงการ "เพราะแคร์จึงชวนแชร์ ปรับปรุงห้องสมุดยุคใหม่ เพิ่มศักยภาพการเรียนรู้"นีเวีย ชวนร่วมโครงการ
"เพราะแคร์จึงชวนแชร์ ปรับปรุงห้องสมุดยุคใหม่ 
เพิ่มศักยภาพการเรียนรู้" ส่งเสริมทักษะรักการ
เรียนรู้ด้วยตนเองของเด็กไทยแบบยั่งยืน

ร่วมเปิดโครงการ"เพราะแคร์จึงชวนแชร์ ปรับปรุงห้องสมุดยุคใหม่ เพิ่มศักยภาพการเรียนรู้" ส่งเสริมทักษะรักการเรียนรู้ด้วยตนเองของเด็กไทยแบบยั่งยืน ณ บิ๊กซี เอ็กซ์ตร้า สาขา พระราม 4

นีเวีย จับมือ บิ๊กซี เสริมสร้างสังคมให้น่าอยู่ผ่านโครงการ "เพราะแคร์จึงชวนแชร์ ปรับปรุงห้องสมุดยุคใหม่ เพิ่มศักยภาพการเรียนรู้" โดยทุกการซื้อผลิตภัณฑ์นีเวีย 1 ชิ้นที่บิ๊กซีทุกสาขาหรือสั่งซื้อทางออนไลน์ นีเวียร่วมบริจาค 1 บาท ตั้งแต่วันนี้ถึง 30 พฤศจิกายน 2565

กรุงเทพฯ, ประเทศไทย, วันที่ 22 พฤศจิกายน 2565 – เพราะความรู้คือสิ่งมีคุณค่า และห้องสมุดคือสถานที่ที่ทุกคนสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองและใช้เวลาร่วมกันมากขึ้น นีเวีย ผลิตภัณฑ์ดูแลผิวระดับโลก ที่ได้รับความไว้วางใจในการดูแลผิวจากคนไทยมากว่า 30 ปี โดยความร่วมมือกับ บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) ห้างค้าปลีกในกลุ่มบีเจซี จัดโครงการ "เพราะแคร์จึงชวนแชร์ ปรับปรุงห้องสมุดยุคใหม่ เพิ่มศักยภาพการเรียนรู้" เชิญชวนทุกคนมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการมอบโอกาสทางการศึกษาที่ดีให้แก่เยาวชนไทยได้เข้าถึงแหล่งความรู้ที่ดีมีคุณภาพและทันสมัยอย่างเท่าเทียม เพื่อเสริมสร้างทักษะรักการเรียนรู้ด้วยตนเองของเด็กไทยแบบยั่งยืน

ทุกการซื้อผลิตภัณฑ์นีเวียหนึ่งชิ้นที่บิ๊กซีในทุกช่องทางการขายกว่า 1,300 สาขาทั่วประเทศและออนไลน์ นีเวียจะร่วมสมทบทุนหนึ่งบาท ให้แก่โครงการร้อยพลังการศึกษา โดยมูลนิธิยุวพัฒน์ เพื่อนำไปปรับปรุงห้องสมุด ณ โรงเรียนจำนวน 11 แห่งทั่วประเทศ ให้เป็นแหล่งเสริมสร้างทักษะและแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตให้แก่เด็กนักเรียนในชุมชนที่ขาดแคลน ซึ่งเป็นหนึ่งในพันธกิจหลักของนีเวียที่พร้อมผลักดันในการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับเด็กและเยาวชนได้เติบโตเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพในอนาคต


สเตฟานี แบร์โรล รองประธานกรรมการอาวุโส ภูมิภาคอาเซียน บริษัท ไบเออร์สด๊อรฟ กล่าวว่า "นับเป็นอีกก้าวสำคัญของนีเวียที่ได้สานต่อโครงการที่ช่วยส่งเสริมคุณภาพด้านการศึกษาให้แก่เยาวชนไทยได้สามารถมีแหล่งเรียนรู้ที่ดีมีคุณภาพ พรั่งพร้อมด้วยสื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัยในการเสริมทักษะการเรียนรู้ได้อย่างเท่าเทียม เรามุ่งหวังที่จะปรับปรุงห้องสมุดสำหรับเด็กด้อยโอกาสทั้ง 11 แห่งที่เคยบริจาคไปแล้วให้กลับมีชีวิตอีกครั้ง ซึ่งสอดคล้องกับพันธกิจCare Beyond Skin ขององค์กรที่ต้องการเป็นมากกว่าผู้ประกอบธุรกิจด้านสกินแคร์ แต่ยังให้ความสำคัญในการเปลี่ยนแปลงโลกให้น่าอยู่และมีความยั่งยืนในทุกมิติ และด้วยความร่วมมือจากพันธมิตรของเราอย่าง บิ๊กซี ซึ่งมีสาขาอยู่ทั่วประเทศ ร่วมถึงสามารถซื้อทางออนไลน์ได้อีกด้วย จึงนับเป็นส่วนสำคัญในการสนับสนุนจากลูกค้าที่ซื้อผลิตภัณฑ์ นีเวียตลอดโครงการนี้ ที่ต่อยอดให้โครงการนี้ความสำเร็จอย่างตั้งใจได้อย่างรวดเร็ว"

ปฐพงศ์ เอี่ยมสุโร รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายธุรกิจค้าปลีก บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า "บิ๊กซี มีนโยบายสนับสนุนโครงการด้านช่วยเหลือสังคมอย่างต่อเนื่องในทุกด้าน และบิ๊กซีมีความยินดีอย่างยิ่งที่ได้ร่วมมือกับทางนีเวียในโครงการดังกล่าว เพราะเล็งเห็นว่าการศึกษาเป็นรากฐานที่สำคัญของการพัฒนาประเทศ การส่งเสริมให้เด็กๆ มีแหล่งค้นคว้าหาความรู้ที่ทันสมัยจึงเป็นสิ่งสำคัญในยุคปัจจุบัน เราจึงยินดีสนับสนุนโครงการนี้ เพื่อให้เด็กด้อยโอกาสได้มีห้องสมุดที่ทันสมัย และมีโอกาสเข้าถึงการค้นกว้าความรู้ได้อย่างเท่าเทียม ทั้งนี้ การมีสถานที่เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ที่ดีมีคุณภาพ พรั่งพร้อมด้วยสื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัย มีการนำเทคโนโลยีและสื่อดิจิทัลมาเสริมให้มีความน่าสนใจยิ่งขึ้น จะทำให้ห้องสมุดเป็นสถานที่ที่สนับสนุนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคมอย่างแท้จริง"


โครงการนี้เกิดจากที่ นีเวีย เห็นถึงความสำคัญในการส่งเสริมด้านการศึกษาให้แก่เด็กและเยาวชนในทุกระดับอย่างเท่าเทียม เพื่อให้พวกเขาได้เติบใหญ่ขึ้นเป็นบุคลากรคุณภาพ และหนึ่งในทักษะพื้นฐานที่สำคัญคือการเรียนรู้ด้วยตนเอง และการจะปลูกฝังทักษะนี้ให้มีความยั่งยืนสืบไป การมีสถานที่เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ที่ดีมีคุณภาพ พรั่งพร้อมด้วยสื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัย มีการนำเทคโนโลยีและสื่อดิจิทัลมาเสริมให้มีความน่าสนใจยิ่งขึ้น จะทำให้ห้องสมุดเป็นสถานที่ที่สนับสนุนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคมอย่างแท้จริง

มาเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ดูแลผิวพรรณคุณภาพจากนีเวีย และร่วมสานฝันให้เด็กน้อยได้มีห้องสมุดในฝันง่าย ๆ ได้ที่บิ๊กซีทุกสาขาทั่วประเทศ หรือผ่านเว็บไซต์ บิ๊กซี ช้อปปิ้งออนไลน์ที่ https://bit.ly/3T35HeW ได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

โครงการ "ห้องสมุดยุคใหม่ เพิ่มศักยภาพการเรียนรู้" มีแผนการดำเนินงานปรับปรุงห้องสมุดให้กับเด็กด้อยโอกาส จำนวน 11 แห่ง ได้แก่
 1. โรงเรียนวัดไผ่ล้อม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 2. โรงเรียนบ้านคลองโต๊ะนุ้ย จังหวัดนนทบุรี
 3. โรงเรียนวัดคอลาด จังหวัดสมุทรปราการ
 4. โรงเรียนวัดสีล้ง จังหวัดสมุทรปราการ
 5. โรงเรียนวัดเหนือ จังหวัดราชบุรี
 6. โรงเรียนวัดสบกเขียว จังหวัดนครนายก
 7. มูลนิธิอนุเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี จังหวัดกรุงเทพมหานคร
 8. มูลนิธิสงเคราะห์เด็กชายบ้านปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
 9. สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านมหาเมฆ จังหวัดกรุงเทพมหานคร
 10. มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก จังหวัดกรุงเทพมหานคร
 11. สถานแรกรับเด็กชาย บ้านภูมิเวท มูลนิธิสงเคราะห์เด็กชายบ้านปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad


Bangkokfocusnews.com ข่าวออนไลน์