เจบีพี ผนึกกำลังพันธมิตรทำดีเพื่อโลก ผลักดันการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน ในโครงการ “One World One Future Together” - Bangkokfocusnews.com : ข่าวประชาสัมพันธ์ออนไลน์

Latest News 📢

Monday 21 November 2022

เจบีพี ผนึกกำลังพันธมิตรทำดีเพื่อโลก ผลักดันการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน ในโครงการ “One World One Future Together”เจบีพี ผนึกกำลังพันธมิตรทำดีเพื่อโลก 
ผลักดันการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน ในโครงการ 
“One World One Future Together”

บริษัท เจ.บี.พี อินเตอร์เนชั่นแนล เพ็นท์ จำกัด บริษัทสีของคนไทย ผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ในอุตสาหกรรมสีชั้นนำของประเทศ นำโดยนายจงกล รัชนกูล ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เจ.บี.พี อินเตอร์เนชั่นแนล เพ็นท์ จำกัด ร่วมทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับ 3 พันธมิตรใหญ่ ได้แก่ บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน), บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จำกัด และ บริษัท ยูเอซี โกลบอล จำกัด (มหาชน) ในโครงการ “One World : One Future Together” โดยมีวัตถุประสงค์ร่วมกันในการเยียวยาภาวะโลกรวน ลดการใช้พลังงาน ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และประกาศจุดยืนพร้อมเป็นส่วนหนึ่งของภาคธุรกิจในการรับผิดชอบปัญหาสิ่งแวดล้อม และประคับประคองเศรษฐกิจของประเทศไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืนต่อไปในอนาคต

คุณจงกล รัชนกูล ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เจ.บี.พี. อินเตอร์เนชั่นแนล เพ็นท์ จำกัด กล่าวว่า “การพัฒนาที่ยั่งยืน และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง คือ สิ่งที่เรายึดมั่นมาตลอด เราสนับสนุนความคิดนี้ให้กับทุกคนในองค์กร อีกทั้งเรามีความห่วงใยและใส่ใจถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นจึงเกิดแนวคิดที่จะพัฒนาห่วงโซ่อุปทานสีเขียว เพื่อช่วยลดปัญหาสิ่งแวดล้อมและยกระดับการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนไปอีกขั้น

คุณไชยวัฒน์ กุลภัทรวาณิชย์ กรรมการบริหาร บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ มีหลักการดำเนินธุรกิจที่คำนึงถึงปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม (Environment)
สังคม (Social) และบรรษัทภิบาล Governance (ESG) และมุ่งเน้นในการผลิตสินค้าและบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของเราทุกคนและความยั่งยืนของโลกใบนี้ในอนาคต”

คุณสุทธิสาร จิราธิวัฒน์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จำกัด กล่าวว่า “ซีอาร์ซี ไทวัสดุ เราขับเคลื่อนธุรกิจให้เติบโตอย่างแข็งแกร่ง พร้อมเป็นส่วนหนึ่งในการส่งมอบคุณค่าเชิงบวกให้กับสังคมและสิ่งแวดล้อม ด้วยการลดการใช้พลังงาน ที่ก่อให้เกิดผลกระทบในวงกว้าง อันเป็นหัวใจของค้าปลีกสีเขียว ที่นำมาสู่การทำธุรกิจที่ยั่งยืน”

คุณกิตติ ชีวะเกตุ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ยูเอซี โกลบอล จำกัด (มหาชน)กล่าวว่า วิกฤตการณ์ด้านสิ่งแวดล้อมและวิกฤตการณ์ด้านพลังงาน เป็นสิ่งที่องค์กรตระหนักอยู่เสมอและตั้งปณิธาน “ที่จะมุ่งมั่นสร้างความมั่นคงและความยั่งยืนด้านธุรกิจ ควบคู่กับการดูแลและรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมให้เติบโตด้วยกันอย่างสมดุล” เราพร้อมที่จะร่วมจับมือกับทุกภาคส่วนเพื่อให้เกิดประโยชน์สังคมและสิ่งแวดล้อมสูงสุด

การทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือครั้งนี้ ในอนาคตทั้ง 4 พันธมิตรจะร่วมมือกัน โดยแต่ละองค์กรธุรกิจ จะนำองค์ความรู้ในการดำเนินงานเพื่อความยั่งยืนมาแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน ซึ่งทั้งหมดนี้เพื่อเป็นการพัฒนาและต่อยอดโครงการ รวมไปถึงการร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม สินค้าและบริการ เพื่อการเติบโตร่วมกันอย่างยั่งยืน อีกทั้งยังมีการร่วมมือกันต่อยอดใน การพัฒนาสินค้าเพื่อความยั่งยืน ที่เรียกได้ว่าเป็น “Green Supply Chain” ที่แท้จริงต่อไปในอนาคต

ภายในงานบันทึกข้อตกลงความร่วมมือยังได้รับเกียรติจากบุคคลสำคัญร่วมเป็นสักขีพยาน ได้แก่ คุณสนั่น อังอุบลกุล ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย เป็นประธานกล่าวเปิดงาน พร้อมทั้ง คุณยุทธนา เจียมตระการ ประธานคณะกรรมการเศรษฐกิจหมุนเวียนและสิ่งแวดล้อม หอการค้าไทย มาร่วมกล่าวแสดงความยินดีในงานนี้ และพร้อมให้การสนับสนุนโครงการ One World: One Future Together ในการพัฒนาที่ยั่งยืนในระดับสากล เพื่อบรรลุการพัฒนาทางสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม ทำให้โลกดีขึ้น นอกจากนี้ยังมีแขกคนพิเศษมาร่วมงานในครั้งนี้ อาทิ คุณกรณ์ ณรงค์เดช, คุณศีกัญญา ศักดิเดช ภาณุพันธ์ และคุณอัครรัฐ วรรณรัตน์

สามารถติดตามความเคลื่อนไหวและกิจกรรมของ JBP และโครงการ “One World One Future Together” ได้ที่ www.facebook.com/JBPPaintThailandNo comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad


Bangkokfocusnews.com ข่าวออนไลน์