เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ ประเทศไทย ร่วมพัฒนา ศักยภาพผู้พิการทางสายตา สนับสนุนมูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทยฯ - Bangkokfocusnews.com : ข่าวประชาสัมพันธ์ออนไลน์

Latest News 📢

Saturday 26 November 2022

เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ ประเทศไทย ร่วมพัฒนา ศักยภาพผู้พิการทางสายตา สนับสนุนมูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทยฯ


เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ ประเทศไทย
 ร่วมพัฒนา ศักยภาพผู้พิการทางสายตา
 บริจาคเงินประมูลกล้อง Leica ชุดพิเศษสนับสนุน 
มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทยฯ

บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ FPT ส่งมอบโอกาสการพัฒนาศักยภาพให้กับผู้พิการทางสายตา ด้วยการมอบเงินให้แก่มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทยฯ จำนวน 9.5 ล้านบาท ในโครงการประมูลกล้องถ่ายภาพชุดพิเศษ Leica รุ่น M 10-P Limited Edition เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ.2562 (เพื่อ 22 องค์กรการกุศล) เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิธิทั้งด้านการศึกษาและฝึกอาชีพ สำหรับพัฒนาศักยภาพผู้พิการทางสายตาให้มีความรู้ความสามารถ และได้รับโอกาสในสังคมที่เท่าเทียม

นายธนพล ศิริธนชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (Country Chief Executive Officer) บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ด้วยเจตนารมณ์ของบริษัทฯ ที่ต้องการเป็นส่วนหนึ่งในการยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้คน โดยไม่แบ่งแยกเพศ วัย และความสามารถ บริษัทฯ จึงเดินหน้ากิจกรรมเพื่อสังคมอย่างต่อเนื่อง ล่าสุดได้เข้าร่วม “โครงการประมูลกล้องถ่ายภาพชุดพิเศษ Leica รุ่น M 10-P Limited Edition เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ.2562 (เพื่อ 22 องค์กรการกุศล)” ซึ่งจัดขึ้นโดยสถาบันการประมูลคริสตี้ส์ ประเทศไทย เพื่อร่วมสนับสนุนการดำเนินงานตามพันธกิจของ 22 มูลนิธิและองค์กรการกุศล

ในโอกาสนี้ บริษัทฯ ได้ประมูลกล้องถ่ายภาพ 1 ชุด และได้มอบเงินประมูลเพื่อสนับสนุนมูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เป็นเงินจำนวน 9,500,000 บาท ซึ่งมีนายขรรค์ ประจวบเหมาะ ประธานกรรมการมูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทยฯ เป็นผู้รับมอบ พร้อมด้วยนางเสาวณี สุวรรณชีพ รองประธานกรรมการ คนที่ 1 มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทยฯ และ นายนิติกร กรัยวิเชียร เลขาธิการมูลนิธิส่งเสริมการถ่ายภาพ และอดีตนายกสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เข้าร่วมพิธีในครั้งนี้ด้วย

สำหรับมูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทยฯ เป็นองค์กรสาธารณกุศลที่ช่วยเหลือผู้พิการทางสายตาแห่งแรกของประเทศไทย ซึ่งมีเป้าหมายในการช่วยเหลือผู้พิการทางสายตาด้วยการพัฒนาความรู้ความสามารถและประสบการณ์ที่จำเป็นในการดำเนินชีวิตประจำวันโดยไม่หวังผลตอบแทน ผ่านการบริหารงานและดำเนินงานใน 5 องค์กร ได้แก่ โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ, ศูนย์พัฒนาสมรรถภาพคนตาบอด, ศูนย์เทคโนโลยีการศึกษาเพื่อคนตาบอด, ศูนย์พัฒนาอาชีพคนตาบอด และศูนย์ฝึกอาชีพหญิงตาบอดสามพราน

“ด้วยเล็งเห็นถึงศักยภาพของผู้พิการทางสายตาและเชื่อมั่นว่าทุกคนสามารถขยายขีดความสามารถของตนเองได้ บริษัทฯ จึงต้องการผลักดันให้ผู้พิการทางสายตาได้รับโอกาสในการพัฒนาศักยภาพ พร้อมมุ่งสนับสนุนด้านการศึกษาและการฝึกอาชีพอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ผู้พิการทางสายตาสามารถใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างเท่าเทียม” นายธนพลกล่าวปิดท้ายNo comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad


Bangkokfocusnews.com ข่าวออนไลน์