เจียไต๋จัดกิจกรรม “เจียไต๋ โซเชียล เดย์” รวมพลัง พนักงานทั่วประเทศปลูกความยั่งยืนให้ชุมชน - Bangkokfocusnews.com : ข่าวประชาสัมพันธ์ออนไลน์

Latest News 📢

Sunday 20 November 2022

เจียไต๋จัดกิจกรรม “เจียไต๋ โซเชียล เดย์” รวมพลัง พนักงานทั่วประเทศปลูกความยั่งยืนให้ชุมชนเจียไต๋จัดกิจกรรม “เจียไต๋ โซเชียล เดย์” รวมพลัง
พนักงานทั่วประเทศปลูกความยั่งยืนให้ชุมชน

บริษัท เจียไต๋ จำกัด ผู้นำธุรกิจนวัตกรรมการเกษตรของไทย จัดกิจกรรมพัฒนาสังคมประจำปี “เจียไต๋ โซเชียล เดย์” รวมพลังกลุ่มพนักงานเจียไต๋อาสาจากสำนักงานต่างๆ ทั่วประเทศจำนวนกว่า 500 คน ร่วมแสดงพลังทำความดีเพื่อชุมชน มุ่งเป้าสร้างแหล่งอาหารในชุมชนด้วยพืชผักสวนครัวที่สด สะอาด และปลอดภัย รวมถึงเสริมสร้างทักษะด้านวิชาการเพาะปลูกให้เด็กนักเรียน พร้อมปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ในสถานที่ต่างๆ

เจียไต๋ระดมพลังพนักงานจิตอาสาทั่วประเทศกว่า 500 คน ร่วมกิจกรรม “เจียไต๋ โซเชียล เดย์” ตามโรงเรียน และวัด 9 แห่งทั่วประเทศ สำหรับพื้นที่กรุงเทพมหานคร เจียไต๋จัดกิจกรรมพัฒนาสังคมที่โรงเรียนพูนสิน(เพชรสุขอุปถัมภ์) เขตพระโขนง โดยมีกิจกรรมต่างๆ เช่น การปลูกไม้ยืนต้น เพิ่มพื้นที่สีเขียวภายในโรงเรียน สนับสนุนโรงเรือนและเมล็ดพันธุ์พืชผักสวนครัว พร้อมแนะแนวความรู้ด้านการเพาะปลูกให้แก่เด็กนักเรียน ในด้านต่างๆ เช่น รู้จักเมล็ดพันธุ์ วิธีเพาะปลูก คุณประโยชน์ของปุ๋ยและการใช้บำรุงรักษาดินอย่างเหมาะสม เรียนรู้โรคพืชและวิธีป้องกันรักษาอย่างถูกต้องปลอดภัย รวมถึงได้ ปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ ติดตั้งซ่อมแซมสนามกีฬาให้กับโรงเรียน

นอกจากนั้น เจียไต๋ยังได้จัดกิจกรรม “เจียไต๋ โซเชียล เดย์” ในอีก 8 แห่งทั่วประเทศ ได้แก่ สมุทรสาคร อยุธยา ราชบุรี กาญจนบุรี ขอนแก่น น่าน ลำปาง และเชียงใหม่ โดยมีกิจกรรมต่างๆ ที่ช่วยส่งเสริมให้เกิดความมั่นคงทางอาหารภายในชุมชน เช่น การปรับปรุงแปลงผัก การมอบต้นกล้า เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร และให้ผู้คนสามารถเข้าถึงแหล่งอาหารที่สดสะอาดปลอดภัย

ตลอดหนึ่งศตวรรษของการดำเนินธุรกิจ เจียไต๋ได้หล่อหลอมและสร้างวัฒนธรรมแห่งการแบ่งปันรวมถึงการสร้างประโยชน์ต่อสังคมให้กับพนักงานผ่านกิจกรรมพัฒนาสังคมต่างๆ อย่างต่อเนื่อง ตอกย้ำวิสัยทัศน์ในการเป็นผู้นำนวัตกรรมการเกษตรที่ส่งมอบความยั่งยืนด้านอาหารเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้คนในทุกภาคส่วน


No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad


Bangkokfocusnews.com ข่าวออนไลน์