“เบทาโกร” เคลียร์ชัด! ปันผลก่อน IPO มาจากกำไรสะสมในอดีต ยืนยันผู้ถือหุ้นเดิมทำสัญญาห้ามขายหุ้นเดิม ทั้งหมดก่อน IPO เป็นเวลา 6 เดือน - Bangkokfocusnews.com : ข่าวประชาสัมพันธ์ออนไลน์

Latest News 📢

Friday 4 November 2022

“เบทาโกร” เคลียร์ชัด! ปันผลก่อน IPO มาจากกำไรสะสมในอดีต ยืนยันผู้ถือหุ้นเดิมทำสัญญาห้ามขายหุ้นเดิม ทั้งหมดก่อน IPO เป็นเวลา 6 เดือน“เบทาโกร” เคลียร์ชัด! ปันผลก่อน IPO 
มาจากกำไรสะสมในอดีต
ยืนยันผู้ถือหุ้นเดิมทำสัญญาห้ามขายหุ้นเดิม
ทั้งหมดก่อน IPO เป็นเวลา 6 เดือน

***** ประกาศความชัดเจนกลบกระแสข่าวลือ สำหรับ บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน) หรือ BTG เกี่ยวกับประเด็นการจ่ายปันผล 10,500 ล้านบาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมก่อนการเสนอขายหุ้น IPO งานนี้ซีอีโอ “วสิษฐ แต้ไพสิฐพงษ์” ยืนยันว่าเป็นการจ่ายปันผลจากกำไรสะสมในอดีตจากผลการดำเนินงานก่อนนำบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่เป็นเจ้าของบริษัท 100% ทั้งนี้ การจ่ายปันผลก่อน IPO ไม่ว่าจะมาจากกระแสเงินสดจากการดำเนินงาน หรือการกู้ยืมระยะสั้น (Bridge Loan) เป็นเรื่องปกติทั่วไป ซึ่งเป็นการบริหารจัดการสภาพคล่องและปรับโครงสร้างทางการเงินให้เหมาะสม นอกจากนี้ ในส่วนประเด็นการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนแก่ผู้ถือหุ้นเดิม จำนวน 450 ล้านหุ้น ในราคาพาร์หุ้นละ 10 บาท เพื่อปรับโครงสร้างสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นเดิมให้มีความเหมาะสม ซึ่งเป็นกระบวนการเตรียมความพร้อมก่อนการทำ IPO ตามปกติ โดยรายละเอียดดังกล่าวถูกเปิดเผยอย่างชัดเจนในหนังสือชี้ชวนแล้ว อีกทั้งขอยืนยันว่าผู้ถือหุ้นเดิมก่อน IPO ทุกราย ได้เข้าทำสัญญาห้ามขายหุ้นทั้งหมด 100% ที่ถืออยู่ก่อน IPO จำนวนรวม 1,500 ล้านหุ้น เป็นระยะเวลา 6 เดือนหลังจากหุ้น BTG เข้าเทรดวันแรก เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักลงทุน ทั้งนี้ เบทาโกรพร้อมสร้างการเติบโตของผลการดำเนินงานอย่างแข็งแกร่งและต่อเนื่องตามแผนการลงทุนและขยายธุรกิจในอนาคต เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย

เกี่ยวกับบริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน)

เบทาโกร เป็นผู้ประกอบธุรกิจอาหารและเกษตรอุตสาหกรรมครบวงจรชั้นนำในประเทศไทย โดยครอบคลุมตั้งแต่การผลิตและจำหน่ายอาหารสัตว์ ผลิตภัณฑ์เวชภัณฑ์และสารเสริมสำหรับสัตว์ ปศุสัตว์ ผลิตภัณฑ์เนื้อหมู เนื้อไก่ และไข่ไก่ อาหารแปรรูปที่เกี่ยวข้อง และอาหารสัตว์เลี้ยง รวมถึงการจัดจำหน่ายอุปกรณ์ฟาร์ม และการดำเนินงานด้านการค้นคว้าวิจัยและพัฒนาที่เกี่ยวข้อง โดยบริษัทฯ มีรูปแบบการทำธุรกิจแบบครบวงจร (Vertically Integrated Business Model) ที่ครอบคลุมในหลายด้านของห่วงโซ่คุณค่าของผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ (Value Chain) ตั้งแต่การผลิตอาหารสัตว์ การเพาะเลี้ยง และจำหน่ายพ่อแม่พันธุ์สัตว์ การทำฟาร์มเชิงพาณิชย์ การชำแหละและการแปรรูปเนื้อสัตว์ ไปจนถึงการขาย โรงงานผลิตและแปรรูปอาหารที่มีมาตรฐานสูงและมีประสิทธิภาพของบริษัทฯ ตลอดจนความสามารถในการวิจัย และระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ ซึ่งคอยติดตามและควบคุมทุกขั้นตอนของห่วงโซ่คุณค่าของอาหาร ทำให้บริษัทฯ สามารถควบคุมคุณภาพและบริหารจัดการต้นทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมุ่งมั่นที่จะผลิตผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูงและปลอดภัย โดยมีการใช้มาตรการความปลอดภัยทางชีวภาพ (Biosecurity) และการควบคุมคุณภาพที่เข้มงวด ตามมาตรฐาน สากลซึ่งเป็นที่ยอมรับ

ติดตามข่าวสารล่าสุดของเบทาโกรได้ที่ Facebook Betagro Group, LinkedIn Betagro Group, YouTube Betagro Group หรือเยี่ยมชมที่ www.betagro.com สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad


Bangkokfocusnews.com ข่าวออนไลน์