นายกฯ ยินดีวิ่งเทรลภูเขาชิงแชมป์โลก ครั้งที่ 1 สร้างความประทับใจสู่สายตาชาวโลก ขอบคุณคน ไทยร่วมเป็นเจ้าภาพด้วยรอยยิ้มและมิตรภาพ - Bangkokfocusnews.com : ข่าวประชาสัมพันธ์ออนไลน์

Latest News 📢

Wednesday 9 November 2022

นายกฯ ยินดีวิ่งเทรลภูเขาชิงแชมป์โลก ครั้งที่ 1 สร้างความประทับใจสู่สายตาชาวโลก ขอบคุณคน ไทยร่วมเป็นเจ้าภาพด้วยรอยยิ้มและมิตรภาพนายกฯ ยินดีวิ่งเทรลภูเขาชิงแชมป์โลก ครั้งที่ 1 
สร้างความประทับใจสู่สายตาชาวโลก ขอบคุณคน
ไทยร่วมเป็นเจ้าภาพด้วยรอยยิ้มและมิตรภาพ สร้าง
ชื่อเสียงแก่ประเทศในระดับนานาชาติ

นายกฯ ยินดีวิ่งเทรลภูเขาชิงแชมป์โลก ครั้งที่ 1 สร้างความประทับใจสู่สายตาชาวโลก ขอบคุณคนไทยร่วมเป็นเจ้าภาพด้วยรอยยิ้มและมิตรภาพ สร้างชื่อเสียงแก่ประเทศในระดับนานาชาติ ย้ำรัฐบาลส่งเสริมการออกกำลังกาย พร้อมสนับสนุนภาคส่วนต่าง ๆ จัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง


นายอนุชา บูรพชัยศรี รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง ปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เผยว่า วันนี้ (8 พฤศจิกายน 2565) เวลา 09.00 น. ณ โถงกลาง ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล นายประสาน หวังรัตนปราณี ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในฐานะผู้แทนคณะกรรมการจัดการแข่งขันวิ่งเทรลภูเขาชิงแชมป์โลก ครั้งที่ 1 พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สมาคมกรีฑาแห่งประเทศไทยฯ สมาคมกรีฑาโลก และสมาคมวิ่งเทรลโลก นำคณะนักกีฬาที่ได้รับรางวัลเข้าพบ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เพื่อรายงานผลการจัดการแข่งขันวิ่งเทรลภูเขาชิงแชมป์โลก ครั้งที่ 1 รายการ AMAZING THAILAND WORLD MOUNTAIN & TRAIL RUNNING CHAMPIONSHIPS (WMTRC) โดยมีพลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย นายดิสทัต โหตระกิตย์ เลขาธิการนายกรัฐมนตรี และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วม

นายกรัฐมนตรีกล่าวว่าได้ติดตามการแข่งขันมาโดยตลอด ซึ่งการแข่งขันวิ่งเทรลเป็นการออกกำลังกายผสมผสานการท่องเที่ยว ถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีอย่างมากเพื่อการพัฒนาในอนาคต ยินดีที่มีประเทศสมาชิกเข้าร่วมมากมาย มีนักกีฬา นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติให้ความสนใจ และหวังว่ารายการนี้จะเติบโตขึ้นเรื่อย ๆ เพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวของประเทศไทยให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น โดยขอขอบคุณผู้ที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ที่ช่วยกันขับเคลื่อนให้การจัดกิจกรรมนี้สำเร็จและสร้างชื่อเสียงให้แก่ประเทศในระดับนานาชาติ สามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ กระจายรายได้สู่ชุมชน และยังช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวไทยให้เป็นที่รู้จัก รวมทั้งขอขอบคุณคนไทยทุกคนที่ได้ร่วมเป็นเจ้าภาพที่ดี ให้การต้อนรับนักกีฬาจากทั่วโลกด้วยรอยยิ้มและมิตรภาพ สร้างความสุขในการท่องเที่ยวไทย ซึ่งทราบว่านักกีฬาและเจ้าหน้าที่จากทั่วโลกต่างประทับใจกับการจัดการแข่งขันวิ่งเทรลภูเขาชิงแชมป์โลกครั้งแรกของประเทศไทยรวมทั้งประทับใจสนามแข่งขันที่สวยงาม และอยากให้ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพการแข่งขันระดับโลกนี้อีกครั้ง

นายกรัฐมนตรีกล่าวย้ำว่า รัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมการออกกำลังกาย และเล็งเห็นถึงความสำคัญของกิจกรรมการวิ่ง พร้อมสนับสนุนให้ภาคส่วนต่าง ๆ จัดกิจกรรมวิ่งอย่างต่อเนื่อง เพราะนอกจากจะเป็นการส่งเสริมการออกกำลังกายแล้ว ยังสามารถกระตุ้นการท่องเที่ยวได้อีกทางหนึ่งด้วย ทั้งนี้ จะต้องเน้นให้มีการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาอยู่เสมอ

โอกาสนี้ ผู้แทนการจัดการแข่งขันฯ มอบเหรียญที่ระลึก พร้อมเสื้อกีฬา และตุ๊กตามาสคอตที่ระลึกให้นายกรัฐมนตรีด้วยสำหรับการจัดการแข่งขันวิ่งเทรลภูเขาชิงแชมป์โลก ครั้งที่ 1 รายการ AMAZING THAILAND WORLD MOUNTAIN & TRAIL RUNNING CHAMPIONSHIPS (WMTRC) จัดขึ้นเมื่อวันที่ 3 - 6 พฤศจิกายน 2565 ณ ดอยสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเป็นการสานต่อนโยบายของรัฐบาลในการจัดกิจกรรมการวิ่งแบบผจญภัยในพื้นที่ธรรมชาติ (Trail Running) ส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและการกีฬา ในรูปแบบของ Sports Tourism โดยใช้การแข่งขันวิ่งเทรลภูเขาเป็นสินค้าท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ เพื่อกระตุ้นภาคการท่องเที่ยวให้เกิดการขยายตัวหลังจากสถานการณ์ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 คลี่คลายลง โดยมีเงินรางวัลรวม 66,000 เหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 2.5 ล้านบาท ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศไทย โดยได้รับการรับรองจากสมาคมวิ่งภูเขาโลก (World Mountain Running Association - WMRA) สมาคมวิ่งอัลตรานานาชาติ (International Association of Ultrarunners - IAU) และสมาคมวิ่งเทรลโลก (International Trail Running Association - ITRA) โดยการแข่งขันครั้งต่อไปจะจัดขึ้นที่เมืองอินส์บรุค ประเทศออสเตรีย ประมาณเดือนมิถุนายน ปี 2023

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad


Bangkokfocusnews.com ข่าวออนไลน์