สมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทย ขอแสดง ความยินดีกับ ศ.พญ.กนกวลัย กุลทนันทน์ ที่ได้รับรางวัลแพทย์สตรีดีเด่นด้านวิชาการ ประจำ ปี 2565 - Bangkokfocusnews.com : ข่าวประชาสัมพันธ์ออนไลน์

Latest News 📢

Tuesday 18 October 2022

สมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทย ขอแสดง ความยินดีกับ ศ.พญ.กนกวลัย กุลทนันทน์ ที่ได้รับรางวัลแพทย์สตรีดีเด่นด้านวิชาการ ประจำ ปี 2565


สมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทย ขอแสดง
ความยินดีกับ ศ.พญ.กนกวลัย กุลทนันทน์
ที่ได้รับการคัดเลือกจากสมาคมแพทย์สตรีแห่ง
ประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์
มอบโล่รางวัลแพทย์สตรีดีเด่นด้านวิชาการ 
ประจำ ปี 2565


สมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทย ขอแสดงความยินดีกับ ศ.พญ.กนกวลัย กุลทนันทน์ อดีตนายกสมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทยและที่ปรึกษา คณะกรรมการอำนวยการสมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทย และที่ปรึกษาสาขาวิชาโรคภูมิแพ้และอิมมูโนวิทยา ภาควิชาตจวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ที่ได้รับการคัดเลือกจากสมาคมแพทย์สตรีแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ มอบรางวัลแพทย์สตรีดีเด่น ด้านวิชาการ ประจำ ปี 2565 โดยมี แพทย์หญิงมยุรา กุสุมภ์ นายกสมาคมแพทย์สตรี แห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ ให้เกียรติแสดงความยินดี

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad


Bangkokfocusnews.com ข่าวออนไลน์