ทีเคพาร์ค จับมือ สเต็ดเล่อร์ จัดกิจกรรมส่งเสริม การระบายสีไม้ขั้นสูง - Bangkokfocusnews.com : ข่าวประชาสัมพันธ์ออนไลน์

Latest News 📢

Thursday 20 October 2022

ทีเคพาร์ค จับมือ สเต็ดเล่อร์ จัดกิจกรรมส่งเสริม การระบายสีไม้ขั้นสูงทีเคพาร์ค จับมือ สเต็ดเล่อร์ จัดกิจกรรมส่งเสริม
การระบายสีไม้ขั้นสูง

กรุงเทพฯ – นายกิตติรัตน์ ปิติพานิช ผู้อำนวยการสถาบันอุทยานการเรียนรู้ หรือ ทีเคพาร์ค (ที่ 4 จากซ้าย) และ นายวรพจน์ ซึ้งธรรมรส กรรมการผู้จัดการ บริษัท สเต็ดเล่อร์ (ประเทศไทย) จำกัด (ที่ 3 จากซ้าย) ร่วมกิจกรรมอบรมศิลปะการระบายสีไม้ขั้นสูง เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้เทคนิคการลงสี การสร้างสรรค์ผลงานด้วยเทคนิคดินสอสีไม้แก่เยาวชน ณ อุทยานการเรียนรู้ TK Park ชั้น 8 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ เมื่อเร็วๆ นี้

บุคคลในภาพ จากซ้ายไปขวา

1. คุณสรญา พรลักขณาสิริ ผู้จัดการฝ่ายขาย บริษัท สเต็ดเล่อร์ (ประเทศไทย) จำกัด

2. คุณธิดารัตน์ อังคณากิตกุล ผู้จัดการฝ่ายการตลาด บริษัท สเต็ดเล่อร์ (ประเทศไทย) จำกัด

3. นายวรพจน์ ซึ้งธรรมรส กรรมการผู้จัดการ บริษัท สเต็ดเล่อร์ (ประเทศไทย) จำกัด

4. นายกิตติรัตน์ ปิติพานิช ผู้อำนวยการสถาบันอุทยานการเรียนรู้

5. นายณัฐวีร์ ตั้งเจริญกุล ปรมาจารย์ด้านสีไม้ของเมืองไทย

6. นางสาว รินศิริ ทองคำ ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาพื้นที่การเรียนรู้ต้นแบบ ฝ่ายพัฒนาพื้นที่การเรียนรู้ต้นแบบ

เกี่ยวกับสถาบันอุทยานการเรียนรู้ TK Park

สถาบันอุทยานการเรียนรู้ หน่วยงานในสังกัดสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) สำนักนายกรัฐมนตรี เปิดให้บริการครั้งแรกในวันที่ 24 มกราคม 2548 ในช่วง 17 ปีที่ผ่านมา มีผู้เข้าใช้บริการแล้วกว่า 1,000,000 คน มีการให้บริการยืมหนังสือและสื่อการเรียนรู้กว่า 500,000 เล่มต่อปี ล่าสุดได้ขยายเครือข่ายอุทยานการเรียนรู้เต็มรูปแบบ จำนวน 31 แห่งในพื้นที่ 24 จังหวัด และร่วมมือกับหน่วยงานภาคีพัฒนาแหล่งเรียนรู้ระดับชุมชน รวมกว่า 300 แห่ง ประกอบด้วย ศูนย์เรียนรู้ในระดับตำบล 200 แห่ง ห้องสมุดมีชีวิตในโรงเรียน รวม 76 แห่งใน 76 จังหวัด และห้องสมุดมีชีวิตในค่ายทหาร 20 แห่ง ทั้งนี้ในโอกาสครบรอบ 17 ปี สถาบันอุทยานการเรียนรู้มุ่งสร้างสรรค์นวัตกรรมการเรียนรู้แห่งอนาคต ตั้งเป้าดึงเทคโนโลยีในการให้บริการ และผลักดันให้เกิดเมืองแห่งการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของสังคมไทย

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad


Bangkokfocusnews.com ข่าวออนไลน์