กลุ่มธุรกิจ TCP จับมือพันธมิตรร่วม แลกเปลี่ยนนวัตกรรมรักษ์โลก ปลดล็อคแนวคิดการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน - Bangkokfocusnews.com : ข่าวประชาสัมพันธ์ออนไลน์

Latest News 📢

Monday, 10 October 2022

กลุ่มธุรกิจ TCP จับมือพันธมิตรร่วม แลกเปลี่ยนนวัตกรรมรักษ์โลก ปลดล็อคแนวคิดการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนกลุ่มธุรกิจ TCP จับมือพันธมิตรร่วม
แลกเปลี่ยนนวัตกรรมรักษ์โลก
ปลดล็อคแนวคิดการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน 
พร้อมผลักดันประเทศไทยสู่
สังคมคาร์บอนต่ำเต็มกำลัง

กรุงเทพฯ (10 ตุลาคม 2565) – การดำเนินธุรกิจไม่ว่าจะเป็นธุรกิจขนาดเล็กหรือขนาดใหญ่ ล้วนมีเป้าหมายที่จะขับเคลื่อนองค์กรให้เติบโตอย่างแข็งแกร่ง ทั้งในแง่ของผลประกอบการหรือผลกำไร แต่ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา องค์กรต่างๆ เห็นความสำคัญของการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนมากขึ้น พร้อมกำหนดให้มีพันธกิจความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมเป็นส่วนหนึ่งของเป้าหมายขององค์กรที่สร้างทั้งความยั่งยืนให้กับธุรกิจ และสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อโลกใบนี้ด้วย

กลุ่มธุรกิจ TCP ก็เป็นอีกหนึ่งองค์กรธุรกิจที่ยึดถือ ‘ความยั่งยืน’ เป็นรากฐานของธุรกิจ พร้อมมุ่งมั่นที่จะบรรลุเป้าหมายดังกล่าวผ่านการดำเนินงานในด้านต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการส่งเสริมการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ที่ยั่งยืน การส่งเสริมเศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจคาร์บอนต่ำ ตลอดจนความตั้งใจที่จะช่วยลดผลกระทบจากการดำเนินธุรกิจ เพิ่มผลกระทบเชิงบวกแก่สังคมและชุมชน รวมไปถึงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของคนในชุมชน จึงได้จับมือกับพันธมิตรธุรกิจทุกภาคส่วน ร่วมแลกเปลี่ยนความรู้ในด้านสิ่งแวดล้อมและนวัตกรรม รวมไปถึงการหารือถึงแนวทางใหม่ๆ ในการขับเคลื่อนธุรกิจด้านความยั่งยืน ภายใต้หัวข้อ “ปลุกพลังความร่วมมือสู่เป้าหมายความยั่งยืน”

นายสราวุฒิ อยู่วิทยา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มธุรกิจ TCP กล่าวว่า “นับเป็นโอกาสอันดียิ่งที่พันธมิตรในทุกภาคส่วนมุ่งมั่นที่จะร่วมมือกันอย่างจริงจัง พร้อมแบ่งปันทรัพยากรและองค์ความรู้เพื่อก้าวข้ามความท้าทายและขับเคลื่อนความยั่งยืนในประเด็นสำคัญเรื่อง “เศรษฐกิจหมุนเวียน เศรษฐกิจคาร์บอนต่ำ และการจัดการน้ำอย่างยั่งยืน” รวมถึงร่วมกันปรับตัวและตั้งเป้าหมายที่เป็นจริงได้ เปลี่ยนความ “เป็นไปไม่ได้” ให้ “เป็นไปได้” ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายของกลุ่มธุรกิจ TCP ที่ต้องการ “ปลุกพลัง เพื่อวันที่ดีกว่า” สำหรับสังคม ชุมชนและสิ่งแวดล้อม”

ภายใต้ประเด็นดังกล่าว กลุ่มธุรกิจ TCP และพันธมิตรในหลากหลายภาคส่วนเล็งเห็นถึงความสำคัญของการประกอบธุรกิจบนพื้นฐานของความยั่งยืน นำไปสู่จุดเริ่มต้นของการร่วมมือกันเพื่อรับมือกับความท้าทายด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน และพร้อมที่จะสร้างเป้าหมายหลักร่วมกันคือ การลดการปล่อยคาร์บอนสุทธิให้เป็นศูนย์ (Net Zero) ไม่ว่าจะเป็นการลดการใช้วัสดุ ลดความหนาของกระป๋อง ลดน้ำหนักแก้ว หันมาใช้พลาสติกที่สามารถรีไซเคิลได้ โดยกลุ่มธุรกิจ TCP ร่วมกับ ไทย เบเวอร์เรจ แคน จำกัด ในโครงการ Aluminum Loop ผลักดัน
การจัดทำระบบการรีไซเคิลกระป๋องอะลูมิเนียม ในด้านของ บริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด ได้ตั้งเป้าหมายความยั่งยืนที่ท้าทายอย่างการสร้าง Green Polymer Portfolio ให้ถึง 1 ล้านตัน ภายในปี พ.ศ. 2573 นอกจากนี้ องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ยังได้พัฒนานวัตกรรมเพื่อนำมาเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยลดก๊าซเรือนกระจกอย่างการพัฒนาแพลตฟอร์มที่สามารถใช้ได้ทั้งในองค์กรและผลิตภัณฑ์เพื่อคำนวณคาร์บอนฟุตพริ้นท์และรับรองผลิตภัณฑ์ว่าเป็นส่วนหนึ่งของ Circular Economy เช่น การออกฉลากสีเทา เป็นต้น อีกทั้งยังมีการให้ข้อมูลเกี่ยวกับการสำรองและชดเชยคาร์บอนเครดิตเพื่อผลักดันเป้าหมายการลดการปล่อยคาร์บอนสุทธิให้เป็นศูนย์ (Net Zero) ภายในปี พ.ศ. 2608

โครงการต่างๆ จะเกิดขึ้นและประสบความสำเร็จได้นั้นจำเป็นต้องขับเคลื่อนพร้อมไปกับพันธมิตรและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ผ่านการแบ่งปันนวัตกรรมและองค์ความรู้ ตลอดจนได้รับความร่วมมือจากองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อนำไปสู่เป้าหมายความยั่งยืนที่ดูจะ ‘เป็นไปไม่ได้’ ให้ ‘เป็นไปได้’ ในเวลาอันรวดเร็ว กลุ่มธุรกิจ TCP ในฐานะหนึ่งในผู้นำอุตสาหกรรมเครื่องดื่มที่ดำเนินธุรกิจในประเทศไทยมาถึง 66 ปี จึงตั้งเป้าเป็นอีกหนึ่งองค์กรหลักที่พร้อมทำงานด้านความยั่งยืนไปด้วยกันกับทุกๆ ฝ่าย เพื่อสร้างวันพรุ่งนี้ที่ดีกว่าสำหรับทุกคน

ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกลุ่มธุรกิจ TCP ได้ที่ www.tcp.com

เกี่ยวกับกลุ่มธุรกิจ TCP

กลุ่มธุรกิจ TCP ประกอบด้วยบริษัท ที.ซี. ฟาร์มาซูติคอล อุตสาหกรรม จำกัด ซึ่งเป็นผู้ผลิตสินค้าของกลุ่มธุรกิจ บริษัท ที.จี. เวนดิ้ง แอนด์ โชว์เคส อินดัสทรีส์ จำกัด เป็นเจ้าของและบริหารจัดการตู้จำหน่ายเครื่องดื่มอัตโนมัติสำหรับผลิตภัณฑ์ของกลุ่มและแบรนด์อื่นๆ บริษัท เดอเบล จำกัด ดูแลการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของกลุ่มและแบรนด์อื่นๆ และบริษัท ไฮ-เกียร์ จำกัด เชี่ยวชาญด้านกิจกรรมส่งเสริมการขาย ด้วยทีมงานมืออาชีพ ปัจจุบันกลุ่มธุรกิจ TCP มีพนักงานกว่า 5,000 คน ในประเทศไทยและทั่วโลก

ผลิตภัณฑ์และแบรนด์ของ กลุ่มธุรกิจ TCP ที่มีจำหน่ายในประเทศไทยและทั่วโลก ประกอบด้วย 6 กลุ่มผลิตภัณฑ์รวม 9 แบรนด์ คือ กลุ่มเครื่องดื่มให้พลังงาน คือ กระทิงแดง เรดบูล เรดดี้ โสมพลัส และวอริเออร์ กลุ่มเครื่องดื่มสปอร์ตดริ้งค์ คือ สปอนเซอร์ กลุ่มเครื่องดื่มฟังก์ชันนัล ดริ้งก์ คือ แมนซั่ม แมนซั่ม วิตามิน วอเตอร์ ไฮ่! กลุ่มเครื่องดื่มชาพร้อมดื่ม คือ เพียวริคุ ผลิตภัณฑ์เมล็ดทานตะวัน คือ ซันสแนค และกลุ่มหัวเชื้อเครื่องดื่ม คือ เรดบูลรสดั้งเดิม

กลุ่มธุรกิจ TCP ดำเนินธุรกิจภายใต้กรอบการพัฒนาที่ยั่งยืน “TCP Sustainability” ซึ่งประกอบด้วย 3 เสาหลัก คือ “Integrity”, “Quality” และ “Harmony” สอดคล้องกับเป้าหมายใหม่ “ปลุกพลัง เพื่อวันที่ดีกว่า” ด้วย 3 กลยุทธ์ ปลุกพลังแบรนด์สินค้า ปลุกพลังธุรกิจเติบโต และปลุกพลังห่วงใยสิ่งแวดล้อม โดยมีเป้าหมายด้านความยั่งยืนที่สำคัญ 4 ด้าน ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ที่เป็นเลิศ เศรษฐกิจหมุนเวียน เศรษฐกิจคาร์บอนต่ำ และการจัดการน้ำอย่างยั่งยืน เพื่อขับเคลื่อนความยั่งยืนและสร้างผลกระทบเชิงบวกให้กับสังคมและสิ่งแวดล้อมในทุกมิติ

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad


Bangkokfocusnews.com ข่าวออนไลน์