พิพิธภัณฑ์ผ้าฯ จัดกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องใน “วันปิยมหาราช” พร้อมชวนร่วมสนุกและรับของที่ ระลึกกับ Batik Shoot & Share - Bangkokfocusnews.com : ข่าวประชาสัมพันธ์ออนไลน์

Latest News 📢

Monday, 10 October 2022

พิพิธภัณฑ์ผ้าฯ จัดกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องใน “วันปิยมหาราช” พร้อมชวนร่วมสนุกและรับของที่ ระลึกกับ Batik Shoot & Share


พิพิธภัณฑ์ผ้าฯ จัดกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องใน 
“วันปิยมหาราช” พร้อมชวนร่วมสนุกและรับของที่
ระลึกกับ Batik Shoot & Share ตลอดตุลาคมนี้

เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ เนื่องในวันที่ ๒๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ หรือ “วันปิยมหาราช” พิพิธภัณฑ์ผ้า ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถได้จัดกิจกรรมพิเศษสำหรับชาวไทยและชาวต่างชาติ “Batik Shoot & Share” เปิดโอกาสให้ผู้เข้าชมสามารถถ่ายภาพในห้องนิทรรศการผ้าบาติกในพระปิยมหาราช: สายสัมพันธ์สยามและชวา แชร์ภาพถ่ายพร้อมติดแฮชแท็ก #qsmtbatik2022 เพื่อรับสติกเกอร์ที่ระลึกจากพิพิธภัณฑ์ ตั้งแต่วันนี้ถึง ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๕


นอกจากนี้ พิพิธภัณฑ์ผ้าฯ ยังได้จัดกิจกรรมนำชม “นิทรรศการผ้าบาติกในพระปิยมหาราช: สายสัมพันธ์สยามและชวา” ตลอดเดือนตุลาคม วันละ ๒ รอบ เวลา ๑๐.๐๐ น. และ ๑๔.๐๐ น. (ยกเว้นวันที่มีประกาศปิดจากสำนักพระราชวัง) ถ่ายทอดเรื่องกราวการเสด็จเยือนชวาของพระบาทสมเด็จพระจุลมจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ ทั้งสามครั้ง และผ้าบาติกทรงสะสมจากเมืองต่าง ๆ บนเกาะชวา ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์ (๐๒) ๒๒๕ ๙๔๒๐ เข้าร่วมชมนิทรรศการ ณ พิพิธภัณฑ์ผ้าฯ ในพระบรมมหาราชวัง (วัดพระแก้ว) เปิดให้เข้าชมทุกวันเวลา ๙.๐๐-๑๖.๓๐ น. ปิดจำหน่ายบัตรเวลา ๑๕.๓๐ น.
ติดต่อ

พิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
หอรัษฎากรพิพัฒน์ ในพระบรมมหาราชวัง
ถนนหน้าพระลาน แขวงพระบรมมหาราชวัง
เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๐๐

โทรศัพท์ (+๖๖) (๒) ๒๒๕ ๙๔๒๐ เว็บไซต์ http://www.qsmtthailand.org/

ภาพถ่ายโดย : สมัชชา อภัยสุวรรณ www.samatchaapaisuwan.com

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad


Bangkokfocusnews.com ข่าวออนไลน์