MK Wellness ชูนวัตกรรมอาหารและเครื่องดื่ม เพื่อสุขภาพจากงานวิจัยระดับโลกสิทธิบัตร MK - Bangkokfocusnews.com : ข่าวประชาสัมพันธ์ออนไลน์

Latest News 📢

Monday 17 October 2022

MK Wellness ชูนวัตกรรมอาหารและเครื่องดื่ม เพื่อสุขภาพจากงานวิจัยระดับโลกสิทธิบัตร MK


MK Wellness ชูนวัตกรรมอาหารและเครื่องดื่ม
เพื่อสุขภาพจากงานวิจัยระดับโลกสิทธิบัตร MK 
เพื่อสุขภาพที่ดีของทุกคนในครอบครัว

ตั้งเป้าสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์ “สุขภาพที่ดีแบบองค์รวม” พร้อมสนับสนุนรายได้แก่เกษตรกรไทยและขับเคลื่อนชุมชนอย่างยั่งยืนแบบครบวงจร

17 ตุลาคม 2565, กรุงเทพฯ – บริษัท มาร์ค วัน อินโนเวชั่น เซ็นเตอร์ จำกัด ตอกย้ำเป้าหมายที่ต้องการให้คนไทยมี สุขภาพที่ดีแบบองค์รวม (Holistic Wellness) ด้วยการออกสินค้าเพื่อสุขภาพในกลุ่มแบรนด์ เอ็มเค เวลเนส (MK Wellness) เช่น เมมเบอร์รี่ นมยูเอชทีและนมอัดเม็ดที่ช่วยเสริมความจำ, เมมพลัส ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารช่วยเสริมการนอนหลับและบำรุงสมอง, เอ็มเค วิตามินกัมมี่ ขนมกัมมี่ที่ช่วยเสริมสุขภาพในด้านต่างๆ นอกจากจะเป็นสินค้าทางเลือกเพื่อสุขภาพของคนไทยแล้ว ยังช่วยสนับสนุนรายได้ให้แก่เกษตรกรไทยอีกด้วย

เส้นทาง MK Wellness จากเจตนารมณ์ที่ดีของคุณฤทธิ์ ธีระโกเมน สู่ความร่วมมือในงานวิจัยระดับโลก

“ผมและเอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป เราชัดเจนในการดำเนินธุรกิจและจุดยืนของแบรนด์ในการทำธุรกิจอาหารเพื่อสุขภาพมาโดยตลอด เริ่มตั้งแต่การให้ความรู้กับเกษตรกรเพื่อพัฒนาวิธีการปลูกโดยไม่ใช้สารเคมีอันตราย การจัดซื้อวัตถุดิบที่มีมาตรฐานสูงในราคาที่ไม่ผ่านคนกลาง ควบคุมคุณภาพผ่านกรรมวิธีในการเตรียมวัตถุดิบ จัดเก็บ และจัดส่งรวดเร็วเพื่อคงคุณค่าทางโภชนาการสูงสุดให้แก่ผู้บริโภค และการให้ความรู้เชิงโภชนาการแก่คนไทย ซึ่งทำให้เกิดการก่อตั้งมาร์ควันร่วมกับคุณหมอพิฑูรย์ มณีไพโรจน์ ที่มีความตั้งใจในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ เราอยากให้คนไทยทุกคนมีสุขภาพดีจากการบริโภคอาหารที่ดี” คุณฤทธิ์ ธีระโกเมน ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ผู้ร่วมก่อตั้ง บริษัท มาร์ค วัน อินโนเวชั่น เซ็นเตอร์ จำกัด กล่าว

โดย บริษัท มาร์ค วัน อินโนเวชั่น เซ็นเตอร์ จำกัด ภายใต้การบริหารของคุณหมอพิฑูรย์ มณีไพโรจน์ ได้ทำงานวิจัยร่วมกับ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ University of Tennessee ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยร่วมบันทึกสัญญา MOU กับสถาบันวิทยาศาสตร์สุขภาพและการกีฬาของ University of Tsukuba ซึ่งเป็นองค์กรในเครือของโครงการวิจัยขั้นสูงเพื่อสมรรถนะสูงของมนุษย์ (ARIHHP) ประเทศญี่ปุ่น ที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อเพิ่มสมรรถนะของมนุษย์

จากการวิจัยมัลเบอร์รี่ สู่การสร้างรายได้ให้เกษตรกรไทย ต่อยอดมูลค่าสู่ผลิตภัณฑ์ในกลุ่มแบรนด์ MK Wellness

การคิดค้นแรกเริ่มต้นจากงานวิจัยผลมัลเบอร์รี่ ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรที่ขายไม่ได้ราคา และมีปริมาณล้นตลาด โดยจากการวิจัยพบว่าสารสกัดจากผลมัลเบอร์รี่มีคุณสมบัติช่วยเสริมความจำของทั้งเด็กและผู้ใหญ่ในประเทศไทยได้อย่างมีนัยสำคัญ จึงได้มีการจดเป็นสิทธิบัตรงานวิจัยของ MK ในระดับโลก และได้นำสารสกัด Memberry ActiveTM นี้ มาต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ในกลุ่มแบรนด์ MK Wellness ที่เปี่ยมไปด้วยคุณค่า 3 ผลิตภัณฑ์หลัก ได้แก่

· เมมเบอร์รี่ (MEMBERRY) นมยูเอชทีและนมอัดเม็ดที่ช่วยบำรุงสมองจาก Memberry ActiveTM ช่วยเสริมความจำในการปฎิบัติงานให้ดีขึ้น พร้อมทั้งเสริมสร้างสมาธิ การคิด การใช้เหตุผล และเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ สุดยอดนวัตกรรม 7 Innovation Awards ด้านเศรษฐกิจ ในการช่วยเหลือเกษตรกรไทย

· เมมพลัส (MEMPLUS) ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสารสกัดจาก Memberry ActiveTM ที่ช่วยเรื่องความจำและสมอง ผสานกับ แอล-ธีอะนีน สารสกัดจากชาเขียวที่ช่วยให้สมองผ่อนคลาย เข้าสู่โหมดการพักผ่อนได้ อย่างเต็มที่ และตื่นมาพร้อมความสดชื่น

· เอ็มเค วิตามิน กัมมี่ (MK Vitamin Gummy) ขนมกัมมี่หลากหลายรสชาติและมีคุณประโยชน์ให้เลือกตามความต้องการ สะดวก อร่อย เหมาะกับทุกคนในครอบครัว ซึ่งใน กัมมี่รสมิกซ์เบอร์รี่จะใส่สาร Memberry ActiveTM จากงานวิจัยเป็นส่วนประกอบด้วย

จากการพัฒนาสินค้าที่หลากหลาย ทำให้บริษัท มาร์ค วัน อินโนเวชั่น เซ็นเตอร์ จำกัด สามารถช่วยเหลือกลุ่มเกษตรกรที่ปลูกมัลเบอร์รี่ให้มีรายได้เพิ่มขึ้น และสร้างความยั่งยืนของชุมชนไปพร้อมกัน

“เราเล็งเห็นถึงความสำคัญในการยกระดับความยั่งยืนในชุมชนเกษตรกรไทย ไม่ใช่เรื่องรายได้เพียงอย่างเดียว เราช่วยเหลือเกษตรกรไทยในการสร้างมูลค่าตั้งแต่ต้นน้ำไปจนถึงปลายน้ำ โดยนำนักวิชาการไปให้ความรู้ สร้างมาตรฐานผลผลิต นำผลผลิตไปสกัดเพื่อเพิ่มมูลค่า ไปจนถึงการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ ขยายโอกาสทางการตลาดไปสู่กลุ่มผู้บริโภคในวงกว้างได้มากขึ้น สร้างการขับเคลื่อนห่วงโซ่คุณค่าไปได้อย่างมั่นคง และถือเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืนแบบครบวงจร” นายแพทย์พิฑูรย์ มณีไพโรจน์ ผู้ร่วมก่อตั้ง บริษัท มาร์ค วัน อินโนเวชั่น เซ็นเตอร์ จำกัด กล่าว

ตั้งเป้า 5 ปี วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ เดินหน้าสู่การเป็นผู้นำในกลุ่มธุรกิจสินค้าอุปโภคเพื่อสุขภาพ และโภชนเภสัช

“บริษัท มาร์ค วัน อินโนเวชั่น เซ็นเตอร์ จำกัด ไม่เคยหยุดพัฒนา ด้วยหัวใจสำคัญของผลิตภัณฑ์ MK Wellness คือการผนวกนวัตกรรมเข้ากับความต้องการของผู้บริโภค เราตั้งเป้าหมายในการแสดงศักยภาพของนักวิจัยไทยผ่านการจดสิทธิบัตรที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากล พร้อมทั้งนำนวัตกรรมเหล่านั้นมาออกแบบผลิตภัณฑ์ที่มีวัตถุดิบจากเกษตรกรไทยและนำออกจำหน่ายสู่ตลาดโลก เพื่อสุขภาพที่ดีของทุกคนและเพื่อช่วยสร้างระบบนิเวศน์ธุรกิจในเชิงบวกและยั่งยืนของประเทศไทย” นายแพทย์พิฑูรย์ มณีไพโรจน์ กล่าว

MK Wellness ตั้งเป้าในการกระจายผลิตภัณฑ์ที่ดีต่อสุขภาพอย่างต่อเนื่อง โดยปัจจุบันได้วางจำหน่ายผลิตภัณฑ์ในร้านอาหารเครือ เอ็ม เค เรสโตรองก์กรุ๊ป เป็นช่องทางหลัก และในปี 2565 ได้เริ่มขยายช่องทางการจัดจำหน่ายเพื่อความสะดวกในการซื้อสินค้าของลูกค้าทั่วประเทศ โดยล่าสุดได้เพิ่มช่องทางใหม่ นำสินค้าเอ็มเค วิตามิน กัมมี่ ไปวางจำหน่ายใน 7-Eleven และ Supermarket แล้ว ซึ่งในอนาคตจะวางขายในทุกช่องทางทั่วประเทศ

รวมทั้งกำลังจะออกผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ สู่ตลาดภายใน Q4 ปี 2565 นี้ ประกอบไปด้วย Memvit เครื่องดื่มเสริมอาหาร ที่ผลิตจากสารสกัด Memberry ActiveTM เพื่อช่วยให้สมองตื่นตัวและสดชื่น เหมาะสำหรับการดื่มเมื่อสมองล้า และ MK Veggie Chips ผลิตภัณฑ์ผักผลไม้กรอบ ที่ใช้ผักปลอดสารพิษจากเกษตรกรไทย ไม่แต่งสี ไม่มีโคเลสเตอรอล โดยผลิตภัณฑ์ใหม่ทั้ง 2 ชนิดจะเริ่มขายผ่านช่องทางการจัดจำหน่ายของเครือ เอ็ม เค เรสโตรองก์กรุ๊ป และ MK Wellness

“เราตั้งเป้าหมายว่าในอีก 5 ปี MK Wellness จะพัฒนาไปเป็นอาหารทางการแพทย์ หรือ Medical food ซึ่งก็คืออาหารที่ใช้ภายใต้การควบคุมของแพทย์ มุ่งเน้นในเรื่องความต้องการของร่างกายอย่างจำเพาะเจาะจงเพื่อช่วยให้ได้รับสารอาหารที่ถูกต้อง และเหมาะสม ไม่เพียงเฉพาะผู้ป่วยเท่านั้น แต่ยังเป็นเป็นโภชนาการทางเลือกที่ดีกว่าสำหรับกลุ่มคนทุกวัย และทุกคนที่ใส่ใจเรื่องสุขภาพ” นายแพทย์พิฑูรย์ มณีไพโรจน์ กล่าว

เสริมสร้างสุขภาพที่ดีกับผลิตภัณฑ์ MK Wellness ได้แล้ววันนี้ที่ร้านในเครือ เอ็ม เค เรสโตรองก์กรุ๊ป และ ยาโยอิ ทุกสาขา รวมทั้งช่องทางออนไลน์ในเว็บไซต์ www.mkwellnessmarket.com , Shopee , Lazada และ สินค้า เอ็มเค วิตามิน กัมมี่ และ นมอัดเม็ดเมมเบอร์รี่ในห้างสรรพสินค้าและร้านค้าชั้นนำทั่วไป

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมอื่น ๆ ของ MK Wellness สามารถเข้าเยี่ยมชมได้ที่: เว็บไซต์ www.mkwellnessmarket.com, Facebook: MK Wellness, Shopee: MK Wellness, Lazada: MK Wellness

เกี่ยวกับ Mark One

บริษัท มาร์ค วัน อินโนเวชั่น เซ็นเตอร์ จำกัด ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2561 โดยเป็นพาร์ทเนอร์กับบริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป และเป็นผู้ได้รับสิทธิ์ในการบริหารตราสินค้า MK Wellness แต่เพียงผู้เดียว มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นศูนย์วิจัยและพัฒนาที่ทันสมัย มีมาตรฐานระดับสากล มุ่งเน้น ค้นคว้าและวิจัยนวัตกรรม เพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมสินค้าใหม่โดยเฉพาะสินค้าอุปโภคเพื่อสุขภาพ และโภชนเภสัช เพื่อตอบสนองความต้องการในด้านต่างๆ ของผู้บริโภค

ตั้งเป้าหมายที่จะเป็นผู้นำในกลุ่มธุรกิจสินค้าอุปโภคเพื่อสุขภาพ และโภชนเภสัช จุดเด่นของบริษัทฯ คือการนำความรู้ในด้านการค้นคว้าและวิจัยนวัตกรรมใหม่ๆ ผนวกกับประสบการณ์ในกลุ่มธุรกิจกรรมร้านอาหารกว่า 50 ปี เพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมสินค้าใหม่ๆ แก่ผู้บริโภค เพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมสินค้าใหม่ๆ แก่ผู้บริโภค และพัฒนาบริษัทให้เติบโตไปพร้อมๆกัน

เกี่ยวกับ MK Wellness

เอ็มเค เวลเนส (MK Wellness) ก่อตั้งโดยบริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป เราเชื่อในปรัชญาของการมีสุขภาพที่ดีแบบองค์รวม (Holistic Wellness Culture) ที่คุณจะเป็นผู้เลือกสรรสิ่งทีดีที่สุด เพื่อเสริมสร้างสุขภาพร่างกายให้แข็งแรง อารมณ์และจิตใจที่โปร่งใส รวมถึงการสร้างสรรค์สังคมและสิ่งแวดล้อมที่ดี

บริษัทฯ เชื่อว่าอาหารและเครื่องดื่ม เป็นรากฐานหนึ่งที่ทำให้ทุกคนมีสุขภาพที่ดี และใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุข จึงพัฒนาหลากหลายผลิตภัณฑ์ที่ดีต่อสุขภาพ เพื่อตอบสนองความต้องการในด้านต่างๆเป็นทางเลือกสำหรับสุขภาพที่ดีของคุณ และทุกคนในครอบครัว

ด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ทันสมัย พร้อมได้รับความร่วมมือจากศูนย์วิจัยทั้งในและต่างประเทศ เราจึงทำการคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ ที่ตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคในยุคปัจจุบันรวมถึงการเลือกสรรวัตถุดิบที่ดี และมีประโยชน์จากเกษตรกรชาวไทย เพื่อเป็นอีกหนึ่งแรงสนับสนุนให้ชุมชนมีความยั่งยืน

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad


Bangkokfocusnews.com ข่าวออนไลน์