แคมเปญมนุษย์ต่างวัยบนสื่อออนไลน์ จาก ประเทศไทย คว้ารางวัลพิเศษสำหรับการต่อสู้การ เหยียดอายุ - Bangkokfocusnews.com : ข่าวประชาสัมพันธ์ออนไลน์

Latest News 📢

Wednesday 5 October 2022

แคมเปญมนุษย์ต่างวัยบนสื่อออนไลน์ จาก ประเทศไทย คว้ารางวัลพิเศษสำหรับการต่อสู้การ เหยียดอายุแคมเปญมนุษย์ต่างวัยบนสื่อออนไลน์ จาก
ประเทศไทย คว้ารางวัลพิเศษสำหรับการต่อสู้การ
เหยียดอายุ จาก Healthy Aging Prize for 
Asian Innovation (HAPI) ประจำปี 2565 

องค์กร 8 แห่งจากประเทศไทย ญี่ปุ่น และจีน ได้รับเลือกให้เป็นแนวปฎิบัติที่ดีที่สุดในเอเชียในการรับมือกับปัญหาต่าง ๆ ที่สังคมผู้สูงอายุกำลังเผชิญอยู่

กรุงเทพฯ (4 ตุลาคม 2565) – การประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัล Healthy Aging Prize for Asian Innovation (HAPI) ประจำปี 2565 รางวัลเพื่อเสริมสร้างความตระหนักรับรู้ และขยายผลเชิงนโยบายทางด้านนวัตกรรม โครงการ และบริการต่าง ๆ รวมถึงผลิตภัณฑ์ ที่ตอบสนองต่อความท้าทายในการเผชิญกับสังคมผู้สูงอายุ โดยปีนี้ถือเป็นปีที่ 3 ของการมอบรางวัล โดยศูนย์แลกเปลี่ยนระหว่างประเทศญี่ปุ่น (Japan Center for International Exchange - JCIE) และสถาบันวิจัยเศรษฐกิจสำหรับอาเซียนและเอเชียตะวันออก (Economic Research Institute for ASEAN and East Asia - ERIA) ดำเนินการภายใต้การอุปถัมภ์ของรัฐบาลญี่ปุ่น ด้านสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีในเอเชีย (Asia Health and Wellbeing Initiative - AHWIN) ในปีนี้ได้รับการสมัครเข้าร่วมจากองค์กรต่าง ๆ จาก 9 ประเทศหรือภูมิภาคในเอเชียตะวันออกและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

จากจำนวนผู้ได้รับรางวัลทั้งหมดนั้น 8 องค์กรได้รับการยอมรับจากผลงานนวัตกรรมในด้านผู้สูงอายุ โดยผู้ที่ได้รับรางวัล Grand Prize และ Second Prize ได้รับการคัดเลือกใน 3 ประเภท ได้แก่ ประเภทเทคโนโลยีและนวัตกรรม ประเภทโครงการริเริ่มโดยชุมชน และประเภทการสนับสนุนการพึ่งพาตัวเอง การคัดเลือกทำโดยคณะกรรมการจากนานาชาติซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญ 8 ท่านจากทั่วภูมิภาค นอกจากนี้ ในปีนี้เพื่อเป็นการยกย่องแคมเปญการรณรงค์ระดับโลกเพื่อต่อสู้กับการเหยียดอายุ (Global Campaign to Combat Ageism) ซึ่งเปิดตัวเมื่อปีที่แล้วเพื่อสนับสนุนนโยบายด้านการสูงวัยอย่างมีสุขภาวะของสหประชาชาติ หรือ UN Decade of Healthy Ageing คณะกรรมการจึงได้มอบรางวัลพิเศษ 2022 Special Prize for Combatting Ageism อีกด้วย

ในการรณรงค์ของสหประชาชาติผ่านแคมเปญการต่อต้านการเหยียดอายุทั่วโลก ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของทศวรรษแห่งการสูงวัยอย่างมีสุขภาวะ คณะกรรมการคัดเลือกจาก HAPI ได้มอบรางวัลพิเศษให้กับ บุญมีฤทธิ์ มีเดีย “แคมเปญมนุษย์ต่างวัยบนสื่อออนไลน์ในประเทศไทย” สำหรับแนวคิดมนุษย์ต่างวัยที่สนับสนุนการต่อสู้การเหยียดอายุ

องค์กรที่ได้รับรางวัล Grand Prize และ Special Prize จะได้รับรางวัลในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 ในช่วงท้ายของการประชุม AHWIN Forum ซึ่งเป็นงานเสวนาระดับสูงเกี่ยวกับประเด็นผู้สูงอายุที่เข้าร่วมโดยหลายภาคส่วน ที่จะจัดขึ้นที่โรงแรมโตเกียว พรินซ์ ในกรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น สามารถดูรายละเอียดเกี่ยวกับผู้ที่ได้รับรางวัลบนเว็บไซต์ www.ahwin.org


No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad


Bangkokfocusnews.com ข่าวออนไลน์