Advice พร้อมรับมือทุกสถานการณ์ จัดทัพโลจิสติกส์ ปูพรมส่งสินค้าทั่วประเทศ - Bangkokfocusnews.com : ข่าวประชาสัมพันธ์ออนไลน์

Latest News 📢

Tuesday 11 October 2022

Advice พร้อมรับมือทุกสถานการณ์ จัดทัพโลจิสติกส์ ปูพรมส่งสินค้าทั่วประเทศ


Advice พร้อมรับมือทุกสถานการณ์
จัดทัพโลจิสติกส์ ปูพรมส่งสินค้าทั่วประเทศ

11 ตุลาคม 2565 - บริษัท แอดไวซ์ ไอที อินฟินิท จำกัด ศูนย์รวมสินค้าและบริการไอทีครบวงจรที่มีสาขาครอบคลุมทั่วประเทศไทยและสปป.ลาว ประกาศพร้อมรับมือทุกสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต รองรับความต้องการสินค้าไอทีที่เติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ว ข้อมูลจากการ์ทเนอร์ระบุว่า มูลค่าการใช้จ่ายด้านไอทีของประเทศไทยปี 2564 เติบโตขึ้น 4.9% โดยกลุ่มฮาร์ดแวร์อุปกรณ์ดีไวซ์มียอดขายเพิ่มขึ้นถึง 11.3% และในปี 2565 คาดว่าจะโตขึ้นเป็น 6.4% สอดคล้องกับตัวเลขการเติบโตของแอดไวซ์ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา ซึ่งเกิดจากพฤติกรรมในการบริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป ถึงแม้ว่าจะส่งผลดีในด้านยอดขายสินค้า แต่ในทางกลับกันแอดไวซ์ต้องเผชิญกับความท้าทายในการดำเนินธุรกิจในด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เปลี่ยนแปลงไป โดยแอดไวซ์ได้ดำเนินการด้านธุรกิจตามแผนที่วางไว้เพื่อก้าวขึ้นเป็นผู้จัดจำหน่ายสินค้าไอทีอันดับหนึ่ง 1 ของประเทศ พร้อมรับมือและจัดการกับทุกเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตด้วยประสบการณ์ ยกระดับด้านโลจิสติกส์เพื่อรองรับการจัดส่งถึงมือลูกค้าในทุกพื้นที่

แอดไวซ์ยกระดับการดำเนินงานภายในองค์กรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพทางการแข่งขัน พัฒนาทักษะพนักงานในองค์กรเพื่อสร้างโอกาสในการเรียนรู้ให้สามารถนำไปต่อยอดในการทำงาน ซึ่งแอดไวซ์เล็งเห็นถึงคุณประโยชน์ของการส่งเสริมและพัฒนาในด้านนี้อย่างมีนัยสำคัญ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างสรรค์สังคมไอทีที่มีคุณภาพในอนาคต

นายฉัตรชัย สายบัว รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานการจัดการและโลจิสติกส์

บริษัท แอดไวซ์ ไอที อินฟินิท จำกัด กล่าวว่า “แอดไวซ์ดำเนินธุรกิจด้านไอทีมากว่า 25 ปี ผ่านความท้าทายในการดำเนินธุรกิจมาแล้วทุกรูปแบบ ทำให้ปัจจุบันแอดไวซ์มีองค์ความรู้ที่พร้อมรับมือกับสถานการณ์ทางธุรกิจที่เกิดขึ้น และสามารถต่อยอดเพื่อรองรับสถานการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตทั้งที่สามารถคาดการณ์ได้และในสถานการณ์ที่ไม่คาดคิด เช่น พฤติกรรมผู้บริโภค โรคระบาด หรือในด้านของบุคลากร ซึ่งแอดไวซ์ตระหนักดีในทุกความท้าทายที่เกิดขึ้น รวมไปถึงเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่องค์กรต้องปรับตัวก้าวตามให้ทัน เพื่อยกระดับการดำเนินธุรกิจให้รองรับความต้องการในทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็นพนักงานของแอดไวซ์ ลูกค้า และผู้บริโภคที่อาจจะเข้ามาใช้บริการของเราในอนาคต ซึ่งนับเป็นความท้าทายอย่างมากของแอดไวซ์ที่มุ่งหวังจะเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในสังคม

แอดไวซ์ให้ความสำคัญในการพัฒนาบุคลากรเป็นอันดับหนึ่งด้วยการสร้างทักษะและเพิ่มความชำนาญในการดำเนินงาน นอกจากสามารถช่วยลดต้นทุนในการดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้ว การพัฒนาทักษะให้กับพนักงานมีค่าใช้จ่ายเพียงแค่ 10% ของเงินเดือนต่อปี แต่ในทางกลับกัน การหาพนักงานใหม่นั้นมีค่าใช้จ่ายถึง 20-30% ของเงินเดือนต่อปี

นอกจากนี้ยังได้ผสมผสานเทคโนโลยีเข้ามาใช้เพื่อช่วยในการจัดเก็บข้อมูลและเพิ่มความเร็วในการจัดส่งสินค้า ทำให้ลูกค้าของแอดไวซ์ได้รับสินค้าและบริการที่ถูกต้อง ครบถ้วนและรวดเร็วขึ้น สอดคล้องกับพันธกิจของแอดไวซ์ที่ต้องการสร้างสังคมไอทีคุณภาพที่ลูกค้าให้ความมั่นใจและได้รับประสบการณ์ที่ดีจากการดำเนินงานอย่างมืออาชีพ”

ความท้าทายต่าง ๆ ที่ถาโถมเข้ามาในการดำเนินธุรกิจดังที่กล่าวไว้ข้างต้น แอดไวซ์ได้ปรับปรุงและพัฒนาในทุกภาคส่วนผ่านความร่วมมือของพนักงานภายในองค์กรที่เป็นดั่งฟันเฟืองชิ้นสำคัญในการนำพาแอดไวซ์ก้าวไปข้างหน้า เพื่อเบิกทางสู่การเป็นผู้นำธุรกิจค้าปลีกในประเทศไทย แอดไวซ์ยังคงมองหาแนวทางการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง รวมไปถึงการนำเสนอผลิตภัณฑ์สินค้าไอทีรุ่นล่าสุดให้กับผู้บริโภคทั่วประเทศ ผ่านการจัดการด้านโลจิสติกส์ที่มีประสิทธิภาพ เพื่อสร้างโอกาสในการเข้าถึงด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมให้สามารถนำไปต่อยอดพัฒนาทักษะความสามารถในอนาคต

เกี่ยวกับ Advice
บริษัท แอดไวซ์ ไอที อินฟินิท จำกัด ผู้นำศูนย์รวมอุปกรณ์ไอทีครบวงจรที่มีสาขาครอบคลุมทั่วประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว พร้อมเป็นที่ปรึกษาทางด้านไอที "นึกถึงไอที นึกถึงแอดไวซ์ จำหน่ายและซ่อม | ครบ | จบในที่เดียว" สามารถติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ Facebook, Youtube, Line, IG, Twitter และ Tiktok : AdviceClub, Call Center 02-908-8888 หรือคลิก www.advice.co.th

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad


Bangkokfocusnews.com ข่าวออนไลน์