เครือซีพีมุ่งมั่นจุดพลังคนรุ่นใหม่ ร่วมสร้างการเปลี่ยนแปลงให้โลก หนุน 24 ตัวแทนเยาวชนบินลัดฟ้าขึ้นเวที “One Young World Summit 2022” ต่อเนื่องปีที่ 7 - Bangkokfocusnews.com : ข่าวประชาสัมพันธ์ออนไลน์

Latest News 📢

Friday 12 August 2022

เครือซีพีมุ่งมั่นจุดพลังคนรุ่นใหม่ ร่วมสร้างการเปลี่ยนแปลงให้โลก หนุน 24 ตัวแทนเยาวชนบินลัดฟ้าขึ้นเวที “One Young World Summit 2022” ต่อเนื่องปีที่ 7เครือซีพีมุ่งมั่นจุดพลังคนรุ่นใหม่ ร่วมสร้างการเปลี่ยนแปลงให้โลก หนุน 24 ตัวแทนเยาวชนบินลัดฟ้าขึ้นเวที “One Young World Summit 2022” 
ต่อเนื่องปีที่ 7 

ประเดิมติวเข้มปั้นผู้นำด้วยแนวคิด “Catalyst of Change” เร่งขับเคลื่อนความคิดเพื่อความเปลี่ยนแปลงอย่างยั่งยืน

10 สิงหาคม 2565 – เครือเจริญโภคภัณฑ์ เชื่อมั่นพลังคนรุ่นใหม่ มุ่งสนับสนุนแสดงพลังความคิดเปลี่ยนแปลงโลก ในการประชุมระดับนานาชาติ One Young World 2022 อย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 7 นับตั้งแต่ปี 2015 เป็นต้นมา โดยเป็นเวที “การประชุมสุดยอดผู้นำเยาวชนที่ใหญ่ที่สุดในโลก” และปีนี้เครือซีพีได้คัดเลือกตัวแทนเยาวชนคนรุ่นใหม่จากกลุ่มธุรกิจในเครือซีพี รวมถึงนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยรวม 24 คน เข้าร่วม One Young World Summit 2022 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 5-8 กันยายน 2565 ณ เมืองแมนเชสเตอร์ ประเทศอังกฤษ เพื่อแลกเปลี่ยนมุมมองภายใต้แนวคิด “Catalyst of Change” ผู้นำสร้างการเปลี่ยนแปลงเพื่อความก้าวหน้าที่ยั่งยืน ร่วมกับเยาวชนจาก 190 ประเทศ โดยเป็นการรวมตัวกันเพื่อแสวงหาความร่วมมือและร่วมแก้ปัญหาวาระเร่งด่วนของโลกใน 5 ประเด็นสำคัญคือ 1. การป้องกันความขัดแย้ง (Conflict Prevention) 2. ความเท่าเทียมทางเพศ (Gender Equality) 3. มหาสมุทร (Oceans) 4. ภาวะผู้นำเชิงจริยธรรม (Ethical Leadership) และ 5. สุขภาพ (Health) ทั้งนี้นับเป็นความท้าทายของคนรุ่นใหม่ที่จะต้องกล้าคิด กล้าลงมือทำ ลุกขึ้นมาเป็นผู้นำสร้างการเปลี่ยนแปลง เพื่อค้นหาแนวทางแก้ปัญหาซึ่งเป็นวิกฤตโลกเร่งด่วนครั้งนี้ให้ได้

นายศุภชัย เจียรวนนท์ ประธานคณะผู้บริหาร เครือเจริญโภคภัณฑ์ กล่าวว่า เครือซีพีมีความเชื่อมั่นในพลังคนรุ่นใหม่ว่าจะสามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงให้โลกใบนี้ได้ ซึ่งสอดคล้องกับเจตนารมณ์ของนายธนินท์ เจียรวนนท์ ประธานอาวุโส เครือซีพี ที่เน้นย้ำให้ทุกกลุ่มธุรกิจในเครือฯ เปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่ได้แสดงความสามารถในการทำงาน เป็นทั้งคนดีและคนเก่งที่พร้อมสร้างสรรค์สิ่งใหม่แก่องค์กรและประเทศชาติให้เติบโตอย่างยั่งยืน ในการนี้เครือซีพีจึงได้สนับสนุนคนรุ่นใหม่จากกลุ่มธุรกิจของเครือฯ เข้าร่วมประชุมสุดยอดผู้นำเยาวชนโลก “One Young World Summit “ ครั้งแรกในปี 2015 โดยในปีนี้นับเป็นปีที่ 7 ที่เครือซีพีได้ร่วมส่ง 24 ตัวแทนรุ่นคนใหม่ของกลุ่มธุรกิจในเครือฯ อาทิ เครือเจริญโภคภัณฑ์ ซีพีเอฟ ซีพีออลล์ แม็คโคร โลตัสและกลุ่มทรู และยังเป็นปีแรกที่ได้คัดเลือกนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยชั้นนำของไทยเข้าร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองความคิดอีกด้วย

“โลกทุกวันนี้เผชิญกับวิกฤตความท้าทายทั้งในเรื่องของเศรษฐกิจ ความขัดแย้งทางสงคราม โรคระบาด รวมไปถึงปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม ผมเชื่อมั่นว่าการจะทำให้โลกยั่งยืนได้จะต้องสร้างคนรุ่นใหม่ขึ้นมาเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง เพราะฉะนั้นการส่งตัวแทนคนรุ่นใหม่ไทยเข้าร่วมในเวที One Young World จะเป็นก้าวสำคัญที่จะสร้างผู้นำการเปลี่ยนแปลงที่มี Passion และ Mindset ที่จะช่วยโลก ด้วยความรักและเห็นอกเห็นใจกันและกัน พร้อมที่จะนำพลังจากเยาวชนเครือข่ายจากหลากหลายประเทศมาร่วมกันเร่งหาทางออกร่วมสร้างโลกใบนี้ให้ยั่งยืน โดยเครือฯ ตระหนักดีถึงการเร่งขับเคลื่อนความคิดของผู้นำเยาวชนคนรุ่นใหม่ของไทย ซึ่งจะกลายพลังสำคัญต่อการแก้ไขปัญหาและเปลี่ยนแปลงโลกให้ก้าวหน้าต่อไป ” ซีอีโอเครือซีพี กล่าว

ทั้งนี้เครือซีพีได้มีการเตรียมความพร้อมให้กับตัวแทนเยาวชนคนรุ่นใหม่ที่จะเข้าร่วมการประชุมสุดยอดผู้นำเยาวชนโลก “One Young World Summit 2022” ด้วยการศึกษาดูงานมูลนิธิออทิสติกไทย และโรงเรียนสาธิตปัญญาภิวัฒน์ รวมไปถึงการจัดเวิร์คช็อป ระหว่างวันที่ 1-4 สิงหาคม 2565 ณ สถาบันพัฒนาผู้นำ เครือเจริญโภคภัณฑ์ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา โดยมีผู้เชี่ยวชาญใน 5 ประเด็นที่เป็นวาระหลักของการประชุมในครั้งนี้ มาถ่ายทอดความรู้ และประสบการณ์ เพื่อให้ตัวแทน 24 คนรุ่นใหม่ได้นำความรู้ไปแลกเปลี่ยนมุมมอง กับเยาวชนจากทั่วโลก

ดร.ธรณ์ ธํารงนาวาสวัสดิ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านนิเวศทางทะเล และรองคณบดีคณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หนึ่งในวิทยากรที่มาร่วมให้ความรู้และประสบการณ์ในการร่วมแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม เปิดเผยว่า โลกกำลังเปลี่ยนแปลงอย่างว่องไว การเปลี่ยนแปลงพวกนี้เป็นการเปลี่ยนแปลงที่ในอดีตไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน เพราะฉะนั้นเยาวชนที่จะไปร่วมแลกเปลี่ยนในการประชุมเวทีเยาวชนระดับโลกจะต้องทำความเข้าใจด้วยตัวเอง ต้องฟังหลายเรื่อง และแชร์ความคิดเห็นในหลายด้าน จากนั้นต้องวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงเหล่านั้นว่าจะส่งผลต่อตัวเอง การงาน และประเทศอย่างไรบ้าง ซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญมาก เพราะเรื่องนี้ไม่มีคู่มือ ไม่มี How-to แต่ผู้นำที่จะมาเปลี่ยนแปลงโลกต้องแสดงให้เห็นถึงความกระตือรือร้น ความรู้สึกสนใจ รู้สึกมีความท้าทาย มีแรงผลักดันที่จะสร้างโลกนี้ให้ดีขึ้นกว่าเดิม

ด้านนายทยา จันทรวิโรจน์ เยาวชนตัวแทนจากกลุ่มทรูในเครือซีพี กล่าวว่า ตนมีแรงบันดาลใจในการสร้างนวัตกรรม True Health ที่ทำให้ทุกคนเข้าถึงระบบสาธารณสุขได้อย่างทั่วถึง เพราะมองว่าในหลายประเทศยังมีความเหลื่อมล้ำในด้าน Health Care รวมไปถึงประเทศไทย และในฐานะพนักงานในกลุ่มธุรกิจของเครือฯ รู้สึกประทับใจอย่างมากที่เครือซีพีเปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่ในองค์กรได้ไปร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับเยาวชนจาก 190 ประเทศทั่วโลก เป็นการสร้างสายสัมพันธ์ในการพัฒนาไอเดียต่อยอดที่จะหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาต่างๆ ของโลกให้ดีขึ้น โดยตั้งใจจะนำความรู้และประสบการณ์มาสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อลดความเหลื่อมล้ำ ยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในสังคม

นางสาวธริณี ทองชัชวาล นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตัวแทนนักศึกษาไทยที่ได้รับการคัดเลือกที่จะไปเข้าร่วมเวที One Young World Summit 2022 กล่าวว่า เครือซีพีได้เปิดโอกาสให้นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยต่างๆ ได้มานำเสนอความตั้งใจที่จะสร้างการเปลี่ยนแปลงให้กับโลก ขอบคุณเครือซีพีที่เชื่อมั่นในพลังของเยาวชนไทย โดยมองว่าจะหยิบยกประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพซึ่งเป็นวาระสำคัญหลังจากที่โลกเผชิญกับโควิด-19 ที่จะต้องมาใส่ใจเพื่อหาทางออกร่วมกัน เช่นการรักษาสิ่งแวดล้อมทั้งทางด้านอากาศและทะเล เพื่อสร้างความสมดุลสร้างสุขภาพร่างกายให้แข็งแรง รวมไปถึงการวางแนวทางให้ทุกคนควรได้เข้าถึงสวัสดิการทางสุขภาพที่ดีอย่างเท่าเทียม ทั้งนี้จะเก็บเกี่ยวความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับจากการผู้เชี่ยวชาญในการเวิร์คช็อปครั้งนี้มาต่อยอดหาแนวทางแก้ไขปัญหาต่อไปNo comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad


Bangkokfocusnews.com ข่าวออนไลน์