บล.กรุงไทย เอ็กซ์สปริง โอนเงินฟรี พร้อมเทรดภายในวัน* - Bangkokfocusnews.com : ข่าวประชาสัมพันธ์ออนไลน์

Latest News 📢

Saturday 9 July 2022

บล.กรุงไทย เอ็กซ์สปริง โอนเงินฟรี พร้อมเทรดภายในวัน*ลงทุนหุ้นต่างประเทศ บล.กรุงไทย เอ็กซ์สปริง

โอนเงินฟรี พร้อมเทรดภายในวัน*


หมายเหตุ : * ฟรีค่าธรรมเนียมโอนเงินไปต่างประเทศ สำหรับการโอนเงินเข้าบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ เฉพาะเทรดหุ้นสหรัฐฯ (USD) / ฮ่องกง (HKD) / เวียดนาม (VND) ได้ภายในวัน เมื่อโอนเงินก่อน 10.30 น. จำกัดวงเงิน 1,000,000 บาท/วัน และจำกัด 1 สิทธิ์/ประเทศ/วัน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือ ยกเลิก รายละเอียดและ/หรือ เงื่อนไขในรายการนี้ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และในกรณีมีข้อพิพาท คำตัดสินของ บล.กรุงไทย เอ็กซ์สปริงถือเป็นที่สิ้นสุด

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

Krungthai XSpring Inter Markets : 02-695-5959

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad


Bangkokfocusnews.com ข่าวออนไลน์