“บรีส” ร่วมกับมูลนิธิ JUMP! จัด Dirt is Good Bootcamp 2022 ทั่วประเทศไทย สนับสนุนนักเปลี่ยนแปลงวัยเยาว์ ให้กล้าเปลี่ยน - Bangkokfocusnews.com : ข่าวประชาสัมพันธ์ออนไลน์

Latest News 📢

Saturday 2 July 2022

“บรีส” ร่วมกับมูลนิธิ JUMP! จัด Dirt is Good Bootcamp 2022 ทั่วประเทศไทย สนับสนุนนักเปลี่ยนแปลงวัยเยาว์ ให้กล้าเปลี่ยน“บรีส” ร่วมกับมูลนิธิ JUMP! จัด Dirt is Good Bootcamp 2022 ทั่วประเทศไทย
สนับสนุนนักเปลี่ยนแปลงวัยเยาว์ ให้กล้าเปลี่ยน เพื่อโลกที่ดีกว่า


ผลิตภัณฑ์ซักผ้า “บรีส” จัดกิจกรรม Dirt is Good Project Bootcamp 2022 โครงการร่วมสร้างผู้นำการเปลี่ยนแปลงวัยเยาว์ เพื่อสนับสนุนให้เยาวชน กล้าเปลี่ยน เพื่อโลกที่ดีกว่า นำทีมโดย คุณ ชลิยา จุลโมกข์ สุชาโต Marketing Director กลุ่มผลิตภัณฑ์ซักผ้าและปรับผ้านุ่ม บริษัท ยูนิลีเวอร์ ไทย เทรดดิ้ง จํากัด 

โดยปีนี้จัดขึ้นเป็นปีแรกและมีเยาวชนเข้าร่วมกว่า 400 คน โดยผ่านการคัดเลือกจากโรงเรียนทั่วทั้งประเทศไทย สำหรับโครงการ Dirt is Good Bootcamp ได้ดำเนินการไปแล้ว 5 จังหวัด ได้แก่ ภูเก็ต, ขอนแก่น, เชียงใหม่, เชียงราย และล่าสุดจัดขึ้นที่กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 24 – 26 มิถุนายน 2565 ณ อาคารเรียนรู้ป๋วย 100 ปี (SDG LAB by Thammasat & AIS) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

บรีสเชื่อว่า โครงการ Dirt is Good จะช่วยให้เยาวชนตระหนักถึงความรู้สึกในด้านความเห็นอกเห็นใจต่อสังคม พวกเขาจะออกเดินทางและกลายเป็นผู้สร้างความเปลี่ยนแปลงไปตลอดชีวิต เพื่อสร้างให้โลกนี้ดีขึ้น ผ่านการเล่นสนุกของเด็กๆ และเกิดการเรียนรู้อย่างบูรณาการทั้งในและนอกห้องเรียน ภายใต้แนวคิด “กล้าเปลี่ยน เพื่อโลกที่ดีกว่า” ด้วยแรงบันดาลใจนี้ จึงนำไปสู่กิจกรรม Dirt is Good Project Bootcamp 2022

การร่วมมือกันระหว่าง Global Action Plan องค์กรการกุศลที่ทำงานเพื่อพัฒนาเรื่องสิ่งแวดล้อม และ JUMP! มูลนิธิที่ไม่แสวงหาผลกำไร มีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้าง
แรงบันดาลใจให้กับเยาวชนผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์
ในการวางแผนจัดเตรียมเนื้อหาภาคทฤษฎีและกิจกรรม
เพื่อการเรียนรู้แบบบูรณาการ โดยมีการนำข้อมูลจาก
UN: Sustainable Development Goals (SDGs) and Disability มาวิเคราะห์ เพื่อเน้นให้เห็นปัญหาสิ่งแวดล้อม, สังคม, การเปลี่ยนแปลงทางสภาพอากาศ, การดูแลอนุรักษ์สิ่งมีชีวิตบนบกและน้ำ และการจัดการปัญหาขยะพลาสติก ผ่านระยะเวลา 3 วันของค่าย

ในแต่ละครั้งที่จัดแคมป์ เนื้อหากิจกรรมจะถูกเปลี่ยนไปตามความเหมาะสมของพื้นที่ เพื่อให้เยาวชนเข้าถึงปัญหาต่างๆเหล่านั้นได้ดียิ่งขึ้น โดยกิจกรรมหลักของที่กรุงเทพฯ จะเกี่ยวกับเรื่องมลภาวะในเมืองและปัญหาขยะพลาสติก ผ่านการเรียนรู้
ในฐานต่างๆ เริ่มที่กิจกรรมการสร้างสรรค์เรือคายัคจากขยะพลาสติก เพื่อช่วยลดจำนวนขยะและทำให้เกิดประโยชน์
มากที่สุด อีกหนึ่งกิจกรรมคือการปลูกต้นไม้บนพื้นที่อาคารโดยรอบ สร้างการเรียนรู้ในการลดมลภาวะที่เกิดขึ้นในเมือง รวมถึงมีกิจกรรมให้เยาวชนได้ระดมความคิด แสดงไอเดีย จัดทำโครงการเพื่อช่วยเหลือปัญหาสิ่งแวดล้อมภายในพื้นที่
ของตน ผ่านการเรียนรู้ในทฤษฎีต่างๆ โดยหวังว่ากิจกรรมที่เยาวชนเข้าร่วมในครั้งนี้จะเกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อพัฒนาโลก ของเราให้ดีกว่าเดิม

กล้าเปลี่ยน เพื่อโลกที่ดีกว่าไปกับบรีส

สามารถติดตามข่าวสารและรายละเอียดเพิ่มเติมของโครงการได้ที่ https://www.breeze.co.th/dirtisgoodproject.html หรือ ฝ่ายการตลาด ผลิตภัณฑ์ซักผ้าบรีส ananya.eiamsherangkoon@unilever.com

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad


Bangkokfocusnews.com ข่าวออนไลน์