CFO ซีพี ออลล์ ขึ้นแท่นอันดับ 1 Asia Executive Team 2022 - Bangkokfocusnews.com : ข่าวประชาสัมพันธ์ออนไลน์

Latest News 📢

Monday 27 June 2022

CFO ซีพี ออลล์ ขึ้นแท่นอันดับ 1 Asia Executive Team 2022CFO ซีพี ออลล์ ขึ้นแท่นอันดับ 1 Asia Executive Team 2022

Institutional Investor Research ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ Institutional Investor LLC ผู้นำระดับโลกด้านการวิจัยนักลงทุนสัมพันธ์ และเป็นผู้เผยแพร่ข้อมูลทางธุรกิจโดยมุ่งเน้นด้านการเงินระหว่างประเทศเป็นหลัก ที่ได้รับการยอมรับมากว่า 50 ปี ได้เปิดเผยผลการสำรวจ Asia Executive Team 2022 ซึ่งประกอบไปด้วย Chief Executive Officer (CEO), Chief Financial Officer (CFO), เจ้าหน้าที่นักลงทุนสัมพันธ์, โครงการนักลงทุนสัมพันธ์ และงานด้าน ESG ของบริษัทที่สามารถรักษามาตรฐานการกำกับดูแลกิจการ การให้ข้อมูลที่ชัดเจน และสามารถตอบคำถามนักลงทุน เพื่อให้ตัดสินใจได้ถูกต้องในการลงทุนในบริษัทได้ดีที่สุด

โดยในกลุ่มธุรกิจ Consumer Staples ปรากฏว่า นายเกรียงชัย บุญโพธิ์อภิชาติ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ผู้บริหารเซเว่น อีเลฟเว่น และเซเว่น เดลิเวอรี่ ได้รับการจัดอันดับให้อยู่ในลำดับที่ 1 ของประเภท Best CFOจากจำนวนทั้งหมด 40 คน นอกจากนี้ ซีพี ออลล์ ยังได้รับการจัดให้อยู่ในกลุ่ม Most Honored Company จากการจัดอันดับโดยรวมผลคะแนนที่อยู่ในระดับสูง รวมถึงได้รับการจัดอันดับให้อยู่ในลำดับที่ 2 ในประเภทCEO, IRProgram, IR Professional และ ESG ในกลุ่มเดียวกันนี้อีกด้วย

นายเกรียงชัย บุญโพธิ์อภิชาติ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน บมจ.ซีพี ออลล์ กล่าวว่า จากการที่ซีพี ออลล์ได้รับการจัดอันดับให้อยู่ระดับแนวหน้าของผลการสำรวจครั้งนี้ สะท้อนให้เห็นว่า บริษัทฯ ได้รับการยอมรับอยู่ในระดับสากล ทั้งการทำงานของทีมผู้บริหารระดับสูง และคุณภาพของงานด้านตลาดทุน

สำหรับการสำรวจของ Institutional Investor Research ครั้งนี้ มีบริษัทที่ได้รับการเสนอชื่อทั้งสิ้น 1,612 แห่ง โดยมีรายชื่อผู้บริหารรวม 2,606 ราย ครอบคลุมใน 18 กลุ่มธุรกิจ ทั้งนี้ การลงคะแนนมาจากผู้บริหารกองทุน (Buy Side) จำนวน 4,860 ราย และนักวิเคราะห์ (Sell Side) จำนวน 670 รายNo comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad


Bangkokfocusnews.com ข่าวออนไลน์