“Water Festival 2022 เทศกาลวิถีน้ำ...วิถีไทย” ครั้งที่ 7 ชูแนวคิด “สายน้ำ ยาม ฟ้าใส” - Bangkokfocusnews.com : ข่าวประชาสัมพันธ์ออนไลน์

Latest News 📢

Thursday, 7 April 2022

“Water Festival 2022 เทศกาลวิถีน้ำ...วิถีไทย” ครั้งที่ 7 ชูแนวคิด “สายน้ำ ยาม ฟ้าใส”

 


ไทยเบฟ ขานรับนโยบายรัฐ ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมแบบวิถีไทย ภายใต้มาตรการป้องกันโควิด-19 เตรียมจัดงานใหญ่ “Water Festival 2022 เทศกาลวิถีน้ำ...วิถีไทย” ครั้งที่ 7

ชูแนวคิด “สายน้ำ ยาม ฟ้าใส” จัดใหญ่พร้อมกัน 4 ภาค 6 จังหวัดทั่วประเทศ 11-15 เม.ย.นี้ 


5 เมษายน 2565 กรุงเทพมหานคร – บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ผสานความร่วมมือกับ                    กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงวัฒนธรรม กองทัพเรือ กรุงเทพมหานคร การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และเครือข่ายพันธมิตรอีกหลายภาคส่วน ร่วมจัดงานแถลงข่าวงาน“Water Festival 2022 เทศกาลวิถีน้ำ...วิถีไทย” ซึ่งนับเป็นอีกหนึ่งเทศกาลวัฒนธรรมระดับประเทศ ที่จัดขึ้นต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 7 ตอกย้ำแนวคิดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมแบบวิถีไทย ด้วยปณิธานอันแน่วแน่ที่ต้องการ“บอกเล่าความเป็นไทยไปทั่วโลก”พร้อมขานรับนโยบายภาครัฐที่สนับสนุนให้ประชาชนท่องเที่ยวตามแบบชีวิตวิถีใหม่ เที่ยวสนุกอย่างปลอดภัย ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันไวรัสโควิด-19 ของกระทรวงสาธารณสุขโดยกรมควบคุมโรคอย่างเคร่งครัด เพื่อสร้างความมั่นใจ และความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยว 

งาน “Water Festival 2022 เทศกาลวิถีน้ำ...วิถีไทย” ในปีนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “สายน้ำ ยาม ฟ้าใส” เปิดปีใหม่ไทยอย่างเป็นสุข สดใส ดีงาม สืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันเป็นสิริมงคลของไทยและส่งเสริมพหุวัฒนธรรมให้คงอยู่อย่างสันติสุข โดยการผสานความร่วมมือจากบ้าน วัด โรงเรียน และหน่วยงานภายนอก คือ บริษัท วิสาหกิจ และราชการ รวมเป็น “บ.ว.ร. ยกกำลังสอง” เพื่อสืบสาน รักษา และต่อยอดศิลปวัฒนธรรมไทย และร่วมพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน โดยชุมชนเป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนผ่าน 3 มิติหลัก ESG (Economic & Environment, Social, Governance) ที่ชัดเจนเป็นรูปธรรม เช่น กิจกรรมเก็บกลับ-รีไซเคิล และกิจกรรมเยาวชนเจ้าบ้าน สืนสานวัฒนธรรม เพื่อนำคุณภาพชีวิตที่ดีสู่ชุมชนและสร้างประโยชน์ด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชนมากขึ้น และขยายผลคอนเทนต์ที่ให้ความรู้ในวงกว้างขึ้นผ่านสื่อออนไลน์ โดยงานดังกล่าวจัดขึ้น 4 ภาค 6 จังหวัดของประเทศไทย         ในระหว่างวันที่ 11 -15 เมษายน 2565 

โดยงานแถลงข่าว “Water Festival 2022 เทศกาลวิถีน้ำ...วิถีไทย” ครั้งที่ 7 มี คุณพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน พร้อมด้วย คุณสุรพล เศวตเศรนี                        ประธานการจัดงาน Water Festival 2022 เทศกาลวิถีน้ำ...วิถีไทย และคุณประวิช สุขุม ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่                บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ในฐานะหัวเรือใหญ่และผู้สนับสนุนหลัก ร่วมด้วยพันธมิตรภาครัฐ และเอกชน อีกหลายภาคส่วนร่วมในพิธีแถลงข่าวดังกล่าว ณ ลานด้านหน้าศาลาพงศาชำนาญกิจ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร

คุณพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กล่าวว่า “เป็นที่น่ายินดียิ่งที่ในปีนี้รัฐบาล         โดยศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด–19 (ศบค.) อนุมัติให้ประชาชนสามารถดำเนินการจัดกิจกรรมประเพณีสงกรานต์ ภายใต้แนวคิด “สงกรานต์วิถีใหม่ สืบสานวัฒนธรรมไทย ให้ปลอดภัยไร้โควิด–19” เพื่อสืบสานอัตลักษณ์ ของวัฒนธรรมไทย พร้อมทั้งสนับสนุนให้ประชาชนเดินทางท่องเที่ยววิถีใหม่ หรือ New normal และอำนวยความสะดวกในการเดินทางกลับภูมิลำเนา เพื่อพบปะครอบครัว รดน้ำดำหัว ขอพรผู้ใหญ่ สืบสานประเพณีปีใหม่ไทย ทั้งนี้ การดำเนินกิจกรรมดังกล่าว ต้องปฏิบัติตามมาตรการ COVID Free Setting, และมาตรการ DMHTA อย่างเคร่งครัด 

งาน Water Festival 2022 เทศกาลวิถีน้ำ...วิถีไทย โดย บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ในวันนี้ นับเป็นตัวอย่างการจัดกิจกรรมสงกรานต์ที่ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิด-19 ของรัฐบาลอย่างเคร่งครัด โดยมีรูปแบบการจัดงานที่เน้นส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชน สอดคล้องกับนโยบายด้านการท่องเที่ยวของรัฐบาล ซึ่งผมมีความเชื่อมั่นว่า การท่องเที่ยวโดยชุมชน       ช่วยส่งเสริมให้เกิดการกระจายรายได้ สร้างงาน สร้างอาชีพ และความมั่งคั่งอย่างทั่วถึง อันจะนำไปสู่การเติบโตอย่างทั่วถึง อย่างสมดุล และอย่างยั่งยืน ตามโมเดลเศรษฐกิจ BCG ของรัฐบาลในที่สุด อันเป็นกลไกสำคัญของความสำเร็จในการพลิกฟื้นการท่องเที่ยวไทย สู่มิติใหม่ เพื่อประเทศไทยที่ดีกว่าเดิม”

คุณประวิช สุขุม ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้สนับสนุนหลัก                และหัวเรือใหญ่ในการขับเคลื่อนงานนี้ กล่าวว่า “ในปีนี้งาน “Water Festival 2022 เทศกาลวิถีน้ำ...วิถีไทย” จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “สายน้ำ ยาม ฟ้าใส” เนื่องจากวิถีชีวิตของคนไทยผูกพันอยู่กับสายน้ำมาอย่างยาวนาน สะท้อนให้เห็นจากวัฒนธรรมหรือประเพณีที่ 

เกี่ยวข้องกับน้ำ แต่ที่ผ่านมาทั่วโลกและประเทศไทย ต้องเจอกับสถานการณ์วิกฤติของโรคระบาดไวรัสโควิด-19 ทำให้เกิดความ             ตึงเครียดจากผลกระทบที่ตามมา ขณะนี้ดูเหมือนว่าสถานการณ์กำลังจะเริ่มดีขึ้น ก็เปรียบกับ “สายน้ำ ยามฟ้าใส” ที่เริ่มจะมีสิ่งดีๆเกิดขึ้น งาน Water Festival 2022 เทศกาลวิถีน้ำ...วิถีไทย ที่จัดขึ้นในครั้งนี้ เป็นการสานต่อความสำเร็จมาอย่างต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 7  โดยงานนี้ได้เกิดขึ้นครั้งแรกเมื่อปี 2558 ซึ่งงาน Water Festival ประสบความสำเร็จได้ด้วยดีจากการขับเคลื่อนการทำงานด้วยหลัก บ.ว.ร. ยกกำลังสอง ที่เกิดจากความร่วมมือกันของพันธมิตรในพื้นที่ อันได้แก่ บ้าน วัด โรงเรียน โดยการสนับสนุนของภาคส่วนภายนอก คือ บริษัท วิสาหกิจเพื่อสังคม และราชการ ร่วมกัน ที่ช่วยสร้างรายได้ให้กับชุมชน และส่งผลให้การท่องเที่ยวโดยชุมชนมีความยั่งยืนมากยิ่งขึ้น จากการจัดงานที่ครอบคลุมพื้นที่ 4 ภาค ที่มีความโดดเด่น เชิงวัฒนธรรมประเพณี ชาติพันธุ์ที่แตกต่าง รวมถึงภูมิทัศน์ และอาหารเฉพาะถิ่นที่ล้วนแต่มีเอกลักษณ์เฉพาะพื้นที่ ไม่ว่าจะเป็น ชุมชนฝั่งธนบุรี ที่มีความสัมพันธ์แน่นหนา 3 ศาสนา     4 ความเชื่อ รวมไปถึงชุมชนพื้นที่จัดงานในต่างจังหวัด อย่างชุมชนล้านนา ชุมชนไม้ขาว ชุมชนมรดกโลกบ้านเชียง และชุมชนสาวะถี วัดไชยศรี จากความสำเร็จนี้ ทำให้ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) มุ่งมั่นที่จะยกระดับงาน Water Festival สู่แพลตฟอร์มความร่วมมือ เพื่อรวบรวมและแบ่งปันองค์ความรู้ ยกระดับสินค้าชุมชน เพิ่มขีดความสามารถ โดยการจัดการของชุมชนเพื่อประโยชน์ของชุมชน เพื่อสร้างความยั่งยืนใน 4 มิติ อันได้แก่ ศิลปวัฒนธรรม  สังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม โดยร่วมกันผลักดันให้วัฒนธรรมเป็นพลังแห่งชาติและสร้างความยั่งยืนให้กับชุมชน 

ไทยเบฟยังมุ่งสนับสนุนให้ชุมชนเข้มแข็งมากขึ้นและสามารถเพิ่มศักยภาพเชิงเศรษฐกิจได้ด้วยการต่อยอด สร้างมูลค่าเพิ่ม ให้กับของดีในชุมชนที่มีอัตลักษณ์เฉพาะถิ่นและสะท้อนถึงวัฒนธรรมของแต่ละชุมชน ทั้งอาหาร งานหัตถศิลป์ สร้างสรรค์ต่างๆ เพื่อให้ชุมชนที่โครงการนี้ ได้เข้าไปจัดงานได้มีรายได้อย่างยั่งยืน โดยน้อมนำพระปฐมบรมราชโองการของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการ “สืบสาน รักษา และต่อยอด” ศิลปวัฒนธรรมไทย คุณค่าเชิงวัฒนธรรม อัตลักษณ์ และความโดดเด่นของสิ่งแวดล้อมโดยรอบของพื้นที่ชุมชน และร่วมพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน โดยชุมชนเป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนผ่านหลักการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพตามหลัก ESG ซึ่งจะเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก  อันจะนำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้อย่างแท้จริง ในนามบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ต้องขอขอบพระคุณพันธมิตรทุกภาคส่วนที่ร่วมมือร่วมใจกันสนับสนุนการจัดงานมาโดยตลอด และสิ่งนี้เองสะท้อนถึงความร่วมมือร่วมใจที่จะสร้างสรรค์ และพัฒนาชุมชนให้เกิดความเข้มแข็งอันจะเป็นต้นแบบการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน เป็นแรงขับเคลื่อนในการสร้างมูลค่าให้กับเศรษฐกิจของชุมชน          และประเทศไทยโดยรวมให้มั่นคง และยั่งยืนต่อไป” 

ในส่วนของรายละเอียดงานนี้ นายสุรพล เศวตเศรนี  ประธานการจัดงาน Water Festival 2022 เทศกาลวิถีน้ำ...วิถีไทย เผยว่า “Water Festival 2022 เทศกาลวิถีน้ำ...วิถีไทย ยังคงได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดียิ่งจากผู้ให้การสนับสนุน ทั้งหน่วยงานภาครัฐ และเอกชนรวมไปถึงเครือข่ายมิตรภาคีทุกภาคส่วนที่มาร่วมกันสืบสาน ศิลปวัฒธรรม และประเพณีดีงามอันเป็นมรดกของไทยที่จัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่ 7 ในปีนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “สายน้ำ ยาม ฟ้าใส” เชิญชวนนักท่องเที่ยวมาร่วมสัมสัมผัสกับมนต์เสน่ห์แห่งวัฒนธรรม และประเพณีอันดีงามของไทย และสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเชิงวิถีไทยให้มีความยั่งยืน   

ปีนี้การจัดงานยังคงการผสานความร่วมมือจากบ้าน วัด โรงเรียน และหน่วยงานภายนอก คือ บริษัท วิสาหกิจ และราชการ รวมเป็น “บ.ว.ร. ยกกำลังสอง” เพื่อสืบสาน รักษา และต่อยอดศิลปวัฒนธรรมไทย และร่วมพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน โดยชุมชนเป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนผ่าน 3 มิติหลัก ESG (Economic & Environment, Social, Governance) ที่ชัดเจน เป็นรูปธรรม  และเพื่อนำคุณภาพชีวิตที่ดีสู่ชุมชนและสร้างประโยชน์ด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชนมากขึ้น และขยายผลคอนเทนต์ที่ให้ความรู้ใน        วงกว้างขึ้นผ่านสื่อออนไลน์ โดยงานดังกล่าวจัดขึ้น 4 ภาค ของประเทศไทยในระหว่างวันที่ 11 -15 เมษายน 2565 

พร้อมกันนี้ได้ยกระดับกิจกรรม “กิจกรรมเยาวชนเจ้าบ้าน สืบสานวัฒนธรรม” ในปีนี้ได้ต่อยอดกิจกรรมภายใต้ชื่อ “เยาวชนเจ้าบ้านสตอรี่” สนับสนุนและส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนผ่านการบอกเล่าของเยาวชนเจ้าบ้านฯ ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้เยาวชนรุ่นใหม่และชุมชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการสร้างคอนเทนต์ มีความคิดสร้างสรรค์ถ่ายทอดออกมาเป็นรูปแบบรายการโทรทัศน์ ออกอากาศทุกวันศุกร์ เวลา 19.30 น. ในรายการบันทึกไทยเบฟ ช่องอมรินทร์ทีวี และยังคงสานต่อกิจกรรมดีงามด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม “เยาวชนเจ้าบ้านฯ และ เก็บกลับ-รีไซเคิล” ที่เพิ่มทักษะให้กับเยาวชนและตัวแทนชุมชน พร้อมให้ความรู้และแนะนำวิธีบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชนให้ดีขึ้น เปิดโอกาสให้เยาวชนเจ้าบ้านฯ มาช่วยสร้าง Landmark จากขวด PET                                      

เพื่อใช้ตกแต่งงานร่วมกับนักศึกษาจาก EISA นับเป็นการต่อยอดเวิร์คชอป เก็บกลับ รีไซเคิล เพื่อนำกลับเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลอย่างถูกวิธี ลดปริมาณขยะและจัดการอย่างเป็นระบบโดยชุมชน ปีนี้กิจกรรม Bike Walk Talk Boat ยังคงจัดต่อเนื่องเพื่อสร้างประโยชน์ด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชน และความพิเศษปีนี้พบกับ Water Fest Trip 2022 “KAYAK The Series”พายเรือคายัค ชมบรรยากาศวิถีชีวิตชุมชนและสถาปัตยกรรมสองฝั่งคลองบางกอกน้อย ช้อปของกินพื้นบ้านตลาดน้ำชุมชน นับเป็นอีกกิจกรรมไฮไลน์ที่ส่งเสริมรายได้แก่ชุมชน ส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนให้ยั่งยืน 

โดยพื้นที่การจัดงาน “Water Festival 2022 เทศกาลวิถีน้ำ...วิถีไทย”  ได้ผ่านการรับรองมาตรฐานความปลอดภัย จึงมีความมั่นใจได้ว่างานของเรามีความปลอดภัย และมีมาตรการในการคัดกรองป้องกัน COVID-19 เป็นอย่างดี ทั้งหมดนี้เพื่อขานรับนโยบายภาครัฐที่สนับสนุนให้ประชาชนท่องเที่ยวตามแบบชีวิตวิถีใหม่ New Normal เที่ยวสนุกอย่างปลอดภัย  

ในส่วนของรายละเอียดกิจกรรมแต่ละจังหวัด ยังคงเต็มเปี่ยมไปด้วยความสุข และความสนุกดีงาม พร้อมกับการสืบสานประเพณีปีใหม่ไทย โดยร่วมก้าวข้ามปีใหม่ไทย กับวิถีความเป็นไทยที่งดงาม ที่จัดขึ้นพร้อมกันทั้ง 4 ภาคของประเทศไทย ได้แก่         ภาคกลาง จัดที่กรุงเทพมหานครใน 9  ท่าน้ำที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ ได้แก่ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร, วัดอรุณราชวราราม ราชวรมหาวิหาร, วัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร, วัดกัลยาณมิตร วรมหาวิหาร, วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร, ท่ามหาราช, เอเชียทีค เดอะริเวอร์ฟร้อนท์, เดอะ ล้ง 1919 ริเวอร์ไซด์ เฮอริเทจ เดสติเนชั่น และ สุขสยาม ณ ไอคอนสยาม รวมไปถึง ภาคเหนือ จัดที่ จังหวัดเชียงใหม่ และ จังหวัดลำพูน ภาคใต้ จัดที่ จังหวัดภูเก็ต                       ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จัดที่ จังหวัดอุดรธานี และ จังหวัดขอนแก่น 

กิจกรรมแต่ละจังหว

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad


Bangkokfocusnews.com ข่าวออนไลน์