เวอร์ทูอาร์ช (VIRTUARCH) นำทีมพูดคุยเกี่ยวกับคุณค่าของข้อจำกัด เพื่อกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์ในตัวบุคคลากร - Bangkokfocusnews.com : ข่าวประชาสัมพันธ์ออนไลน์

Latest News 📢

Tuesday 26 April 2022

เวอร์ทูอาร์ช (VIRTUARCH) นำทีมพูดคุยเกี่ยวกับคุณค่าของข้อจำกัด เพื่อกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์ในตัวบุคคลากรเวอร์ทูอาร์ช (VIRTUARCH) นำทีมพูดคุยเกี่ยวกับคุณค่าของข้อจำกัด เพื่อกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์ในตัวบุคคลากร

กรุงเทพฯ, 26 เมษายน 2565 – เวอร์ทูอาร์ช บริษัทสถาปัตยกรรมและจัดการโครงการสัญชาติสวิสที่มีประสบการณ์การทำงานในภูมิภาคเอเชียมามากกว่า 20 ปี ได้จัดงานสัมมนาในหัวข้อ "การออกแบบและข้อจำกัด – ข้อจำกัดช่วยทำให้เกิดความสร้างสรรค์ในงานสถาปัตยกรรมได้อย่างไร?" โดยงานสัมมนานี้ได้รับความร่วมมือจากหอการค้าเยอรมัน-ไทย (GTCC) และทวิภาคีอื่น ๆ ในประเทศไทย ภายในงานเหล่าสถาปนิก นักออกแบบ และผู้เชี่ยวชาญด้านการก่อสร้าง ได้ร่วมพูดคุยกันว่าเพราะเหตุใด ข้อจำกัดมักจะถูกมองว่าเป็นอุปสรรค จึงถูกมองว่าเป็นข้อจำกัดเบื้องต้นที่จำเป็นสำหรับโครงการออกแบบที่นำไปสู่ความสำเร็จในการออกแบบเชิงสถาปัตยกรรมได้ การสัมมนาในครั้งนี้นำโดยคุณเทอดสิทธิ หอประสาทสุข กรรมการผู้จัดการ บริษัท เวอร์ทูอาร์ช จำกัด ประเทศไทย ซึ่งคุณเทอดสิทธิ ได้มุ่งเน้นไปยังเหตุผลที่สถาปนิกและนักออกแบบจะต้องยอมรับในข้อจำกัด และข้อจำกัดถือเป็นเครื่องมือในการผลิตผลงานที่ล้ำสมัย ในขณะที่สามารถสร้างผลงานให้ตรงกับความต้องการได้อีกด้วย

เวอร์ทูอาร์ชมีความเชี่ยวชาญใน 4 สาขา คือ โครงการด้านการศึกษา (ตั้งโรงเรียนอนุบาล ไปจนถึงระดับมหาวิทยาลัย) โครงการเชิงอุตสาหกรรม (โรงงานอุตสาหกรรมการผลิตต่าง ๆ ) โครงการเกี่ยวกับอาหารและเครื่องดื่ม (คาเฟ่ บาร์ ร้านอาหาาร) และโครงการอาคารเชิงพาณิชย์ (พื้นที่ค้าปลีกและอาคารสำนักงาน) โดยโครงการเหล่านี้ สำหรับ VIRTUARCH แล้ว ข้อจำกัดถือเป็นหัวใจสำคัญของการทำงานเสมอ ตั้งแต่ข้อจำกัดในเรื่องของงบประมาณ ข้อจำกัดในเรื่องของเวลาและสิ่งแวดล้อม ในขณะที่สัญชาติญาณบอกว่าข้อจำกัดเป็นตัวขัดขวางความคิดสร้างสรรค์ แต่จากมุมมองของ VIRTUARCH นั้น ข้อจำกัดคือที่มาของการแก้ปัญหาแบบดั้งเดิม เช่น โครงการเชิงอุตสาหกรรมต่าง ๆ จำเป็นต้องมีข้อจำกัดของการดำเนินงาน การประดิษฐ์ การกำหนดมาตรฐานของกระบวนการทำงาน ฯลฯ ซึ่งมักจะทำให้โครงการดังกล่าวขาดความโดดเด่นไป แต่สำหรับ VIRTUARCH แล้ว ข้อจำกัดเหล่านี้เป็นความท้าทายที่จุดประกายความคิดสร้างสรรค์ ทำให้บริษัทสามารถพัฒนาโครงการที่มีงบประมาณจำกัด แต่ด้วยการใช้ความคิดเชิงนวัตกรรมที่สามารถสร้างการออกแบบได้อย่างคุ้มค่าและยั่งยืน พร้อมกับความโดนเด่นเฉพาะตัวNo comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad


Bangkokfocusnews.com ข่าวออนไลน์