สุเอซ (SUEZ) เปิดตัว AssetAdvanced แพลตฟอร์มวางแผนการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานด้านน้ำและสุขาภิบาลอย่างชาญฉลาดและยั่งยืน - Bangkokfocusnews.com : ข่าวประชาสัมพันธ์ออนไลน์

Latest News 📢

Friday 22 April 2022

สุเอซ (SUEZ) เปิดตัว AssetAdvanced แพลตฟอร์มวางแผนการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานด้านน้ำและสุขาภิบาลอย่างชาญฉลาดและยั่งยืน
สุเอซ (SUEZ) เปิดตัว AssetAdvanced แพลตฟอร์มวางแผนการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานด้านน้ำและสุขาภิบาลอย่างชาญฉลาดและยั่งยืน เนื่องในสัปดาห์น้ำสากลสิงคโปร์

เนื่องในสัปดาห์น้ำสากลสิงคโปร์ (Singapore International Water Week) บริษัทสุเอซ (SUEZ) ได้นำเสนอนวัตกรรมใหม่ล่าสุดในตระกูลแอดวานซ์ (Advanced™) นั่นคือ แอสเซ็ทแอดวานซ์ (AssetAdvanced™) แพลตฟอร์มช่วยตัดสินใจที่จะช่วยให้ผู้จัดการด้านน้ำและสุขาภิบาลสามารถขยายองค์ความรู้และสินทรัพย์ที่มีอยู่เดิม ตลอดจนลดความเสี่ยงและลดค่าใช้จ่ายที่บานปลายอันเป็นผลมาจากความล้มเหลวของโครงสร้างพื้นฐาน รวมถึงช่วยสนับสนุนการตัดสินใจลงทุนในอนาคตโดยมีข้อมูลอ้างอิง แพลตฟอร์ม AssetAdvanced™ สามารถใช้ได้กับบริการในเมืองทุกรูปแบบ ทั้งโครงข่ายไฟฟ้าสาธารณะ การส่งสัญญาณแสง การพัฒนาเมือง รวมถึงการสร้างความอบอุ่นและความเย็นในเมือง

หนึ่งในองค์ประกอบสำคัญของกระบวนการตัดสินใจคือการบำรุงรักษาและการทดแทนสินทรัพย์ในชุมชน ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนสูงถึงหนึ่งในสามของเงินลงทุน และคาดว่าการใช้โซลูชัน AssetAdvanced™ จะช่วยลดต้นทุนในส่วนนี้ได้ถึง 30%*

กระบวนการทำงานของ AssetAdvanced™

1. AssetAdvanced™ จะรวมข้อมูลสินทรัพย์ที่มีอยู่ (ข้อมูลเซ็นเซอร์ การตรวจสอบ และการดำเนินงานจากระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) และอื่น ๆ) ไว้ในแพลตฟอร์มเดียวที่สามารถวิเคราะห์ จำลองแบบ และแสดงภาพ
2. ขั้นต่อไป AssetAdvanced™ จะใช้โซลูชันแบบพิจารณาหลายวัตถุประสงค์และหลายหลักเกณฑ์ เพื่อสร้างสถานการณ์สำหรับใช้ทบทวนสถานะของสินทรัพย์ในปัจจุบันและอนาคต ซึ่งจะช่วยบ่งชี้ความเสี่ยงที่ระบบอาจล่มและผลกระทบที่มีต่อการให้บริการ
3. AssetAdvanced™ จะแปลข้อมูล จากนั้นจะแนะนำแผนการตรวจสอบและทดแทนซึ่งมีการปรับเปลี่ยนวัตถุประสงค์ให้ตรงจุด โดยมีเป้าหมายในการทำให้สินทรัพย์มีอายุการใช้งานยาวนานขึ้น (โครงข่ายและโรงงาน) รวมถึงลดผลกระทบที่มีต่อสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งรับประกันความต่อเนื่องและคุณภาพของบริการที่มอบให้แก่ผู้ใช้งาน

คุณชาร์ลส์ ชามี (Charles Chami) รองประธานอาวุโส ธุรกิจโซลูชันอัจฉริยะและโซลูชันสิ่งแวดล้อมของสุเอซ กล่าวว่า “ทุกวันนี้ การบริหารจัดการสินทรัพย์อย่างมีประสิทธิภาพถือเป็นเรื่องสำคัญสำหรับชุมชน ในขณะที่โครงสร้างพื้นฐานต่าง ๆ เริ่มเก่าและมีแรงกดดันด้านทรัพยากรน้ำมากขึ้น เพื่อรับมือกับความท้าทายเหล่านี้ เรามีความยินดีที่ได้เปิดตัวโซลูชันใหม่อย่าง AssetAdvanced™ ซึ่งเกิดจากความเชี่ยวชาญด้านการจัดการโครงข่ายและโรงงานน้ำที่เราสั่งสมมาอย่างยาวนาน ซึ่งเราได้นำมาใช้ประโยชน์และบูรณาการเข้ากับองค์ความรู้ด้านการประมวลผลข้อมูลและโซลูชันดิจิทัลของเรา โดย AssetAdvanced™ จะช่วยเติมเต็มโซลูชันอัจฉริยะมากมายของเราที่ออกแบบมาเพื่อยกระดับผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมในภูมิภาค”

ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.suez.com/en/asset-advanced
*ข้อมูลจากการศึกษาซึ่งจัดทำขึ้นในปี 2562-2563 เทียบกับวิธีการวางแผนแบบแมนนวล

เกี่ยวกับสุเอซ

สุเอซเป็นผู้เล่นรายใหญ่ในอุตสาหกรรมบริการด้านสิ่งแวดล้อม โดยตลอดระยะเวลาเกือบ 160 ปี สุเอซได้สนับสนุนชุมชนท้องถิ่นและบริษัทในอุตสาหกรรมต่าง ๆ ในการจัดการบริการที่มีความสำคัญ เช่น น้ำ ของเสีย และคุณภาพอากาศ โดยสุเอซได้ผลิตน้ำดื่มสำหรับประชาชน 66 ล้านคนทั่วโลก รวมทั้งนำวัตถุดิบที่ผ่านการผลิตและบริโภคแล้วเข้าสู่กระบวนการผลิตใหม่ (Secondary Raw Material) จำนวน 2 ล้านตันต่อปี และผลิตพลังงานหมุนเวียนจากขยะ 3.1 เทระวัตต์ชั่วโมง นอกจากนี้ สุเอซยังเดินหน้ารับมือกับการเปลี่ยนผ่านเชิงนิเวศและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยอาศัยความเชี่ยวชาญและความมุ่งมั่นทุ่มเทของพนักงาน 35,000 ชีวิต (โดยเฉพาะในฝรั่งเศส อิตาลี ยุโรปกกลาง แอฟริกา เอเชีย และออสเตรเลีย) เพื่อนำเสนอโซลูชันการจัดการสิ่งแวดล้อมที่มีมูลค่าเพิ่มสูงและเฉพาะเจาะจงสำหรับลูกค้าทุกราย ยกตัวอย่างเช่น ความเชี่ยวชาญของสุเอซช่วยให้ลูกค้าสามารถหลีกเลี่ยงการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ถึง 4.2 ล้านตัน ซึ่งช่วยลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์และผลกระทบที่มีต่อสภาพภูมิอากาศ ทั้งนี้ สุเอซมีรายได้กว่า 7.5 พันล้านยูโรในปี 2564 อีกทั้งยังมีความเชี่ยวชาญและศักยภาพในการพัฒนา บริษัทจึงมีแนวโน้มการเติบโตที่แข็งแกร่ง นอกจากนี้ สุเอซจะอาศัยเงินทุนจากกลุ่มนักลงทุนที่ประกอบด้วยเมอริเดียม (Meridiam) และจีไอพี (GIP) ซึ่งจัดหาเงินทุนบริษัทละ 40% และแกส เดส์ เดโปส์ เอ กงซินาซิยง กรุ๊ป (Caisse des Depots et Consignations Group) อีก 20% ซึ่ง 8% ในจำนวนนี้ถือครองโดยซีเอ็นพี แอชชัวแรนซ์ (CNP Assurances) เพื่อดำเนินการตามแผนการพัฒนาเชิงกลยุทธ์ในประเทศฝรั่งเศสและทั่วโลก

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad


Bangkokfocusnews.com ข่าวออนไลน์