เอสซีจี เซรามิกส์หนุนโสสุโก้จับมือแอลเอชซีจีร่วมทุนทำธุรกิจค้าปลีก-ค้าส่ง กระเบื้องเซรามิคและสุขภัณฑ์ ในกัมพูชา - Bangkokfocusnews.com : ข่าวประชาสัมพันธ์ออนไลน์

Latest News 📢

Sunday 17 April 2022

เอสซีจี เซรามิกส์หนุนโสสุโก้จับมือแอลเอชซีจีร่วมทุนทำธุรกิจค้าปลีก-ค้าส่ง กระเบื้องเซรามิคและสุขภัณฑ์ ในกัมพูชาเอสซีจี เซรามิกส์หนุนโสสุโก้จับมือแอลเอชซีจีร่วมทุนทำธุรกิจค้าปลีก-ค้าส่ง กระเบื้องเซรามิคและสุขภัณฑ์ ในกัมพูชา

นายนิธิ ภัทรโชค กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง เอสซีจี และ นายนำพล มลิชัย กรรมการผู้จัดการ บริษัทโสสุโก้ เซรามิค จำกัด และ กรรมการผู้จัดการ บริษัทเอสซีจีเซรามิกส์ จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วย Mrs. Meas Monnyra (นางเมียส โมนีรา) ผู้ก่อตั้ง Ly Heng Chhay Group และ Mr. Ly Seng Hour (นายลี เซง ฮัว) กรรมการ บริษัท LHCG Construction Store จำกัด (LHCG) ร่วมลงนามในสัญญาร่วมทุน ระหว่าง บริษัทโสสุโก้ เซรามิค จำกัด และ บริษัท LHCG Construction Store จำกัด (LHCG)

การลงนามในสัญญาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดตั้งบริษัทร่วมทุนดำเนินธุรกิจการค้าส่งและการค้าปลีก จัดจำหน่ายกระเบื้องเซรามิค สุขภัณฑ์และสินค้าที่เกี่ยวข้อง ในจังหวัดบันเตียเมียนเจยและจังหวัดเสียมราฐ ประเทศกัมพูชา ซึ่งเป็นตลาดที่มีความต้องการกระเบื้องเซรามิคและมีศักยภาพเติบโตอย่างต่อเนื่อง

บริษัท LHCG Construction Store จำกัด (LHCG) ดำเนินธุรกิจจัดจำหน่ายซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง ในเมืองปอยเปตในจังหวัดบันเตียเมียนเจยและจังหวัดเสียมราฐ มีความเชี่ยวชาญในการดำเนินธุรกิจการค้าส่ง การขนส่งสินค้าภายในประเทศ การนำเข้า การกระจายสินค้าคงคลังและช่องทางการขาย ก่อตั้งเมื่อปี 2535 ปัจจุบัน เป็นหนึ่งในผู้แทนจำหน่ายสินค้าของ COTTO ในประเทศกัมพูชา

บริษัทโสสุโก้ เซรามิค จำกัด เป็นบริษัทผู้ผลิตและจัดจำหน่ายกระเบื้องเซรามิค ปัจจุบันเป็นบริษัทย่อยของ บริษัทเอสซีจีเซรามิกส์ จำกัด (มหาชน) จากการเข้าถือหุ้นร้อยละ100 ตั้งแต่ปี 2563 การร่วมลงทุนครั้งนี้ แหล่งเงินทุนในการดำเนินโครงการมาจากกระแสเงินสด จากการดำเนินงานของ บริษัทโสสุโก้ เซรามิค จำกัด

โดยคาดว่าจะสามารถจัดตั้งบริษัทร่วมทุนได้แล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ 2 และเริ่มดำเนินธุรกิจได้ภายในสิ้นปี 2565

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad


Bangkokfocusnews.com ข่าวออนไลน์