ตรวจค้นหาศักยภาพเด็ก พัฒนาอัจฉริยภาพสู่ความสำเร็จ - Bangkokfocusnews.com : ข่าวประชาสัมพันธ์ออนไลน์

Latest News 📢

Friday 15 April 2022

ตรวจค้นหาศักยภาพเด็ก พัฒนาอัจฉริยภาพสู่ความสำเร็จ
ตรวจค้นหาศักยภาพเด็ก พัฒนาอัจฉริยภาพสู่ความสำเร็จ

ถ้าคุณพ่อคุณแม่สามารถเข้าใจในศักยภาพที่แฝงอยู่ในสมองของลูกได้ จะทำให้ลูกได้ค้นพบตัวตนและหาพรสวรรค์ที่แท้จริงเจอได้ไวขึ้น การได้ใช้ชีวิตและเรียนรู้อย่างมีความสุข รวมถึงโอกาสประสบความสำเร็จในอนาคตด้วย โดยโปรแกรมปลดล็อคความเป็นอัจฉริยะจะช่วยถอดรหัสลูกรักเพื่อการเรียนรู้สู่ความสำเร็จได้

คลินิกพัฒนาการเด็ก ศูนย์กุมารเวช โรงพยาบาลกรุงเทพ ให้ข้อมูลว่า ความจริงแล้วสมองของมนุษย์นั้นเป็นอวัยวะที่น่าทึ่งและทรงพลังมาก หากเรารู้ความลับของสมองจะช่วยพัฒนาศักยภาพและอัจฉริยภาพสู่ความสามารถในอนาคต ทางโรงพยาบาลเลยจัดโปรแกรมที่จะช่วยถอดรหัสอัจฉริยะลูกรักเพื่อการเรียนรู้สู่ความสำเร็จ ให้คุณพ่อคุณแม่ได้ค้นหาศักยภาพให้ลูกๆ เหมาะสำหรับเด็กที่มีอายุ 6-15 ปี เช่น 1.ถอดรหัสสมองเรียนรู้สู่ความสำเร็จ วัดระดับความสามารถขั้นพื้นฐาน ประเมินความสามารถของสมองด้วยเครื่องมือ Progressive Matrices สามารถทดสอบเด็กปกติและเด็กพิเศษได้ เนื่องจากโปรแกรมนี้ไม่มีภาษามาเกี่ยวข้อง ทำให้สามารถประเมินเด็กที่มีข้อจำกัดทางภาษาการพูดและการได้ยินได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยจะประเมินความสามารถที่เกี่ยวข้องกับ Perception Reasoning โดยวัดความสามารถของสมองด้านการคิดวิเคราะห์ การเชื่อมโยงทางความคิด ด้านจินตนาการและการคิดอย่างสร้างสรรค์ ด้านการคิดที่ซับซ้อน และด้านการคิดวิเคราะห์เพื่อแก้ไขปัญหา ใช้เวลาตรวจประมาณ 1 ชั่วโมง

2.ถอดรหัสสมองปลดล็อกทักษะอัจฉริยะ 10 ด้าน วัดระดับความสามารถขั้นสูง เป็นการประเมินความสามารถของสมองด้วยเครื่องมือ wechsler intelligence for for children เพื่อถอดรหัสสมองในส่วนของความสามารถด้านการรับรู้จากการมองเห็น การได้ยิน และการลงมือปฏิบัติ สามารถทดสอบสมองอย่างละเอียดถึง 10 ด้าน คือ ความสามารถด้านการสร้างเข้าใจทางภาษา ด้านการคิดวิเคราะห์ทางภาษา ด้านทักษะการใช้ภาษาแก้ไขปัญหา ด้านการคิดวิเคราะห์และการลงมือปฏิบัติ ด้านการจัดหมวดหมู่ทางความคิด ด้านการคิดวิเคราะห์จินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ ด้านการจดจำสิ่งต่างๆ ด้านสมาธิและการคงระดับสมาธิที่ยาวนาน ด้านการใช้กล้ามเนื้อมือประสานกับสายตา และด้านความรวดเร็วในการประมวลผล การใช้กล้ามเนื้อมือสายตาและสมองในการเชื่อมโยงสิ่งต่าง ๆ ใช้เวลาตรวจประมาณ 2 ชั่วโมง

3. Casting พรสวรรค์ เรียนในสิ่งที่ใช่ ทำสิ่งที่ชอบ ค้นหาความถนัด ในการเรียนรู้พัฒนา
อัจฉริยะภาพสู่อาชีพในอนาคต โปรแกรมนี้จะช่วย การตรวจประเมินศักยภาพของสมอง ความถนัดในการใช้ทักษะการเรียนรู้และความถนัดทางอาชีพ ค้นหาพรสวรรค์ต่อยอดความรู้สู่ความสำเร็จ ค้นหาตัวตนภายใน ซึ่งเป็นบุคลิกภาพรวมถึงความสามารถที่แท้จริง เพื่อใช้เป็นแนวทางในการศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษาและอุดมศึกษา ใช้เวลาตรวจประมาณ 2 – 3 ชั่วโมง ด้วยเครื่องมือมาตรฐานระดับสากล wechsler Adult intelligence scal และ Myers – Briggs Type Indicator จุดเด่น คือ การถอดรหัสของสมองในส่วนของความสามารถด้านการรับรู้จากการมองเห็น การได้ยิน และการลงมือปฏิบัติ สามารถทดสอบสมองอย่างละเอียดได้ถึง 12 ด้าน คือ ความสามารถด้านการสร้างความเข้าใจทางภาษา ด้านการคิดวิเคราะห์ทางภาษา ด้านทักษะการใช้ภาษาแก้ไขปัญหา ด้านการคิดวิเคราะห์และการลงมือปฏิบัติ ด้านการจัดหมวดหมู่ทางความคิด ด้านการคิดวิเคราะห์ จินตนาการ และความคิดสร้างสรรค์ ด้านการจดจำสิ่งต่าง ๆ ด้านสมาธิและการคงระดับสมาธิที่ยาวนาน ด้านการใช้กล้ามเนื้อมือประสานกับสายตา ด้านความรวดเร็วในการประมวลผล การใช้กล้ามเนื้อมือ สายตา และสมองในการเชื่อมโยงสิ่งต่าง ๆ ประเมินลักษณะบุคลิกภาพและการปรับตัว และ ประเมินความถนัดเพื่อค้นหาอาชีพที่เหมาะสม เหมาะสำหรับเด็กวัยมัธยมศึกษา


ทั้งนี้ การเข้ารับการประเมินในขั้นตอนต่าง ๆ เด็กจะได้รับการดูแลจากผู้ชำนาญการด้านการทดสอบ เพื่อฟังผลการทดสอบและการวางแผนประเมินด้านการเรียน พบแพทย์ที่มีความชำนาญเพื่อฟังสรุปผลการทดสอบพร้อมกับคุณพ่อคุณแม่หรือผู้ปกครอง และในกรณีที่มีข้อจำกัดด้านต่าง ๆ ของสมองอาจมีการวางแผนการดูแลและการบำบัดเพื่อให้เด็กมีความสามารถในการปรับตัวและเรียนรู้ได้อย่างเต็มศักยภาพ สำหรับการค้นหาศักยภาพความสามารถที่แท้จริงของเด็กผ่านเครื่องมือการทดสอบที่ได้มาตรฐานระดับสากลจะช่วยให้คุณพ่อคุณแม่มีความเข้าใจในความสามารถด้านการเรียนรู้ของสมองส่วนต่าง ๆ ของลูก รวมถึงความถนัด ความชอบ และพรสวรรค์ที่มีอยู่ในตัวลูก เพื่อเติมเต็มศักยภาพ ส่งเสริมความสามารถได้อย่างเหมาะสม ต่อยอดความรู้ เรียนในสิ่งที่ใช่ ทำในสิ่งที่ชอบอย่างชาญฉลาดเพื่อความสำเร็จในอนาคตของลูก สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คลินิกพัฒนาการเด็ก ศูนย์กุมารเวช กูรูสุขภาพเด็ก โรงพยาบาลกรุงเทพ โทร.1719 แอดไลน์ : @bangkokhospital

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad


Bangkokfocusnews.com ข่าวออนไลน์