OKLS ส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาจีนอย่างรอบด้าน เติมเต็มทักษะใช้งานได้จริง ด้วยคอร์สติวไวยากรณ์จีนออนไลน์ 1 วันจบ - Bangkokfocusnews.com : ข่าวประชาสัมพันธ์ออนไลน์

Latest News 📢

Monday, 11 April 2022

OKLS ส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาจีนอย่างรอบด้าน เติมเต็มทักษะใช้งานได้จริง ด้วยคอร์สติวไวยากรณ์จีนออนไลน์ 1 วันจบOKLS ส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาจีนอย่างรอบด้าน เติมเต็มทักษะใช้งานได้จริง
ด้วยคอร์สติวไวยากรณ์จีนออนไลน์
1 วันจบ พร้อมหนังสือเรียนไวยากรณ์จีน

เรียนเอง เป็นเร็ว

 

OKLS โรงเรียนสอนภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่น ตอกย้ำการเป็นโรงเรียนสอนภาษาจีน-ญี่ปุ่น ที่เน้นให้ผู้เรียนฟัง พูด อ่าน เขียน และแปล แบบได้ผลจริง พร้อมส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาจีนอย่างรอบด้าน ครอบคลุมทั้งทักษะเชิงวิชาการ และความรู้ด้านภูมิปัญญาตะวันออก ล่าสุดเปิดตัวหนังสือ “ไวยากรณ์ภาษาจีน เรียนเอง เป็นเร็ว” พร้อมเปิดคอร์สติวไวยากรณ์ภาษาจีนออนไลน์ แบบวันเดียวจบ หลักสูตรไวยากรณ์จีนพื้นฐานที่สำคัญแบบอัดแน่น ครบถ้วนในเวลาเพียง 6 ชั่วโมง สำหรับผู้เตรียมสอบ PAT 7.4 และสอบวัดระดับ HSK เรียนพร้อมกันทั่วประเทศ อาทิตย์ที่ 24 เมษายน 2565 นี้ สมัครตั้งแต่วันนี้ - 20 เมษายน 2565 พร้อมรับหนังสือ “ไวยากรณ์ภาษาจีน เรียนเอง เป็นเร็ว” มูลค่า 395 บาท ฟรีทันที

 

นายประทีป โลจนาทร กรรมการผู้จัดการ OKLS โรงเรียนสอนภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่น ภายใต้การบริหารงานโดย บริษัท โอ เค แอล เอส จำกัด เปิดเผยว่า ปรัชญาในการดำเนินงานของ OKLS โรงเรียนสอนภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่นที่ได้ยึดถือมาตลอดระยะ 24 ปี คือภาษาไม่ใช่เพียงถ้อยคำตัวหนังสือ แต่คือ
ภูมิปัญญาและองค์ความรู้ของเจ้าของภาษานั้นๆ ที่จะสะพานให้ค้นพบโลกกว้าง การเรียนการสอนของ
OKLS จึงไม่ได้มุ่งเน้นแค่การสอนภาษา แต่ยังเสริมเกร็ดความรู้ ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม รวมถึงส่งเสริมการเรียนรู้อย่างรอบด้านในทุกมิติ

 

“นอกจากโรงเรียนสอนภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่นแล้ว OKLS ยังมี สำนักพิมพ์ชวนอ่าน ในเครือโรงเรียนภาษาและภูมิปัญญาตะวันออก OKLS ตั้งแต่ปี 2549 เพื่อดำเนินธุรกิจสำนักพิมพ์จัดพิมพ์หนังสือเชิงวิชาการเน้นเกี่ยวกับจีน ญี่ปุ่น และเอเชีย แบ่งเป็น 4 หมวดหลักคือ ภาษา วรรณกรรม ประวัติศาสตร์ ปรัชญาและศาสนา ซึ่งนับว่า OKLS เป็นโรงเรียนสอนภาษาจีน-ญี่ปุ่นแห่งแรกที่มีสำนักพิมพ์สำหรับจัดพิมพ์หนังสือ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมตะวันออก รวมทั้งเติมเต็มทักษะทางภาษาให้นักเรียนและผู้สนใจภาษาดังกล่าวให้เข้าใจอย่างลึกซึ้ง” นายประทีปกล่าว

 

โดยตลอดระยะเวลากว่า 16 ปี ได้พิมพ์หนังสือเพื่อเสริมทักษะทางภาษา สำนักพิมพ์ชวนอ่านได้คัดสรรหนังสือจากเจ้าของภาษา นำมาแปล และตีพิมพ์ รวบรวมบทความวิชาการของนักวิชาการด้านจีนศึกษารุ่นใหม่ของไทยตีพิมพ์เป็นหนังสือ และจัดทำหนังสือแบบเรียนภาษา และไวยากรณ์ โดยคณาจารย์ OKLS ซึ่งเป็นหนังสือที่ได้รับความนิยม เป็นที่ยอมรับ และถูกนำไปใช้ประกอบการเรียนการสอนภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่นอย่างต่อเนื่อง ล่าสุด สำนักพิมพ์ชวนอ่านได้จัดพิมพ์ หนังสือ “ไวยากรณ์ภาษาจีน เรียนเอง เป็นเร็ว” เรียบเรียงโดย คณาจารย์ OKLS โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศิริเพ็ชร ทฤษณาวดี เป็นบรรณาธิการ ในการจัดทำ ผ่านการเรียบเรียงเพื่อให้เป็นหนังสือสรุปไวยากรณ์ภาษาจีน 21 หัวข้อหลักที่จำเป็น พร้อมตัวอย่างการใช้ไวยากรณ์ในรูปประโยคที่หลากหลาย ให้ผู้อ่านสามารถศึกษาด้วยตนเองได้ อีกทั้งในแต่ละหัวข้อจะมีแบบทดสอบ ให้ลองทำเพื่อทดสอบความเข้าใจในความรู้ที่ได้เรียนมา เป็นหนังสือที่เหมาะสำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย เพื่อเตรียมสอบเข้ามหาวิทยาลัย วิชาความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ ความถนัดทางภาษาจีน (PAT 7.4) และผู้ต้องการเตรียมสอบวัดระดับวิชาการภาษาจีน (HSK) แบบใหม่ ระดับ 1-6  รวมทั้งสำหรับอาจารย์ใช้เป็นหนังสือประกอบการสอน

 

นอกจากนี้ OKLS ร่วมกับสำนักพิมพ์ชวนอ่านจัดหลักสูตรติวเข้มภาษาจีน เน้นไวยากรณ์ ในรูปแบบการเรียนออนไลน์ จบใน 1 วัน เพื่อสรุปเนื้อหาไวยากรณ์จีนพื้นฐานสำคัญ ที่จำเป็นสำหรับการสอบวัดระดับ PAT7.4 และ HSK แบบใหม่ ระดับ 1-6  สอนโดยอาจารย์ชาวจีนที่มีประสบการณ์การสอนในประเทศไทยกว่า 10 ปีและเชี่ยวชาญในการสอนภาษาเพื่อสอบ PAT 7.4 และ HSK โดยใช้หนังสือ “ไวยากรณ์ภาษาจีน เรียนเอง เป็นเร็ว” ประกอบการสอน ทั้งนี้ จะจัดการเรียนการสอนในวันอาทิตย์ที่ 24 เมษายน 2565 เวลา 9:00-16:00 น.
(พักเที่ยง
1 ชั่วโมง) ผู้สนใจสมัครเรียนได้ตั้งแต่วันนี้ – 20 เมษายน ทาง www.okls.net/th/หลักสูตร/หลักสูตรเตรียมสอบ/609-ติวเข้ม-พิชิตไวยากรณ์จีน ค่าเรียนเพียง 899 บาท พร้อมรับ หนังสือ “ไวยากรณ์ภาษาจีน เรียนเอง เป็นเร็ว” มูลค่า 395 บาท จำนวน 1 เล่มฟรี

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักสูตรติวเข้มภาษาจีน เน้นไวยากรณ์ ได้ที่ 081-918-9757 Line:@OKLS

ติดตามหนังสือเกี่ยวกับภาษา วรรณกรรม ประวัติศาสตร์ ปรัชญาและศาสนา ที่เป็นความรู้ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมตะวันออกของ สำนักพิมพ์ชวนอ่าน ได้ที่ www.ChuanAnBooks.com

สอบวัดระดับภาษาฟรี สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร. 081-918-9757 Line:@OKLS, Facebook, YouTube, TikTok, Instagram, Twitter : @OKLSschool หรือ www.OKLS.net โดยสามารถดูตัวอย่างเนื้อหาหนังสือ https://shorturl.asia/vBTC2

 

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad


Bangkokfocusnews.com ข่าวออนไลน์