รู้เข้าใจ! ไนเทรต - ไนไทรต์ กินเนื้อแปรรูปอย่างปลอดภัย ต้องมี อย. - Bangkokfocusnews.com : ข่าวประชาสัมพันธ์ออนไลน์

Latest News 📢

Wednesday 6 April 2022

รู้เข้าใจ! ไนเทรต - ไนไทรต์ กินเนื้อแปรรูปอย่างปลอดภัย ต้องมี อย.

1%20(1)
เพียงรู้และเข้าใจ ไนเทรต - ไนไทรต์ กินเนื้อแปรรูปอย่างปลอดภัย ต้องมี อย.

นักวิชาการ ม.เชียงใหม่ เผยว่า การเติมสารไนไทรต์ นั้นมีประโยชน์ต่อการถนอมอาหาร ยับยั้งการเจริญของจุลินทรีย์ที่มีอันตราย ซึ่งผู้ผลิตควรจะปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมาย ส่วนสารไนเทรตสามารถพบได้ตามธรรมชาติ จึงไม่แปลกหากจะมีการตรวจพบสารไนเทรตเนื้อแปรรูปอยู่บ้าง พร้อมแนะผู้บริโภคเลือกซื้อเนื้อแปรรูปจากผู้ผลิตที่มีมาตรฐาน ได้รับการรับรองจาก อย. 

 

Suthat795%20copy

ผศ.ดร.สุทัศน์ สุระวัง
 สาขาวิชาเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ รองคณบดี คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ใน กล่าวว่า ช่วงนี้มีประเด็นข่าวเกี่ยวกับการตรวจพบเนื้อแปรรูปที่ไม่ได้มาตรฐาน ไม่มีหมายเลขทะเบียน อย. ไม่มีฉลากระบุที่มาหรือผู้ผลิต มีการเติมสารไนเทรต - ไนไทรต์ เกินปริมาณที่กฎหมายกำหนด ส่งผลให้ผู้บริโภคได้รับอันตราย อย่างไรก็ตาม การเติมสารไนเทรต – ไนไทรต์ นั้นมีประโยชน์ต่อการถนอมอาหารเช่นกัน ซึ่งผู้ผลิตควรจะปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมาย จึงขอแบ่งปันความรู้ สร้างความเข้าใจ เพื่อไม่ให้เกิดความกังวลกันจนเกินไป  

 

สารไนเทรต – ไนไทรต์ มีหน้าที่ช่วยยับยั้งการเจริญของจุลินทรีย์จำพวกคลอสตริเดียมบอทูลินั่ม (Clostridium botulinum) ซึ่งเชื้อนี้มีอันตรายสูงมาก และเจริญได้ดีในสภาวะการบรรจุแบบสุญญากาศ และอาหารที่มีความเป็นกรดต่ำ สามารถสร้างสารพิษรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตได้ นอกจากนี้ สารไนเทรต – ไนไทรต์ ยังมีหน้าที่ป้องกันการเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชั่น และช่วยทำให้เกิดสีแดงอมชมพูในผลิตภัณฑ์เนื้อแปรรูป เช่น ไส้กรอก เบคอน ให้มีสีสันน่ารับประทาน  

 

2%20(1)

ล่าสุด ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 418 พ.ศ. 2563 ได้อนุญาตให้ใส่สารกลุ่มไนไทรต์ในผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์แปรรูป ในรูปโพแทสเซียมไนไตรท์ (INS: 249) หรือโซเดียมไนไตรท์ (INS: 250) โดยให้พบในผลิตภัณฑ์สุดท้ายในปริมาณสูงสุด ไม่เกิน 80 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม ทำหน้าที่เป็นสารคงสภาพของสี และสารกันเสีย จะเห็นว่าวงการเทคโนโลยีการผลิตอาหารก็ไม่ได้นิ่งนอนใจ มีการปรับปรุงกฎหมายให้เหมาะสมโดยคำนึงความปลอดภัยของผู้บริโภคเป็นสำคัญ ส่วน สารไนเทรต ไม่อนุญาตให้ใช้เติม อย่างไรก็ตาม ไนเทรตสามารถพบได้ตามธรรมชาติ เช่น ผักใบเขียว พืชที่รับประทานหัว พริก กระเทียม หรือแม้แต่ในน้ำ ในดิน จึงไม่แปลกหากจะมีการตรวจพบสารไนเทรตเนื้อแปรรูปอยู่บ้าง เนื่องจากอาจปนเปื้อนมากับวัตถุดิบและส่วนผสมในการผลิต ซึ่งหากมีการตรวจสอบย้อนกลับ ก็จะทราบว่าไนเทรตที่พบนั้นเกิดจากการเติมหรือเกิดจากธรรมชาติ  

 

นอกจากสารเจือปนอาหารที่กล่าวข้างต้น ยังต้องคำนึงถึงเรื่องขั้นตอนการผลิตเพื่อให้ได้ไส้กรอกคุณภาพดี ซึ่งในกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานจะใช้วัตถุดิบเนื้อสัตว์ที่มีคุณภาพสูง สดสะอาด ผ่านกระบวนการชำแหละและตัดแต่งที่ได้มาตรฐาน มีการตรวจสอบสารเคมี หรือสิ่งปนเปื้อนตามมาตรฐานกรมปศุสัตว์ ไม่ได้ใช้เศษเนื้ออย่างที่บางคนเข้าใจ 

 

3%20(1)

สำหรับการบริโภคทุกคนต้องตระหนักว่า การรับประทานอาหารอย่างใดอย่างหนึ่งซ้ำๆ นั้นไม่ดีต่อสุขภาพ ดังนั้น หลักการง่ายๆของการรับประทานอาหารให้ได้ประโยชน์ มีคุณค่าสูงสุด นั่นคือ รับประทานให้ครบ 
หมู่ มีความหลากหลาย สลับกับการรับประทานเนื้อแปรรูปในปริมาณที่เหมาะสม

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad


Bangkokfocusnews.com ข่าวออนไลน์