KX ร่วมกับกรมทรัพย์สินทางปัญญา พร้อมด้วยศิลปินกลุ่ม Thailand Digital Arts Festival (TDAF) เปิดตัวสัญลักษณ์ “© Informed to DIP” บนแพลตฟอร์ม Coral - Bangkokfocusnews.com : ข่าวประชาสัมพันธ์ออนไลน์

Latest News 📢

Sunday 17 April 2022

KX ร่วมกับกรมทรัพย์สินทางปัญญา พร้อมด้วยศิลปินกลุ่ม Thailand Digital Arts Festival (TDAF) เปิดตัวสัญลักษณ์ “© Informed to DIP” บนแพลตฟอร์ม CoralKX ร่วมกับกรมทรัพย์สินทางปัญญา พร้อมด้วยศิลปินกลุ่ม Thailand Digital Arts Festival (TDAF) เปิดตัวสัญลักษณ์ “© Informed to DIP” บนแพลตฟอร์ม Coral

บริษัท KASIKORN X จำกัด จับมือ กรมทรัพย์สินทางปัญญา เปิดตัว Badge “© Informed to DIP” บน Coral แพลตฟอร์ม NFT Marketplace พร้อมหนุนอัตลักษณ์ศิลปินไทยผ่านงานศิลปะด้วยบริการลิขสิทธิ์แบบครบวงจร ในงาน “Thailand Digital Arts Festival 2022 : TDAF 2022” ระหว่างวันที่ 8-10 เมษายน 2565 ณ ไอคอนสยาม

นายธนะเมศฐ์ อาริยวัฒน์ Head of Venture Builder บริษัท KASIKORN X จำกัด (KX) เปิดเผยว่า สัญลักษณ์ “© Informed to DIP” จะทำหน้าที่กำกับผลงานศิลปะบนแพลตฟอร์ม Coral ที่ผ่านการลงทะเบียนข้อมูลลิขสิทธิ์กับกรมทรัพย์สินทางปัญญาแล้ว ซึ่งการเปิดตัวความร่วมมือครั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อให้ศิลปิน TDAF และศิลปินอื่น ๆ ที่สนใจขายผลงาน NFT บน Coral เห็นความสำคัญของการจดแจ้งทรัพย์สินทางปัญญา รวมถึงสร้าง Awareness ให้แก่นักสะสมงานศิลปะและประชาชนทั่วไป โดยศิลปินสามารถนำผลงานศิลปะของตนไปแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์กับกรมทรัพย์สินทางปัญญาโดยไม่มีค่าใช้จ่าย เมื่อได้เลขทะเบียนข้อมูลลิขสิทธิ์แล้ว ศิลปินสามารถแจ้ง Coral เพื่อติดสัญลักษณ์ © informed to DIP ไว้ที่ NFT Art ของตน และเพิ่มข้อมูลลิขสิทธ์ในหน้ารายละเอียดงาน NFT ของตนบนเว็บ Coral ซึ่งหลังจากที่งาน NFT ได้มีการซื้อขาย และผ่านกระบวนการแปลงเป็น NFT (Mint) เรียบร้อย เลขทะเบียนข้อมูลลิขสิทธิ์จะถูกนำเก็บบน Blockchain ในรูปแบบ Metadata เปิดให้ตรวจสอบข้อมูล และป้องกันการแก้ไขเปลี่ยนแปลง สัญลักษณ์ © informed to DIP จึงเป็นอีกส่วนหนึ่งที่ช่วยสร้างความมั่นใจให้แก่นักสะสมงานดิจิทัลอาร์ตว่าได้ซื้อผลงานลิขสิทธิ์ที่สามารถตรวจสอบข้อมูลได้

ด้านนายวุฒิไกร ลีวีระพันธุ์ อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา เปิดเผยว่า “กรมทรัพย์สินทางปัญญาเดินหน้าขับเคลื่อนองค์กรสู่ Smart DIP นำเทคโนโลยีดิจิทัลมาเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการประชาชนและนักธุรกิจไทยตอบโจทย์ยุคดิจิทัล ไปสู่การนำทรัพย์สินทางปัญญามาสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้า ต่อยอดการใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ซึ่งปัจจุบันตลาดซื้อ-ขายผลงานศิลปะดิจิทัลบนแพลตฟอร์ม NFT Art ทั้งในและต่างประเทศมีแนวโน้มเติบโตสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง นับเป็นโอกาสให้ศิลปินและผู้ประกอบการไทยก้าวสู่ตลาดศิลปะดิจิทัล สร้างรายได้และแสดงอัตลักษณ์ความเป็นไทยผ่านงานศิลปะอย่างเข้มแข็ง ด้วยองค์ความรู้และบริการด้านลิขสิทธิ์ของกรมทรัพย์สินทางปัญญา สอดคล้องกับนโยบาย Soft Power ของรัฐบาล”

“กรมฯ จึงบูรณาการความร่วมมือกับบริษัท KASIKORN X จำกัด เจ้าของแพลตฟอร์มซื้อ-ขายผลงาน NFT Art ที่ชื่อว่า Coral นำร่องจัดกิจกรรมส่งเสริม NFT Art ไทยด้วยลิขสิทธิ์ ในงาน TDAF 2022 เพื่อส่งเสริมศิลปินไทยที่นำ NFT Art มาลงขายบนแพลตฟอร์มดังกล่าวยื่นแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์กับกรมฯ ซึ่งการแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ดังกล่าวเป็นหลักฐานเบื้องต้นที่แสดงความเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์และเป็นกลไกสำคัญในการช่วยป้องกันไม่ให้บุคคลอื่นแอบอ้างนำผลงานมาลงขายบนแพลตฟอร์ม ซึ่งกรมฯ มีแผนขยายความร่วมมือไปยังแพลตฟอร์มอื่นๆ ตลอดจนเตรียมความพร้อมผู้ประกอบการไทยผ่านบริการของศูนย์ให้คำปรึกษาด้านทรัพย์สินทางปัญญา (IPAC) เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านลิขสิทธิ์ที่เกี่ยวข้องกับ NFT รวมถึงพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 5) ที่รองรับการคุ้มครองงานลิขสิทธิ์ดิจิทัล โดยมีผลใช้บังคับในวันที่ 23 สิงหาคม 2565 นี้”

สำหรับผู้ที่สนใจซื้องาน NFT หรือเข้าร่วมแพลตฟอร์ม สามารถดูข้อมูลได้ที่ https://coralworld.co/ หรือ https://www.facebook.com/coralworld.co

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad


Bangkokfocusnews.com ข่าวออนไลน์