โออาร์ ตอกย้ำความภูมิใจ รับรางวัลเชิดชูเกียรติองค์กรหัวใจทองคำ ร่วมแรงร่วมใจช่วยเหลือประชาชนในสถานการณ์โควิด-19 - Bangkokfocusnews.com : ข่าวประชาสัมพันธ์ออนไลน์

Latest News 📢

Sunday 10 April 2022

โออาร์ ตอกย้ำความภูมิใจ รับรางวัลเชิดชูเกียรติองค์กรหัวใจทองคำ ร่วมแรงร่วมใจช่วยเหลือประชาชนในสถานการณ์โควิด-19
โออาร์ ตอกย้ำความภูมิใจ รับรางวัลเชิดชูเกียรติองค์กรหัวใจทองคำ ร่วมแรงร่วมใจช่วยเหลือประชาชนในสถานการณ์โควิด-19

วันที่ 31 มีนาคม 2565 นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง มอบรางวัลเชิดชูเกียรติองค์กรหัวใจทองคำ ประจำปี 2564 หรือ ‘GOLDEN HEART AWARD 2021’ แก่ นายสมยศ คงประเวช รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ธุรกิจค้าปลีก บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ โออาร์ ในโอกาสที่สมาคมสมาพันธ์สถานประกอบการเพื่อสุขภาพและผู้สูงอายุ ได้เล็งเห็นถึงความตั้งใจของ โออาร์ ที่ได้ร่วมดูแลช่วยเหลือประชาชนในการรับมือกับวิกฤติการณ์โรคโควิด-19 ตลอดปี 2564 ที่ผ่านมา โดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุ เด็กด้อยโอกาส ผู้มีภาวะพึ่งพิงหรือผู้ที่ขาดแคลน โดยคัดเลือกจากผลงานจิตอาสาในการช่วยเหลือบรรเทาสาธารณภัยจากโรคระบาดโควิด-19 การช่วยเหลือผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 และการสนับสนุนโครงการต่าง ๆ เกี่ยวกับการเยียวยาและป้องกันสาธารณภัยจากโรคโควิด-19 อย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง ถือเป็นอีกหนึ่งความสำเร็จของ โออาร์ ตามวิสัยทัศน์ “เติมเต็มโอกาส เพื่อทุกการเติบโต ร่วมกัน” หรือ “Empowering All Toward Inclusive Growth” เพื่อการเติบโตร่วมกันอย่างยั่งยืน

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad


Bangkokfocusnews.com ข่าวออนไลน์