กรมวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวมณฑลเจ้อเจียง (Charming Zhejiang) เปิดสองเส้นทางท่องเที่ยวรองรับคนไทย - Bangkok Focus : ข่าวประชาสัมพันธ์ออนไลน์

Latest News 📢

Monday, 25 April 2022

กรมวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวมณฑลเจ้อเจียง (Charming Zhejiang) เปิดสองเส้นทางท่องเที่ยวรองรับคนไทย
กรมวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวมณฑลเจ้อเจียง (Charming Zhejiang) เปิดสองเส้นทางท่องเที่ยวรองรับคนไทย

สัมผัสทัศนียภาพของเจ้อเจียง ความงดงามของเจียงหนาน

การแพร่ระบาดของโควิด-19 ส่งผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว อย่างไรก็ดี กรมวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวมณฑลเจ้อเจียงยังคงเดินหน้าสำรวจแนวทางใหม่ ๆ เพื่อสร้างความร่วมมือด้านวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว รวมถึงส่งเสริมการเรียนรู้ซึ่งกันและกันระหว่างมณฑลเจ้อเจียงกับประเทศไทย โดยหวังว่าหลังจากสถานการณ์โควิดผ่านพ้นไปแล้ว ชาวไทยจำนวนมากขึ้นจะได้มีโอกาสมาเยี่ยมเยือนมณฑลเจ้อเจียงและเพลิดเพลินไปกับทัศนียภาพอันงดงาม เพื่อกระชับมิตรภาพให้มีความแน่นแฟ้นยิ่งขึ้น

ด้วยเหตุนี้ กรมวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวมณฑลเจ้อเจียงได้พัฒนาสองเส้นทางท่องเที่ยวที่ออกแบบมาเพื่อนักท่องเที่ยวชาวไทยโดยเฉพาะ ได้แก่ เส้นทาง “Charming Zhejiang” (ทริป 5 วัน/4 คืน ไปยังหมู่บ้านกลางน้ำแห่งเจียงหนาน และเซี่ยงไฮ้ ดิสนีย์แลนด์ รีสอร์ต) และเส้นทาง “Leisure Zhejiang” (ทริป 5 วัน/4 คืน ไปยังหมู่บ้านกลางน้ำแห่งเจียงหนาน) โดยทั้งสองเส้นทางจะพานักท่องเที่ยวไปยังจุดชมวิวและสัมผัสกับวัฒนธรรมอันโดดเด่นเกือบทั้งหมด เช่น เมืองโบราณเหลียงจู่, ย่านเมืองเก่า, คลองใหญ่ (Grand Canal), ทะเลสาบซีหู (West Lake) ฯลฯ ทั้งนี้ แขกที่ได้เข้าร่วมงานเปิดตัวต่างชื่นชอบสองเส้นทางท่องเที่ยวนี้อย่างมาก

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad


bangkokfocusnews.com ข่าวออนไลน์