"สกพอ. อบจ.ระยอง กรมประมง และ ททท. ลงนามบันทึกข้อตกลงฟื้นฟูสัตว์ทะเล" - Bangkokfocusnews.com : ข่าวประชาสัมพันธ์ออนไลน์

Latest News 📢

Monday 4 April 2022

"สกพอ. อบจ.ระยอง กรมประมง และ ททท. ลงนามบันทึกข้อตกลงฟื้นฟูสัตว์ทะเล"


"สกพอ. อบจ.ระยอง กรมประมง และ ททท. ลงนามบันทึกข้อตกลงฟื้นฟูสัตว์ทะเล"

 

           ดร.คณิศ แสงสุพรรณ เลขาธิการคณะกรรมการนโยบายเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) (ที่ จากซ้าย) นายปิยะ ปิตุเตชะ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง (ที่ 2 จากขวา) นายเฉลิมชัย สุวรรณรักษ์ อธิบดีกรมประมง (ซ้ายสุด) และ นางปราณี จั่นนพรัตน์ รองผู้อำนวยการภูมิภาคภาคตะวันออก การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ขวาสุด) ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาความยั่งยืนของสัตว์ทะเลในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก เพื่อร่วมกันฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์ท้องทะเลและสร้างกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในเขตพื้นที่ภาคตะวันออก ผ่านโครงการพัฒนาพัฒนาความยั่งยืนของสัตว์ทะเลในพื้นที่ อีอีซี โดยมีนายสาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (คนกลาง) เป็นประธานในพิธี ณ โรงแรมระยองรีสอร์ท จ.ระยอง 

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad


Bangkokfocusnews.com ข่าวออนไลน์