ผถห. BIZ ไฟเขียวปันผลเป็นหุ้น-เงินสด พร้อมเพิ่มทุนรองรับหุ้นปันผล-ปรับสิทธิ BIZ-W1 - Bangkokfocusnews.com : ข่าวประชาสัมพันธ์ออนไลน์

Latest News 📢

Monday 11 April 2022

ผถห. BIZ ไฟเขียวปันผลเป็นหุ้น-เงินสด พร้อมเพิ่มทุนรองรับหุ้นปันผล-ปรับสิทธิ BIZ-W1
ผถห. BIZ ไฟเขียวปันผลเป็นหุ้น-เงินสด พร้อมเพิ่มทุนรองรับหุ้นปันผล-ปรับสิทธิ BIZ-W1 เดินหน้าเข้าเทรด SET เปิดทางสถาบันถือหุ้น-เพิ่มโอกาสโต

ผู้ถือหุ้น BIZ อนุมัติปันจ่ายผลเป็นหุ้นในอัตรา 2 หุ้นสามัญเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล และจ่ายปันผลเป็นเงินสดในอัตรา 0.4277777775 บาท/หุ้น ขึ้น XD วันที่ 21 เม.ย. 65 กำหนดจ่ายวันที่ 5 พ.ค.65 พร้อมเพิ่มทุนรองรับหุ้นปันผล-ปรับสิทธิ BIZ-W1 เตรียมย้ายบ้านใหม่ เข้าเทรด SET เร็วๆนี้ หวังเพิ่มสภาพคล่อง เปิดทางสถาบันทั้งใน-ต่างประเทศถือหุ้น เพิ่มโอกาสทางธุรกิจ ฟากผู้บริหาร “สมพงษ์ ชื่นกิติญานนท์”คาดปี 65 มีงานใหม่เปิดประมูลไม่ต่ำกว่า 1.5 พันล้านบาท พร้อมลุยเต็มที่

นายสมพงษ์ ชื่นกิติญานนท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บิสซิเนสอะไลเม้นท์ จำกัด (มหาชน) (BIZ) เปิดเผยว่า ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ในวันที่ 4 เมษายน ที่ผ่านมา มีมติอนุมัติจ่ายปันผลเป็นหุ้นในอัตรา 2 หุ้นสามัญเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล จำนวนไม่เกิน 200 ล้านหุ้น และจ่ายปันผลเป็นเงินสดในอัตรา 0.4277777775 บาท/หุ้น ขึ้นเครื่องหมาย XD วันที่ 21 เม.ย. 65 ทั้งนี้ บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วหุ้นละ 0.25 บาท รวมทั้งปีจ่ายปันผล เท่ากับ 371,111,111 บาท คิดเป็นอัตราการจ่ายปันผลทั้งสิ้นร้อยละ 88.01 ของกำไรสุทธิประจำปี 2564 หลังหักสำรองตามกฎหมาย โดยกำหนดจ่ายในวันที่ 5 พ.ค.65

นอกจากนี้ ยังมีมติอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 110,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 220,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 330,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 220,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล และรองรับการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน (BIZ-W1)
ขณะเดียวกัน บริษัทฯเตรียมแผนดำเนินการย้ายหลักทรัพย์จดทะเบียนของบริษัทจากตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) เข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) โดยมอบหมายให้ฝ่ายจัดการดำเนินการยื่นคำขอให้รับหุ้นสามัญของบริษัทเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน

ทั้งนี้ การย้ายเข้าจดทะเบียนใน SET จะเอื้ออำนวยและเพิ่มโอกาสทางธุรกิจ ขยายฐานผู้ถือหุ้นและกองทุนทั้งในและต่างประเทศ เข้ามาเพิ่มสัดส่วนการลงทุน และเพิ่มสภาพคล่องการซื้อ-ขายหุ้น รวมถึงรองรับการขยายธุรกิจของบริษัทฯ ในอนาคต

สำหรับแผนการดำเนินงานในปี 2565 บริษัทฯ ยังคงเดินหน้าประมูลงานโรงพยาบาลภาครัฐและเอกชนอย่างต่อเนื่อง ซึ่งบริษัทฯ มีโอกาสที่จะได้รับงานค่อนข้างมากด้วยศักยภาพ จากความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ซึ่งจะช่วยผลักดันให้ปริมาณงานมือเพิ่มขึ้นในระยะยาว สนับสนุนให้ธุรกิจเติบโตอย่างแข็งแกร่งและยั่งยืน สร้างผลตอบแทนที่ดีให้กับผู้ถือหุ้น โดยปัจจุบันมีงานในมือรอรับรู้รายได้ (Backlog) จำนวน 1,160 ล้านบาท

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร BIZ กล่าวอีกว่า คาดว่าในปีนี้จะมีงานออกประมูลใหม่ทั้งในส่วนของโรงพยาบาลภาครัฐและเอกชน ไม่ต่ำกว่า 1,500 ล้านบาท และบริษัทฯ มีโอกาสได้งานเพิ่มในหลายโครงการ ซึ่งจะช่วยสนับสนุนผลการดำเนินงานเติบโตอย่างต่อเนื่อง

อนึ่ง ผลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย ในปี 2564 มีรายได้รวม 2,934.14 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 2,169.01 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 283.48% เทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน มีรายได้รวม 765.13 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิ 420.33 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 375.93 ล้านบาท หรือ 846.63% เทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อนมีกำไรสุทธิ 44.40 ล้านบาท โดยได้รับปัจจัยสนับสนุนจากการส่งมอบงานได้ตามกำหนด

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad


Bangkokfocusnews.com ข่าวออนไลน์