บางจากฯ มั่นใจในทิศทางธุรกิจไบโอเทคโนโลยี เข้าซื้อหุ้นเพิ่มเติมใน บีบีจีไอ - Bangkokfocusnews.com : ข่าวประชาสัมพันธ์ออนไลน์

Latest News 📢

Sunday, 10 April 2022

บางจากฯ มั่นใจในทิศทางธุรกิจไบโอเทคโนโลยี เข้าซื้อหุ้นเพิ่มเติมใน บีบีจีไอ
บางจากฯ มั่นใจในทิศทางธุรกิจไบโอเทคโนโลยี เข้าซื้อหุ้นเพิ่มเติมใน บีบีจีไอ

หลังจากเข้าเป็นสมาชิกน้องใหม่ในตลาดทุนได้ไม่ถึงเดือน บมจ.บีบีจีไอ (BBGI) ผู้นำอุตสาหกรรมพลังงานเชื้อเพลิงชีวภาพของไทย ยังมุ่งมั่นเดินหน้าขยายธุรกิจในฐานะ Flagship ด้านธุรกิจชีวภาพ เพราะนอกจากกลุ่มน้ำตาลขอนแก่น ผู้ถือหุ้นใหญ่อันดับ 2 จะเข้าซื้อหุ้นเพิ่มเติมผ่านกระดานซื้อขายหลักทรัพย์ฯไปแล้ว ล่าสุด ผู้ถือหุ้นใหญ่อันดับ 1 อย่างบางจากฯ เอง นอกจากจะแสดงเจตจำนงล็อคหุ้นไม่มีการขายหุ้นเดิม 100% เป็นเวลา 1 ปี ก็ได้เข้าซื้อหุ้นเพิ่มใน BBGI เช่นกัน ตอกย้ำความเชื่อมั่นว่า BBGI เป็นหนึ่งในธุรกิจ New S Curve ของการเสริมสร้างธุรกิจสีเขียวด้วยไบโอเทคโนโลยีของกลุ่มบางจากฯ เร่งเครื่องต่อยอดธุรกิจผลิตภัณฑ์ชีวภาพมูลค่าสูง (High Value Bio-based Products – HVP) ด้วยเทคโนโลยี SynBio เพื่อตอบโจทย์การเติบโตทางธุรกิจ รวมถึงการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของกลุ่มบางจากฯ ที่จะสร้างผลตอบแทนที่มั่นคงต่อไป

เกี่ยวกับ BBGI

บีบีจีไอเป็นผู้ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชีวภาพชั้นนำ ก่อตั้งขึ้นโดยการร่วมทุนระหว่างบริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) กลุ่มพลังงานสีเขียวชั้นนำของประเทศไทย ผู้นำการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงาน และกลุ่มเคเอสแอล ซึ่งเป็นผู้นำธุรกิจน้ำตาลและพลังงานชีวภาพของประเทศไทย ปัจจุบันบีบีจีไอเป็นผู้ผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพแบบครบวงจรรายใหญ่ที่สุดของประเทศมีโรงงานผลิตไบโอเอทานอลและไบโอดีเซล 4 แห่งทั่วประเทศ นอกเหนือจากธุรกิจเชื้อเพลิงชีวภาพแล้ว แผนพัฒนาธุรกิจใหม่ของ บีบีจีไอยังรวมถึงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชีวภาพที่มีมูลค่าสูง เช่น ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ สารให้ความหวานจากธรรมชาติ วัตถุดิบชีวภาพสำหรับใช้ในการผลิตเครื่องสำอาง และวัตถุดิบชีวภาพสำหรับใช้ในการผลิตยาและชีวเภสัชภัณฑ์ ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.bbgigroup.com

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad


Bangkokfocusnews.com ข่าวออนไลน์