“กวาดรางวัล รังสรรค์สูตรเครื่องดื่ม” ในรายการแข่งขัน “AIHM Mixology Contest 2022” - Bangkok Focus : ข่าวประชาสัมพันธ์ออนไลน์

Latest News 📢

Thursday, 28 April 2022

“กวาดรางวัล รังสรรค์สูตรเครื่องดื่ม” ในรายการแข่งขัน “AIHM Mixology Contest 2022”
“กวาดรางวัล รังสรรค์สูตรเครื่องดื่ม” ในรายการแข่งขัน “AIHM Mixology Contest 2022”

วิทยาลัยดุสิตธานีศูนย์การศึกษาเมืองพัทยา กวาดรางวัล จากการเข้าร่วมแข่งขันผสมเครื่องดื่ม “AIHM Mixology Contest 2022” ซึ่งจัดขึ้นโดยสถาบันการจัดการธุรกิจบริการและการโรงแรมแห่งเอเชีย ด้วยความร่วมมือกับ เลส์ โรชส์ (AIHM) สำหรับเกณฑ์การตัดสินคือการนำเสนอความคิดสร้างสรรค์ ความเป็นเอกลักษณ์และความมีปฏิภาณไหวพริบของผู้เข้าประกวด เมื่อวันก่อน

ทั้งนี้การแข่งขัน แบ่งออกเป็นประเภท Mocktail คือ เครื่องดื่มที่ไม่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ สำหรับอายุไม่เกิน 20 ปี Cocktail รุ่นมือสมัครเล่น ผู้สมัครต้องไม่เป็นบาร์เทนเดอร์อาชีพ และCocktail รุ่นมืออาชีพ โดยการแข่งขันแบ่งออกเป็น 3 รอบ เริ่มต้นจากรอบแรก เป็นการคัดเลือกแบบออนไลน์ พิจารณาจากการนำเสนอสูตรพร้อมกับรูปภาพของเครื่องดื่มเพื่อคัดเลือกเข้าสู่รอบสอง จำนวนรายการละ 5 คน จากจำนวนผู้เข้าแข่งขันทั้งหมดทั่วประเทศ รอบสอง (Semi-final) ผู้เข้าแข่งขันทั้ง 5 คน ทำการแข่งขันโดยผสมเครื่องดื่มที่ผ่านการคัดเลือกจากรอบแรกให้คณะกรรมการได้ชิม คัดเลือกจากผู้เข้ารอบ 3 ใน 5 คน เพื่อเข้าสู่การแข่งขันรอบต่อไป และรอบสาม (Final) ผู้เข้าแข่งขันทั้ง 3 คน แข่งขันผสมเครื่องดื่มซึ่งต้องใช้วัตถุดิบและอุปกรณ์จากกล่องสุ่ม Mystery box ที่ทางผู้จัดงานเตรียมไว้เท่านั้น

รายชื่อนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการโรงแรมที่ได้รับรางวัล
นางสาวสุดารัตน์ โมลา ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภท Mocktail
นางสาวพิสชา ดิสวัสดิ์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 ประเภท Mocktail
นางสาวสกาวใจ วงษ์สุวรรณ์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 ประเภท Cocktail (Amateur)

อาจารย์สาขาวิชาการจัดการโรงแรมที่ได้รับรางวัล 
อาจารย์อมราวดี ไชยโย ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภท Cocktail (Amateur)

อาจารย์ผู้ควบคุมดูแลการฝึกซ้อม
อาจารย์เมทนี มหาพรหม อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการโรงแรม

วิทยาลัยดุสิตธานีพร้อมให้การสนับสนุนและส่งเสริมบุคลากร นักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันในด้านต่าง ๆ ครบทุกมิติ ไม่ว่าจะเป็นการประกอบอาหาร ขนมหวาน การจัดดอกไม้ การแกะสลัก การผสมเครื่องดื่ม การบริการอาหารและเครื่องดื่ม ทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งมีผลงานการแข่งขันที่ผ่านมามากมายหลายรายการ วิทยาลัยดุสิตธานี “สร้างอาชีพด้วยมืออาชีพ” พร้อมจะเป็นก้าวแรกของการเริ่มต้นเพื่อพัฒนาไปสู่การเป็นมืออาชีพที่ประสบความสำเร็จในอนาคต

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อสำนักประชาสัมพันธ์ โทรศัพท์ 02 361 7811 – 3 อีเมล pr.pr@dtc.ac.th หรือที่เว็บไซต์ www.dtc.ac.th

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad


bangkokfocusnews.com ข่าวออนไลน์